www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wakker worden - waarschuwing - en dan het oordeel

22 april 2020 - door Barry Battelstein (Bridge connector)

Wat we nu zien gebeuren met de olieprijs is absoluut verbijsterend! $1,00 voor WTI-olie is iets wat ik nog nooit eerder heb gezien of meegemaakt en de wereld ook niet. Denk aan de effecten van dit alles - ze zijn ook verbijsterend. West Texas Intermediate voor mei levering is nu geprijsd op $1,00 per vat!

https://www.foxbusiness.com/markets/oil-price-crashes-record-low

Als u een leidinggevende van een oliemaatschappij bent zo groot als Exxon of Chevron, of een kleine tot middelgrote oliemaatschappij, dan is de waarde van uw olie- en gasreserves in principe nihil. Gekoppeld aan de markt voor boekhoud- en leendoeleinden zou uw balans uw reserves laten zien, en de waarde van uw bedrijf ligt nu praktisch dicht bij Nul!

Hoe zit het met de cashflow van bedrijven, zowel grote als kleine, gereduceerd tot bijna nul?

Hoe zit het met landen als Saoedi-Arabië, Rusland, Iran, Irak en andere landen waarvan de primaire bron van nationaal inkomen de productie en verkoop van olie en gas is?

Wat als u de CEO van een grote bank bent, of een lokale bank, en u geld hebt uitgeleend aan een van de bovengenoemde bedrijven, en van de ene op de andere dag de waarde van uw onderpand dicht bij nul ligt? De verliezen van het onderpand (olie- en gasreserves) in de sector wereldwijd kunnen mogelijk de gehele kapitaalbasis van enkele van onze grootste banken, evenals duizenden kleine tot middelgrote banken, overstijgen.

Denk aan hoeveel mensen in de VS en wereldwijd zullen worden ontslagen in de olie- en gasindustrie? Mogelijk wel 1 miljoen alleen al in de VS. Hoe zit het met de vele Amerikaanse dienstverlenende bedrijven die de olie- en gasindustrie bedienen? Hoeveel mensen zullen ze moeten ontslaan, en zullen ze overleven zonder dat er inkomsten binnenkomen?

Hoe zit het met de grote en kleine banken die deze dienstverlenende bedrijven hebben gefinancierd? Hoe lang kunnen ze overleven als er geen inkomsten binnenkomen?

De rimpeleffecten van dit debacle zijn echt wereldschokkende gebeurtenissen. Begrijp je, olie is het bloed dat door de aderen van de wereldeconomie stroomt. De vraag naar olie en gas is wereldwijd ingestort, en als landen hun economie niet snel openstellen, zal er waarschijnlijk geen economie meer zijn om open te stellen!

Tijden en seizoenen begrijpen!

Webster's woordenboek beschrijft het woord pest als een besmettelijke of besmettelijke epidemische ziekte die virulent en verwoestend is of iets dat destructief of verderfelijk is.

Hoewel de term "pandemie" een moderne term is die nooit in de Schrift wordt gebruikt, gebruikt de Bijbel wel minstens 127 keer de oude Hebreeuwse en Griekse woorden voor pestilentie en plagen.

- Het Hebreeuwse woord "dever" (דבר ) - dat in de Engelse versies van de Bijbel gewoonlijk wordt vertaald als "pestilentie" of "plaag" - wordt 49 keer gebruikt in de Hebreeuwse Schrift (Tanakh/Oude Testament).

- Het Hebreeuwse woord "nega" (נגע) - dat in de Engelse versies van de Bijbel meestal (maar niet altijd) als "pest" wordt vertaald - wordt in de Hebreeuwse Schrift (Tanakh/Oude Testament) 78 keer gebruikt. Het is specifiek vertaald in het woord "plaag" 65 keer in de King James Version (KJV) van het Oude Testament.

- Het Hebreeuwse woord "makkah" (מכה ) - dat soms (hoewel niet altijd) vertaald wordt in de Engelse versies van de Bijbel als "plaag" - wordt 48 keer gebruikt in de Hebreeuwse Schrift (Tanakh / Oud Testament). Het is specifiek vertaald in het woord "plaag" 11 keer in de King James Version van het Oude Testament.

Bovenstaande uitspraken zijn ontleend aan een artikel dat Joel Rosenberg in maart 2020 op zijn website publiceerde.

https://www.joshuafund.com/images/blog_uploads/FACTSHEET- BijbelAndPandemieën_BRANDED_v2.pdf

God gebruikte 'pestilentie' of 'plagen' specifiek voor drie primaire doeleinden in de Bijbel.
Ten eerste, als een oproep om Zijn volk, dat zich van Hem heeft afgewend, te doen handelen met betrekking tot hun zonden, en om zich te bekeren en terug te keren naar Hem.

Ten tweede, om Zijn volk te waarschuwen voor een dreigend oordeel en als zij hun zonden niet erkennen, en zich te bekeren en naar Hem terug te keren, of Zijn oordeel onder ogen te moeten zien. Het wordt in de Schrift aangeduid als een "schudden!"

Herhaaldelijk legt God in de Bijbel uit dat Hij in Zijn barmhartigheid individuen en naties zal doen beven in een verlangen om onze aandacht te krijgen en ons naar Hem toe te trekken.

In Haggai 2:7 zegt de Here God: "Ik zal alle volken doen beven."

In Amos 9:9 verklaart God: "Want zie, ik geef opdracht, en ik zal het huis van Israël schudden onder alle naties!"

In Hebreeën 12:26-27 verklaart God: "Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van gemaakte dingen, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven."

Ten derde, het Oordeel, dat komt na een oproep van God om wakker te worden, of een waarschuwing, of waarschuwingen van God, wordt door Zijn volk genegeerd met betrekking tot hun zonden tegen Hem.

Veel mensen hebben vandaag de dag geen kennis van de Bijbel en geloven niet dat er een God van de Bijbel is, en negeren daarom volledig wat er in de Schrift staat over Pestilentie of plagen. Ze doen het allemaal af als uit de hand gelopen en complete onzin.

Maar toch, opnieuw in meer dan 185 landen, woedt de pest, ziekenhuizen worden overspoeld, bedrijven worden gesloten, scholen, kerken, synagogen worden gesloten, bioscopen worden gesloten, sportevenementen worden afgelast, politieke evenementen worden geannuleerd, restaurants en winkelcentra gesloten, miljoenen mensen zijn plotseling werkloos, angst en onzekerheid grijpen de naties aan!

Nu worden we geconfronteerd met de mogelijke ineenstorting van het Amerikaanse banksysteem, onvoorstelbare faillissementen in de olie- en gasindustrie en olie-servicebedrijven. Veel internationale banken hebben ook olie- en gasbedrijven en -landen gefinancierd. Wat zal hun lot zijn?

God spreekt tot Amerika en de landen!

God stuurt zowel een wake-up als een waarschuwing naar Amerika en de naties! Degenen die dit niet geloven, zullen er snel achter komen dat dit slechts het begin is van wat er gaat komen!

Misschien dat, toen God duizenden jaren geleden rechtstreeks tot Koning Salomo sprak over de natie Israël, dit vandaag de dag voor ieder van ons een grote toepassing heeft.


2 Kronieken 7:13-15

 "Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats."

Let op wat er in deze verzen staat over "pestilenties", het zijn profetische verzen. Coronavirus is een "pestilentie".

De Schrift gaat verder met het woord "als" Mijn volk, dat bij Mijn naam wordt genoemd, zich verootmoedigt en bidt, en Mijn gezicht zoekt, en zich van zijn boze wegen afwendt".

Tot wie spreekt God in deze verzen? Hij spreekt tot Zijn volk, zij die Hem kennen, en bidden tot Hem, en geloven in Hem en in Zijn woord. Hij spreekt niet tot de ongelovigen, maar tot hen die geloven!

Dus we zien hier de woorden "ALS" en "DAN," geschreven! Als Gods volk doet wat Hij hun heeft opgedragen, DAN EN ALLEEN DAN zal Hij uit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen!

Vraag jezelf af, ben jij een van Gods mensen? Als dat zo is, heb je duidelijke instructies van God wat jij, je man, vrouw en kinderen moeten doen. Als je een dominee of rabbijn bent, heb je duidelijke instructies wat je moet doen.

DOE HET DUS NU!

Bron:Warning+and+Then+Judgment.pdf