www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat de wereld nu nodig heeft

Door Hal Lindsey - 23 juli 2020

()

Mahatma Gandhi hield van de Bergrede. Maar hij werd nooit een Christen. Hij zei: "Ik zou een Christen zijn, als het niet voor de Christenen was."

En we begrijpen het allemaal. Niemand hoeft het ons uit te leggen. De morele normen van de Bergrede zijn adembenemend mooi. Maar niemand - zelfs de christenen niet - voldoet consequent aan die normen.

Wat Gandhi zich niet realiseerde is dat Jezus de moraal van God verwoordde om twee redenen. De eerste is duidelijk - zodat we ons leven volgens die normen kunnen vormgeven, iets wat we elke dag met Gods hulp zouden moeten doen. Maar een Hindoe kan die normen ook bestuderen en proberen om ze na te leven. Gandhi legde uit dat: "Een goede Hindoe zijn, betekent ook dat ik een goede Christen zou zijn. Ik hoef me niet aan te sluiten bij je geloofsbelijdenis om te geloven in de schoonheid van de leer van Jezus, of om te proberen Zijn voorbeeld te volgen."

Dat zou waar zijn als Jezus slechts een andere religieuze of filosofische leider was. Maar Jezus was oneindig veel meer. Hij was God in het menselijk vlees. Hij zei dat Hij zou sterven voor de zonden van de wereld en dat Hij op de derde dag weer zou opstaan. Hij kwam in de wereld om gekruisigd te worden. Hij deed het niet omdat we zo goed zijn. Hij deed het omdat we níet zo goed zijn.

In Marcus 10:18 zei Jezus: "Niemand is goed, behalve God alleen." Romeinen 3:10 citeert de oudtestamentische beoordeling van de mensheid. "Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één."

En dat is de andere reden waarom Jezus de morele normen van God verwoordde - om ons onze zondigheid te tonen. Toen Hij de Bergrede predikte, sprak Hij tot mensen die dachten dat ze door het zorgvuldig volgen van de traditie hun rechtvaardige positie bij God zouden veiligstellen. Maar Jezus liet zien dat we allemaal zondaars zijn en dat we niet op onze eigen gerechtigheid kunnen vertrouwen om ons te redden. Dat betekent dat we een Redder nodig hebben, en alleen Jezus voldoet aan alle kwalificaties.

De Heer richtte een groot deel van Zijn onderwijs op mensen die in Lucas 18:9 beschreven worden als "die op zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren."

Denk aan Matteüs 12:36. "Maar ik zeg u, voor elk onzorgvuldig woord dat de mens zal spreken, ze zullen het moeten verantwoorden op de dag des oordeels." De King James Version zegt: "elk nietszeggend woord." Mensen zien hun leven als onbelangrijk, een kans om wat plezier te hebben voordat ze sterven. Maar Jezus leerde dat zelfs de kleine delen van ons leven een enorme betekenis en consequentie hebben. Elk nietszeggend woord zal worden beoordeeld. Elk nietszeggend woord is belangrijk voor God!

Dat is prachtig... én angstaanjagend. Het is prachtig omdat het laat zien dat onze levens betekenis hebben. Het is angstaanjagend omdat we zondaars zijn, en God oordeelt altijd over de zonde. Maar de boodschap van Jezus is geen slecht nieuws. Het is goed nieuws. Hij biedt ons volledige en eeuwige verlossing aan. Hij kocht die verlossing toen Hij in Zichzelf Gods oordeel over de menselijke zonde ontving.

In Johannes 6:28 stelde men Jezus een cruciale vraag: "Wat zullen we doen, zodat we de werken van God kunnen werken?" In vers 29 gaf Jezus hen het perfecte antwoord. "Dit is het werk van God, dat je gelooft in Hem die Hij heeft gezonden."

Wat de wereld nu nodig heeft is een hernieuwd begrip van het beroemdste vers in de Bijbel. "Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey