www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wachten op het Bazuinsignaal

Gary - 21 maart 2020

()

Zal de bazuin deze week of zelfs binnen de volgende maand klinken? Op dit moment kunnen we dat niet met zekerheid zeggen, maar we weten dit: de HEER kan elk moment verschijnen, en als we Hem zullen zien, zullen we op Hem lijken (1 Joh. 3:2). Allen die op Christus vertrouwen zullen bevrijd worden (Joh 14:1-6; Handelingen 4:12). Degenen die op zichzelf of op een andere religieuze figuur vertrouwen, zullen dat niet zijn (Joh. 3:14-18). Wettische mensen zijn in evenveel gevaar als de wettelozen, omdat zij beiden vertrouwen in iets anders dan Christus, maar er is gelijke hoop voor iedereen. Als Coronavirus en de recente ontwikkelingen in Israël ons één ding hebben laten zien, dan is het wel dat de deur naar de Ark snel dicht gaat.

Dit is een meerjarige reis voor ons allemaal geweest, op een manier die doet denken aan de reis die de Wijzen meer dan 2000 jaar geleden hebben ondernomen, maar de reis nadert zijn einde. De Bazuin zal klinken. De doden in Christus zullen opstaan. Zij die nog leven zullen worden opgenomen om de HEER in de lucht te ontmoeten. Dit zijn geen suggesties of louter religieuze interpretaties, maar onbreekbare beloften van de God die de wereld zelf heeft geschapen (1 Thess. 4:16-5:3). Zijn beloften zijn waar (Rom.11:29; 15:8; 2 Kor.1:20; Openb.3:14). Dat betekent dat je erop kunt vertrouwen. God houdt van Zijn kinderen, en Zijn kinderen, dat zijn degenen die in de Zoon geloven.

Christenen zijn niet beloofd om te ontsnappen aan beproevingen. Sterker nog, er wordt ons zelfs beproeving beloofd (Joh 16:33). Elke generatie discipelen heeft enorm geleden toen ze zich inspanden om het goede nieuws in de wereld te brengen. Maar hoewel ons verdrukking wordt beloofd, wordt ons ook een speciale ontsnapping beloofd: ontsnappen aan de komende toorn (1Thess. 1:10) en bevrijding voor de tijd van beproeving die over de hele wereld komt (Openb. 3:10). De komende toorn en beproeving wordt vaak de Verdrukking genoemd, de Tijd van Jacobs Benauwdheid, of Daniëls 70e Jaarweek. Het is een periode van zeven jaar die door God is uitgetekend om het Joodse volk te verlossen (Handelingen 15:14-18; Rm. 11:25-27; Zach. 12:1-13), om de volken te oordelen vanwege hun verdeling van Gods heilige land (Jl. 3:2), en om alle heerschappij in onderwerping aan de Messias te brengen. Dat is geen tijd voor de Gemeente, een entiteit die reeds geestelijk verlost is, en afgebeeld wordt als in de hemel (Openb. 4-5) voordat de eerste oordelen van Daniëls 70e week beginnen (Openb. 6).

God heeft mij onlangs een open deur gegeven om de levende hoop die ik heb te delen met verschillende journalisten, waarvan sommige al verhalen hebben gepubliceerd (zie hier en hier), en een andere die in aantocht is. Voor het grootste deel werd ik nauwkeurig gerapporteerd en ik ben dankbaar voor de gelegenheid. Van de vijf personen die in het artikel van de Washington Post werden geïnterviewd, bleken er vier te zijn die het Coronavirus niet zo raar vinden, of in ieder geval geen voorbode van de eindtijd. Ik ging tegen de stroom in en wees erop dat er weliswaar andere pandemieën in de wereldgeschiedenis zijn geweest, maar dat het Coronavirus samenvalt met tekenen in de hemel en met de algemene convergentie van tekens die ons naar dit unieke punt in de geschiedenis leiden.

Terwijl de wereld niet zal eindigen (Ps. 104:5; Pred. 1:4) - tenminste niet binnen 1000 jaar (Openb. 20-21), en zelfs dan nog maar kort, zal de wereld zeker veranderen. In deze interviews heb ik zorgvuldig gewezen op dit belangrijke bijbelse feit. De wereld zal niet veel langer in deze rebelse staat verblijven. We leven in geleende tijd, en het Coronavirus, in samenhang met de naderende verdeling van het land Israël en de tekenen aan de hemel en tekenen op de aarde, is een krachtig voorteken van de naderende verschijning van de Heer Jezus Christus en het plotselinge begin van de Dag des HEREN (1 Thess. 5:2-3).

Het is gemakkelijk voor hen die onze hoop niet delen, om ons als gek te verklaren, maar we staan op de vaste grond van de Schrift en het bewijs van gezond verstand. Degenen die gek lijken, zijn nu degenen die rondlopen zonder te weten dat de wereld zoals ze die kenden om hen heen in elkaar stort. Wereldwijde quarantaine is nog nooit eerder gebeurd. De markten storten in à la 1929. Het virus is nu bevestigd in 167 landen, en op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn, bedraagt het sterftecijfer 4,27%. Overheden over de hele wereld nemen ineens de weinige rechten die we nog hebben op ongekende wijze over. Dit is een gebeurtenis die nooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden en die toevallig samenvalt met de convergentie van de bijbelse tekenen, vooral als het gaat om Israël. Je kunt dit niet langer negeren.

Omdat we nu drie jaar lang hebben gespeculeerd wat het zou kunnen betekenen voor de gevallen cherubijn om de Gemeente universeel te bedreigen (Openbaring 12:3-5). Ik denk dat we het nu wel weten. Ik denk dat we misschien nu ons antwoord hebben. Hoewel christenen vaak vervolgd en onderdrukt zijn, heeft de wereldwijde Gemeente nog nooit eerder te maken gehad met een bedreiging als deze. Er is deze besmetting zelf, maar er zijn ook enorme economische gevolgen, evenals de politieke en religieuze gevolgen van een wereldwijde lockdown. Bovendien zijn de christenen nu grotendeels niet meer in staat om elkaar te ontmoeten. Hebreeën 10:25 valt nu meer dan ooit op.

Laten we nuchter zijn als nooit tevoren, klaar om ons te verdedigen voor de hoop die we hebben en snel de enige reddende boodschap te delen die beschikbaar is voor onze familie, vrienden en buren: Christus stierf voor onze zonden en stond weer op. Als je in Hem gelooft zul je gered worden, dus geloof in Hem! Het heeft geen zin om Gods genadige gave van verzoening nog langer te weigeren.

Voor deze paar korte dagen, weken en maanden die ons nog resten, moeten we blijven toekijken als dienaren die klaar staan om hun meester te ontmoeten, zodat we, wanneer Hij eindelijk komt opdagen, begroet zullen worden als kostbare zonen en dochters (Luc. 15:17-22; Rom 8:14-19; 2Kor 6:18).

()

De trompet zal klinken. En dan zullen we worden veranderd. We zullen de HEER ontmoeten.

Nadat we onze HEER in de lucht hebben ontmoet, zullen we de hemel binnengaan door een deur (Openb. 4) en de onbegrijpelijke heerlijkheid van de Almachtige God aanschouwen.

Als we voor Hem staan in het Nieuwe Jeruzalem, zullen we zeker op onze knieën vallen. Maar de Vader zal ons teder en met volledige zekerheid verwelkomen (Ef. 3:12; Heb. 4:16; Openb. 3:21).

De volledige verlossing van de rechtvaardigen - door het geloof - zal begonnen zijn. Zonen van Adam, nu wedergeboren in de hemel, zijn nu de zonen van God. Onze geestelijke ogen zullen eindelijk zien dat niets op aarde ooit aangenamer of mooier was dan God. Aan Zijn rechterhand zijn onze genoegens voor eeuwig (Ps. 16:11).

En dan, geconfronteerd met het gewicht van zowel Gods buitensporige genade als Zijn ondoorgrondelijke kracht, en in het besef dat het oordeel op aarde moet beginnen, zullen we kijken naar de Enige die het waard is om de wereld te verlossen.

Deze hele ervaring zal eeuwig in ons geheugen gegrift blijven. We zullen het nooit en te nimmer vergeten. We vertrouwden op God, en zoals Hij beloofde, worden we niet teleurgesteld (Ps. 22:5).

Maranatha, lieve broeders en zusters. En degenen onder jullie die ons geloof nog steeds niet delen: kom alstublieft met ons mee. We willen je bij ons hebben. We houden oprecht van jullie. Kom. Laat je niet hinderen. Geloof het maar.

Bron: Waiting for the Trumpet Blast - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates