www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van de profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

De wereldwijde Coronavirus Pandemie... Wat is het volgende?

Door Britt Gillette - 18 maart 2020

In minder dan drie maanden tijd heeft COVID-19 (alias het coronavirus) zich verspreid van Wuhan in China naar meer dan honderd landen in zes continenten. Om het virus te stoppen, ging Wuhan in een volledige lockdown modus op 23 januari. De drastische maatregel leidde tot een daling van het aantal gevallen, maar de stad blijft tot op de dag van vandaag onder quarantaine. Op 9 maart volgde het hele Italiaanse volk het voorbeeld van Wuhan. De regering sloot alle bedrijven behalve kruidenierswinkels en apotheken. Sindsdien hebben Frankrijk en Spanje soortgelijke maatregelen aangekondigd. Terwijl de menigte in paniek de schappen van de winkels kaal plunderde en politie en militairen gedwongen quarantaines en grenscontroleposten opleggen, wordt van andere landen over de hele wereld verwacht dat ze dezelfde handelwijze volgen. Dus wat is het volgende? Hoe zal dit alles eindigen? Is dit hoe de wereld eindigt?

De wereld zal dit overleven

Het zijn moeilijke tijden, maar de coronaviruspandemie kondigt niet het einde van de wereld aan. Het eerste hoofdstuk van mijn meest recente boek The End Times, presenteerde een scenario, net als het scenario waar we nu mee te maken hebben. Dit is wat ik schreef over de toenemende bedreigingen voor de mensheid:

"Beschouw slechts één van die moderne bedreigingen - een wereldwijde pandemie. Zou een besmettelijke ziekte een miljard mensen kunnen doden? Ja. De geschiedenis is gevuld met verhalen over plagen die op grote schaal doodden. De 14e eeuwse Zwarte Pest is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld. Maar we hebben andere gehad. Honderd jaar geleden vocht de wereld bijvoorbeeld tegen een meedogenloze vijand - H1N1, ook wel bekend als "de Spaanse griep". Toen het uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog opstond, verspreidde het zich in 1918 en 1919 naar alle uithoeken van de wereld - zelfs naar de afgelegen eilanden in de Stille Oceaan... Toen de wereldwijde pandemie eindelijk tot een einde kwam, had ze meer mensenlevens gekost dan de Grote Oorlog zelf. H1N1 doodde naar schatting 50 tot 100 miljoen mensen - ongeveer 3% tot 6% van de wereldbevolking. Vandaag de dag, als een ziekte 3% van de wereldbevolking zou doden, zou het 230 miljoen mensen doden. Dat is bijna de hele bevolking van Indonesië - de vierde meest dichtbevolkte natie ter wereld."

Een wereldwijde pandemie zoals we die nu meemaken is niet ongekend. Het is verschrikkelijk, maar het is al eerder gebeurd. De wereld zal overleven, en het menselijk ras zal overleven. Hoe kan ik daar zo zeker van zijn? Omdat God het zegt. Door de Bijbel beschrijft God onze toekomst. Hij heeft ons verteld wat er gaat gebeuren. En de Bijbel zegt dat de wereld NIET zal eindigen - ooit. De aarde is eeuwig (Psalm 78:69), en de mensheid zal voor eeuwig bestaan (Psalm 23:6).

Wat tot een einde zal komen is deze huidige tijd. De wereld zoals we die kennen zal niet eeuwig blijven bestaan. Alle dingen die we aan deze wereld haten - oorlog, hebzucht, lust, moord, jaloezie, onrechtvaardigheid en kwaad - zullen allemaal tot een abrupt einde komen. Een nieuw tijdperk zal beginnen. Een van liefde, vrede, gerechtigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid. Een tijdperk waarin Jezus Christus lichamelijk regeert als koning van de aarde (Openbaring 20:6).

Verwacht Proeftijd

Tot die dag zal de aarde grote ontberingen ondergaan. Als deze wereldwijde pandemie eindigt, is de kans groot dat je iemand kent die aan het coronavirus is gestorven. Als we het probleem terugbrengen, zal de economische impact enorm zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben al duizenden vluchten geannuleerd. De cruiseschepenindustrie vecht voor haar leven. Duizenden restaurants zijn gesloten. Als de zaken niet snel veranderen, zullen talloze bedrijven failliet gaan en zullen miljoenen mensen hun baan verliezen. De economische pijn zal ernstig zijn. Hoe lang zal het duren voordat alles weer normaal is? Het kan maanden duren. Het kan jaren duren. Niemand weet het.

Maar van één ding kun je zeker zijn. Als je Jezus kent, ben je uitgerust om het aan te kunnen. Jezus zei: "Hier op aarde zul je veel beproevingen en verdriet hebben. Maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen" (Johannes 16:33). Door Jezus kun je niet alleen de kracht krijgen om deze pandemie te doorstaan (Filippenzen 4:13), maar je kunt ook het werk van God doen (1 Korintiërs 15:58) en de levens van de mensen om je heen transformeren.

Onderneem actie

Hoewel de autoriteiten aanraden om sociale afstand te nemen om de pandemie te stoppen, betekent dat niet dat je moet blijven zitten en niets moet doen. God heeft je geen geest van angst en bedeesdheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfdiscipline (2 Timoteüs 1:7). Je kunt nu drie gewaagde stappen zetten:

1) Bid - Bid tot God. Onderschat nooit de kracht van het gebed. Wanneer het volk van de Heer tot Hem roept in hun problemen, verlost Hij hen van de nood (Psalm 107:28). Het serieuze gebed van een rechtvaardig persoon heeft een grote kracht (Jakobus 5:16). Wees dus volhardend in uw gebeden (Efeziërs 6:18). Heb geloof, en je zult ontvangen wat je vraagt (Matteüs 21:22). Bid voor de naties die het hardst getroffen zijn. Bid voor alle naties. Bid voor een goede gezondheid en herstel voor de zieken. En het belangrijkste is dat God deze gebeurtenis gebruikt om mensen tot geloof in Hem te brengen.

2) Help anderen - Vind manieren om de mensen om je heen te helpen. Je gehoorzaamt de wet van Christus wanneer je de lasten van anderen deelt (Galaten 6:2). Wanneer je ruimhartig aan anderen geeft (Matteüs 25:35) of voor mensen in nood zorgt (Lucas 10:25-37), is het alsof je die dingen voor Jezus zelf hebt gedaan. Als je een overvloed aan voedsel of andere benodigdheden hebt, zoek dan naar mogelijkheden om te delen met mensen in nood (Hebreeën 13:16). Als je iemand kent die in een hoge risicocategorie valt (die ouder is en/of een onderliggende gezondheidstoestand heeft), zoek dan een manier om voorraden naar hen toe te brengen zodat ze niet in het openbaar verkeer hoeven te gaan en het risico lopen om geïnfecteerd te raken. Doe hetzelfde voor iedereen die geen vervoer heeft of zich niet gemakkelijk kan verplaatsen vanwege een handicap.

Neem, terwijl u deze dingen doet, alle voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om infectie te voorkomen. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (N-95-masker, veiligheidsbril, handschoenen, enz.). Anders loopt u het risico dat u het virus verspreidt naar degenen die u het meest probeert te helpen. En dat brengt ons bij een andere belangrijke stap die u kunt nemen.

3) Zelf isoleren - Zelf zoveel mogelijk isoleren. Zelfs als je jong en gezond bent, en je denkt dat het coronavirus je geen kwaad zal doen, blijf dan uit de buurt van mensenmassa's. Het beste wat je kunt doen voor je gemeenschap en de mensen om je heen is een infectie vermijden. Als je niet geïnfecteerd bent, kun je niet iemand anders besmetten. We hebben allemaal een rol te spelen in het vertragen van de verspreiding van dit virus. Als het zich te snel verspreidt, zullen onze ziekenhuizen overweldigd worden. We zullen niet de middelen hebben om voor de zieken te zorgen, en mensen zullen onnodig sterven. Dus als je kunt, blijf dan thuis. Als je geen reden hebt om in het openbaar te gaan, doe het dan niet. Als je vanuit huis kunt werken, doe het dan. Het vertragen van de verspreiding van het coronavirus zal ontelbare levens redden.

Schuil

Terwijl regeringen over de hele wereld orders geven "om te schuilen in je plaats", moet je ook schuilen. Wend je tot de God van Abraham, Isaac en Jakob. Zoek je toevlucht in Hem alleen. Psalm 91 zegt: vertrouw in de Heer, uw God, en Hij zal u "redden van elke valstrik en u beschermen tegen dodelijke ziekten" (Psalm 91:1-3). Maak van de Heer uw toevlucht, en "geen kwaad zal u overwinnen; geen plaag zal in de buurt van uw huis komen" (Psalm 91:9-10).

Dit zijn moeilijke tijden. Velen zijn bang. Maar dat hoeft niet. Vertrouw op God. Maak van Hem je toevluchtsoord. Hij zal je door deze tijd heen brengen. Zet je ogen op Hem alleen, en verlies onze gezegende hoop niet uit het oog (Titus 2:13).

Toen Jezus gevraagd werd om de tekenen van Zijn komst te beschrijven, haalde Hij pandemieën aan, net als die welke we nu als een belangrijk teken ervaren (Lucas 21:11). De andere tekenen die Hij zei dat we zouden zoeken zijn overal om ons heen. Het Joodse volk is terug in het land Israël (Jeremia 23:7-8)... Het Joodse volk is weer in het bezit van Jeruzalem (Lucas 21:24-28)... En het Evangelie wordt gepredikt tot aan de uiteinden van de aarde (Matteüs 24:14)... Dit betekent dat Jezus spoedig komt! Neem dus deze troost in deze tijd van nood, wetende dat de opname van de gemeente nabij is.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, March 2020