www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat (ik voelde dat) God mij in september vertelde over de verkiezingen

Ron Cantor - 8 november 2020

( )

Opmerking: Beste vrienden, ik weet dat emoties rauw zijn. Het laatste wat ik wil is meer pijn veroorzaken. Ik heb mijn best gedaan om dit artikel in nederigheid te schrijven en niet te komen glunderen —Ik ben zeker geen fan van Joe Biden! Als je het niet met me eens bent, dat begrijp ik... laten we in vrede wandelen en de waarheid in liefde spreken. 🙂

KORTE TOELICHTING

>> Begin september had ik een onverwachte ervaring, waarbij ik de Geest van God duidelijk voelde die mij vertelde dat Joe Biden de verkiezingen zou winnen. Ik was niet aan het bidden, of God aan het vragen wie zou winnen — het was volledig onverwacht.

>> Ik hoorde toen: het komt door het verafgoden van President Trump door de kerk. (Niet iedereen in het lichaam, maar genoeg zodat God van streek was.)

>> Ik voelde hem zeggen dat dit niet Zijn volmaakte wil was, dat Hij van plan was om nog vier jaar te laten dienen, maar christelijke leiders waren meer zoals Trump geworden, dan Trump zoals Jezus. En veel gelovigen in de afgelopen vier jaar hebben zijn brutale, ruwe gedrag op sociale media nagebootst.

>> We hebben de politieke ijver met het Evangelie vermengd, wat ons heeft geleid tot een onheilig verzinsel en misleiding, een boodschap over kwesties die niet gericht zijn op de oproep tot redding —de centrale boodschap van het Nieuwe Testament.

>> Dit mengsel heeft geleid tot een overvloed van, wat op dit moment lijkt te zijn, valse profetieën met betrekking tot de verkiezingen.

>> Ik deelde het onmiddellijk met Dr. Michael Brown, een vertrouwde vriend en mentor. Ik heb dit —voor de verkiezingen— ook gedeeld met nog ongeveer 20 mensen, voornamelijk leiders die ik respecteer, waaronder Dr. Mark Chironna en Ward Simpson, evenals mijn eigen leiderschap team, aan wie ik ben onderworpen.

>> Ik had niet het gevoel van de Heer om het publiekelijk te delen voor de verkiezingen. Ik zag daar geen waarde in en zag dat het schadelijk kon zijn. En zelfs na de verkiezingen, leek het aanmatigend, omdat velen hartstochtelijk baden dat President Trump nog vier jaar zou worden bevestigd. Ik raadde het andere leiders aan, die ermee instemden om te wachten.

>> Ik voelde dat de Heer mij op de verkiezingsdag weer krachtig bezocht, toen ik hem ondervroeg over de kwestie, en hij bevestigde mij, dat inderdaad Biden zou winnen — het was met kristalheldere helderheid, zoals ik zelden heb ervaren.

>> Ik deel het nu met u in de hoop dat we berouw kunnen tonen over de misplaatste loyaliteit en afgoderij in een persoon of "merk" en genezen kunnen worden, door de taak van het delen van het evangelie in elke natie voort te zetten en ons gekneusde beeld te herstellen in de ogen van degenen die verlossing nodig hebben. Veel niet-gelovigen zijn geschokt door de blinde loyaliteit die vele (niet alle) evangelisten aan Trump gaven.

>> En ik begrijp dat velen "onwillige Trump-kiezers" waren die hem niet verafgoodden, maar stemden voor kwesties, zoals pro-life en Israël. Ik zit in die categorie.

>> Ik deel dit met u voor uw onderscheidingsvermogen. Ik ben zeker feilbaar. Ik ben er zeker van dat velen het er niet mee eens zullen zijn, en ik vind het goed. Moge de liefde van Yeshua ons allen verenigen.

>> Als je nog steeds gelooft dat God zei dat Trump een tweede termijn zou hebben en je zou daarvoor moeten strijden in de Geest, doe dan wat je denkt waartoe God je geroepen heeft om te doen. De waarschuwingen die ik hier deel blijven precies hetzelfde: we hebben het Evangelie gemengd met de politiek op een ongezonde manier en hebben ons vertrouwen in Trump gesteld op een afgodelijke manier. Zelfs als er een wonder gebeurde en hij werd herkozen, wat minder waarschijnlijk lijkt met elk voorbijgaande uur, en wat bewijst dat de andere profetie waar is, blijft de waarschuwing hier hetzelfde.

EEN MEER GEDETAILLEERDE UITLEG

Dit is een zwaar woord en ik deel het niet alleen met angst en beven voor de Heer, maar ook met grote liefde en respect voor medeleiders die er zeker van waren dat Donald Trump een tweede termijn zou winnen. Ik heb me twee maanden afgevraagd waarom God hierover tegen mij sprak (ervan uitgaande dat het inderdaad de Geest van God was) en nu geloof ik dat ik weet waarom. Naast de redenen die ik hieronder zal noemen, wil Hij u laten weten dat Zijn Koninkrijk niet afhankelijk is van een verkiezing of een pollitieke leider. Als het Evangelie kan bloeien onder communisten (zie China) of het Romeinse Rijk in de tijd van de apostelen, hoeveel meer onder Joe Biden? God is niet geraakt. Hij is niet verrast. Hij raakt niet in paniek.

Feit is dat we leven in emotioneel geladen, moeilijke tijden; tijden waarin het Evangelie opgeslokt kan worden door de politiek, tijden waarin we onze focus kunnen verliezen. We moeten terug naar de boodschap van het Evangelie. We kunnen een positieve, politieke impact hebben, maar het prediken van Jezus (Yeshua) moet centraal staan.

Ik wil nog een paar andere punten aan de orde stellen:

  1. Ik ben een geregistreerde Republikein, Pro-life, pro-Israël, Pro-kapitalisme, Pro-traditionele gezinswaarden. Ik heb nog nooit voor een Democraat gestemd.
  2. Ik weet dat emoties rauw zijn. Mijn hart gaat uit naar mijn vrienden die er zeker van waren dat Trump zou winnen. Ik schrijf dit niet om nog meer pijn te veroorzaken, en zeker niet om te bespotten, maar hopelijk om enig gevoel van vrede te brengen — God is soeverein.
  3. Tot slot, Ik heb geen plezier in het schrijven hierover. Als een dubbele burger, van Israël en de VS, heb ik ernstige zorgen over een Biden-regering. Ik deel alleen met jullie wat ik voelde dat de Heer met mij deelde.

Ik heb dit profetische woord niet in het openbaar gedeeld, maar ik heb het wel gedeeld met een aantal vrienden van mijn leider: Dr. Michael Brown, Dr. Mark Chironna, Dr. Dan Juster, Asher Intrater, Paul Wilbur, Eitan Shishkoff, Ward Simpson en zijn vrouw Lydia, mijn vrouw Elana en een paar anderen, waaronder Alistair Geddes, die jaren geleden de directeur van mijn Bijbelschool was. Ik deelde het met hen voor het geval ik het later publiekelijk zou moeten delen. Ik heb Dr. Brown en Ward Simpson, president van GOD TV, zwaar geadviseerd om dit te schrijven.

Het Woord

Begin september reed ik naar Jeruzalem toen ik goddelijk geïnspireerde gedachten begon te ontvangen. Een zwaarte en nuchterheid kwam in de auto en het voelde alsof God tegen me sprak — alsof hij gedachten in mijn gedachten zette. Ik voelde de aanwezigheid van God niet op de normale manier die de meesten van ons doen — een gevoel van vreugde — maar ik voelde een ernst in de auto. Hij vertelde me wie de verkiezingen zou winnen en het was niet wie ik verwachtte!

Biden zal de verkiezingen winnen. Trump zou weer moeten winnen, maar dit is het oordeel over de kerk (1 Petrus 4:17) omdat mensen van God verondersteld werden Trump voor Jezus te winnen, maar in plaats daarvan vervingen velen (niet allen) Jezus door Trump. In plaats van dat Trump meer op de Messias ging lijken, werden we meer als Trump. We werden lelijk, agressief, gemeen en wraakzuchtig. Velen in de kerk hebben Donald Trump veranderd in een afgod en God zal zijn glorie met geen enkele man delen.

=======

De lijnen werden erg wazig tussen Trumpisme en Jezus-isme. Ik schreef een hoofdstuk hierover in mijn recente boek Geboortepijn, maar stopte met het delen van het profetische woord dat ik had ontvangen. Ik wilde niet beschuldigd worden van het veranderen van iemands stem (het worden van een zelfvervullende profetie - niet dat ik zo invloedrijk ben). Ik had ook niet het gevoel dat ik een genoeg zuiver verleden had in profetie, om zo'n gevolgtrekkend woord te delen.

Bovendien hadden veel belangrijke profeten nadrukkelijk verklaard dat Trump zou winnen. In de afgelopen twee maanden heb ik de Heer vaak gevraagd hoe het kon dat ik dit correct hoorde en al deze profeten, sommigen met een vele jaren bewezen verleden over profetie, het mis hadden? Ik heb geen verleden van profetische voorspellingen zoals zij. Zo heeft God me in het verleden niet gebruikt. Bovendien kon ik geen profeet vinden die zei wat ik hoorde, dat Joe Biden zou winnen. Ik moest duidelijk iets verkeerd gehoord hebben.

COVID-19 en de profeten

Maar, teruggaand naar COVID-19, leek het erop dat de meeste vertrouwde profetische stemmen mis waren. (We hebben vier hoofdstukken gewijd aan het blootstellen van de problemen in de profetische beweging.) Zo velen zeiden dat deze pest zou eindigen in april — sommigen zeiden met Pasen. Velen zeiden dat het weinig effect zou hebben. Men zei dat God Amerika zou beschermen tegen het Coronavirus vanwege het beleid van President Trump en een anderen profeteerde in februari, sprekend voor God, zeggende: "Ik verwijder de dreiging hiervan." Het leek alsof God deze profetische bedieningen verwarde (zie Micha). Interessant genoeg, heeft niemand die ik ken berouw over de valse COVID-19 profetieën. Laat ik het nogmaals zeggen, er waren tientallen belangrijke valse profetieën, en ik heb niets gezien van deze mannen of vrouwen die om vergeving vroegen. (Ik heb twee pogingen gezien om hun woorden te rechtvaardigen.)

Ik heb een aantal gedachten over waarom zo velen het zo spectaculair gemist kunnen hebben, maar ik zal het bewaren voor een andere blog.

Anderen hoorden ook dit woord

Na de verkiezingen realiseerde ik me ook dat veel anderen dit waarschijnlijk van de Heer hadden gehoord, maar net als ik het niet juist vonden om het publiekelijk te delen. Vanmorgen kreeg ik een bericht van ene Dr Michael Brown, dat een geloofwaardige pastor vriend met hem iets deelde wat erg lijkt op wat ik voelde. Dit is wat hij zei.:

 "Als ik bid, blijf ik ervan onder de indruk. Ik roep niet vaak het profetische aan, maar ik geloof dat ik het van de hemel gehoord heb. Trump is klaar. Na al die gevechten zal hij niet langer president zijn. God heeft zijn verwijdering toegestaan vanwege de afgoderij van de kerk. God gebruikte Trump voor vier jaar, maar net als Gideons efod, werd hij tot een afgod gemaakt inplaats van het gereedschap [zie Richteren 8:27]. God zal zijn glorie niet delen, noch de genegenheid van zijn bruid."

[Opmerking: we publiceerden deze blog op 8 november. Ik heb sindsdien gehoord van profetische leiders en vele anderen die soortgelijke dingen hebben gehoord.]

Leiders genoten van Trumps agressie.

Jerry Falwell Jr. is een perfect voorbeeld van het probleem. Hij was de eerste Evangelische leider die Trump omarmde en het blijkt dat hij veel meer op Trump leek dan Trump op Jezus. Christelijke leiders die Bill Clinton confronteerden over zijn zonde, maakten excuses voor Trumps gedrag. Dat is gewoon Trump zoals Trump is. Ik hoorde een beroemde christelijke leider President Trump publiekelijk bedanken voor zijn opoffering om zijn goede leven te verlaten om Amerika te dienen — alsof President Trump niet houdt van elke seconde om president te zijn. Profetische leiders confronteren de zonde in politieke leiders, zoals Nathan bij David deed; valse profeten stapelen de vleierij op. (Zie de valse profeet Zedekia in 1 Koningen 22: 11-12)

Sommige christelijke leiders houden zelfs van zijn machismo en begonnen het na te bootsen. Dit is niet de Geest van God. Ze deden alsof de Trump-familie een model was voor Amerika, terwijl het in feite een disfunctionele, gebroken clan was, vol overspel en echtscheiding - kinderen van drie verschillende vrouwen. Natuurlijk kan iedereen vergeven worden, en ik bid dat ze allemaal verlossing vinden in Jezus, en zeker kan God onvolmaakte mensen gebruiken, inclusief het huidige gezelschap, maar waar ik het over heb is het vasthouden van een gebroken familie als een voorbeeld van goedheid, deugd en opoffering aan de natie.

Valse genezing

Veel gelovigen werden geïntimideerd door de wereld, maar vonden hun identiteit in Trumps stoutmoedigheid. Sommigen schaamden zich toen mensen hen bespotten voor hun geloof of conservatieve waarden. Ze houden van Trump omdat hij hen een goed gevoel geeft over het zijn van conservatief of christelijk. Zijn vrijmoedigheid en politiek incorrecte toespraak bekrachtigden hen, terwijl we in feite verondersteld worden dat gevoel te krijgen dat we bij God zelf horen. Genezing moet komen van onze Vader en Zijn woord, niet van een politieke leider. En deze valse genezing bracht veel gelovigen ertoe zich te gedragen als hun genezer, onbeschoft, meedogenloos, grof. Maar als je je identiteit in Jezus vindt, word je als hem — vriendelijk, liefdevol, geduldig, enz.

Trump is ons Gouden Kalf geworden waar wij ons voor bogen en zeiden: "Dit zijn jullie goden, Amerika, die jullie uit Egypte hebben uitgeleid." We vonden een redder voor Amerika in Trump, terwijl het in feite de boodschap van Yeshua is die de" genezer van alle kwalen" is. Hoe weet ik dat dit waar is? Gelovigen doen alsof de wereld is geëindigd, omdat Trump lijkt te hebben verloren. Maar goed nieuws: Jezus is nog steeds Koning. Hij komt nog steeds terug. Hij redt nog steeds de verlorenen en verandert de harten van de mensen.

In Handelingen 12 werd Herodes gedood omdat hij God niet verheerlijkte. President Trump rende door Amerika en we riepen: "We houden van jou. We houden van Trump." En dan doet hij alsof hij spontaan is en zegt: "Ze mogen Reagan slechts, maar ze houden van Trump. "God kan hier niet blij mee zijn. En de gelovigen waren grotendeels stil of erger, en deden mee aan de kreet.

Op de dag dat Herodes, met zijn koninklijke kleren aan, op zijn troon zat en een toespraak hield voor de mensen. Zij riepen: "Dit is de stem van een god, niet van een mens." Onmiddellijk, omdat Herodes God niet loofde, sloeg een engel van de Heer hem neer, en hij werd opgegeten door wormen en stierf. Maar het woord van God bleef zich verspreiden en bloeien.

Uzzia werd door God geroepen, net zoals ik geloof dat Trump vier jaar geleden was. Maar Uzzia's arrogantie voor de Heer leidde tot zijn ondergang.

"Maar nadat Uzzia machtig werd, leidde zijn trots tot zijn ondergang. Hij was ontrouw aan de Heer zijn God, en ging de tempel van de Heer binnen om wierook te verbranden op het wierookaltaar."(2 Kr. 26:16)

Stemmen voor Trump in 2016 was niet makkelijk voor mij. Nadat de Billy Bush video uitkwam waar Donald Trump zei dat hij vrouwen kon grijpen in hun privé gebieden omdat hij een ster was, worstelde ik er echt mee. Maar het was op de verkiezingsdag, zonder twijfel, en ik was niet aan het bidden of vragen, zei de Heilige Geest me op hem te stemmen en dat deed ik. (Ik was niet van plan om voor Hillary te stemmen, maar ik overwoog om helemaal niet te stemmen. En dan, tot ieders schok, won hij.

Maar we hoopten allemaal dat hij als President in een diepe nederigheid zou lopen. Hij had zijn momenten, maar voor het grootste deel was hij onbeschoft, agressief, arrogant en heeft iedereen die zich tegen hem verzet, Republikein of Democraat, platgegooid. Hij had maar Ă©Ă©n manier: vechten. Toen Amerika een genezer nodig had na George Floyd, had hij daar geen gereedschap voor.

[Update: Zelfs nu. In plaats van geduld te vragen om het proces in de rechtbank te laten lopen, twittert hij op uitdagende wijze "Ik heb deze verkiezing gewonnen" (16 nov) en zegt "dat [de verkiezing], het de grootste diefstal in de geschiedenis van Amerika is. En dat weet iedereen." Het land is op dit moment sterk verdeeld en hij doet niets om genezing te brengen. Hij gooit gewoon nog meer benzine op het vuur. Door zelfs niet samen te werken met het Biden-team (voor het geval Biden de volgende president is) brengt hij het land in gevaar midden in een dodelijk virus en terroristische bedreigingen.]

Uzziah werd machtig en in plaats van zich te vernederen, werd hij trots. Toen de priesters tegen hem waren, werd hij woedend op hen. "Terwijl hij woedend was op de priesters in hun aanwezigheid voor het wierookaltaar in de tempel van de Heer, brak lepra uit op zijn voorhoofd." (1 Kr. 26:19) Als ik denk aan President Trump die over zijn nederlaag stuntelt, kan ik niet anders dan denken aan Uzzia, die woedend was op de priesters. Trumps lepra zal zijn de vernedering van de nederlaag - zoals hij heeft gezegd, hij haat het om te verliezen. Natuurlijk, als hij zich nederig voelt, wil God altijd genadig zijn. God had grotere plannen voor Uzziah, zowel als ook voor Trump — maar op een bepaald punt telt karakter — tenminste, dat is wat we zeiden over Bill Clinton na Monica Lewinsky.

Van tolereren tot vieren

Een paar dagen na het ontvangen van dit woord, zag ik deze post:

"Een van de meest alarmerende verschillen tussen de houding van onze Evangelische familie ten opzichte van Trump in 2016 en 2020 is dat we hem in 2016 zagen als een 'kwaad' met voordelen. In 2020 is deze man onze belangrijkste arbiter van de waarheid geworden; degene die het verhaal van onze Evangelische familie bepaalt voor een bepaald nationale kwestie of probleem.

Geloof je dit niet? Vertel me iets waar wij evangelisten het niet mee eens zijn. Laat me zien waar en hoe we ons meningsverschil hebben gecommuniceerd. Ik geloof dat deze incrementele drift van de afgelopen vier jaar een echte vorm van afgoderij is geworden, en een van de meest destructieve dingen die zijn gebeurd in het Amerikaanse Bijbelse christendom in mijn leven." - Jonathan Boegl

Dit klinkt waar.

We hebben overwinningen op sociaal gebied verward met overwinningen in het Koninkrijk. Ik houd activisme niet buiten beschouwing. Ik werd vele jaren geleden gearresteerd voor het blokkeren van de toegang tot een abortuskliniek en kan die dag een leven gered hebben. Maar nu ik de revival - ware nieuwtestamentische bezoeken - van dichtbij heb gezien, gedurende vele jaren tijdens de Brownsville Revival in Pensacola, kan ik jullie vertellen dat dit een totaal andere geest is. Het is politiek en demonisch. Het is vlees vermomd als geest en het heeft veel van Gods volk van de vrucht van de Heilige Geest veranderd in menselijke woede. En de wereld heeft vol verbazing toegekeken! De ongelovigen zijn verbijsterd over hoe evangelisten zo'n slecht karakter konden ondersteunen.

Door hieraan toe te geven, hebben velen de focus op Evangelische prediking opgegeven, mensen oproepen tot berouw en verlossing, want sociale kwesties prediken — vaak missen ze het hart van God. Politieke overtuiging kan niet leiden tot een ander hart. Alleen het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest, kan zulke vruchten voortbrengen.

Maar wees niet ontmoedigd

Als we berouw tonen en ons richten op de hemel, geloof ik dat God een beweging van Zijn Heilige Geest zal sturen. Ik geloof dit echt en brak in tranen uit na het schrijven van de laatste zin. God wil ons genadig zijn. Hij wil ons genezen. Ik voel dit zo sterk dat mijn hart barst van dankbaarheid aan de Almachtige. God is voor ons. Als hij beweegt, in daden, veranderen de harten. Sociale problemen zijn overwonnen. God zend uw Heilige Geest! Stuur een Opwekking!

Maar helaas, velen zullen wegvallen, als ze niet een conservatieve militantie inruilen voor intimiteit met Jezus. Ze zullen nog steeds denken dat ze religieus zijn, maar ze zullen de aanwezigheid van God verloren hebben. Zij zullen politieke ijver en euforie verwarren met de aanwezigheid van Jezus.

======

Na die ontmoeting begin september heb ik twee maanden lang niets van de Heer over deze kwestie gehoord. Ik vroeg me vaak af of ik gek was — en gewoon mijn eigen gedachten te horen. Waarom zou God dit met mij delen? Hoe kunnen al deze profetische stemmen verkeerd zitten? En dan op de verkiezingsdag, na het invullen van mijn stembiljet (voor Trump!), gingen Elana en ik in gebed. Ik kan alleen maar zeggen dat het op dat moment zo duidelijk werd als die dag, zonder enige twijfel, dat Biden zou winnen en het was Gods hand. Het was alsof ik de kop kon zien: BIDEN wint! Ik zag hem op het podium de overwinning accepteren (hoewel het geen visioen was. Het was zeker een straf, maar nederigheid en berouw zouden genade brengen. Het was alsof God naast me zat te delen. Ik wist zeker dat de lucht blauw was, en ik kan het verder niet uitleggen.

Die avond toen Trump een comeback maakte, toen ze op dezelfde dag stemmen begonnen te tellen, nam ik aan dat ik het mis had. Ik had het duidelijk gemist. Ik had vrede. Zeker, Ik was nederig, na dit te hebben gedeeld met meer dan een dozijn leiders die ik respecteer. En ik zou echt wat interne inventarisatie moeten doen, want ik was nog nooit zo zeker geweest van het horen van Gods stem. Maar ik dacht dat er tenminste nog gerechtigheid zou zijn over het Russische samenzweringsfiasco en misschien krijgen we meer rechters van het Hooggerechtshof. Ik was blij dat ik het mis had. Toen werd ik de volgende ochtend wakker en zag dat alles veranderd was.

Iemand vertelde me, als ik dit publiekelijk deel, ik mijn steun van de bediening verliezen. Voor alle duidelijkheid, ik wil mijn steun niet verliezen. We zijn ervan afhankelijk om in Israël te werken en ons team te betalen. Maar uiteindelijk moet ik trouw zijn aan wat ik geloof dat de Heilige Geest tegen me spreekt. Wat is het doel van een dienaar te zijn als ik wegkijk van wat ik geloof waar te zijn — vanwege geld?

Alles wat ik vraag is dat je dit meeneemt in het gebed. Moeten we een interne audit doen? Moeten we berouw tonen? Is er iets mis met de profetische beweging? Je hoeft dit niet te ontvangen. Het is tussen jou en God. Maar ik voelde het mijn verantwoordelijkheid om het te delen.

P.S. als om een of andere reden, Trump overwint in de rechtbanken, zal ik de eerste zijn die berouw toont voor het zeggen dat de Heer zei dat Biden zou winnen. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat de boodschap die ik hier met je deel waar is. God zegene Amerika.

Bron: What (I felt) God told me about the Election in September | Messiah's Mandate