www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waarschuwingsoordeel komt eraan: Tsunami's, aardbevingen, Lichten uit, Asteroïden

25 juli 2020 - Elizabeth Marie

"Kom, Mijn volk, ga je kamers binnen en sluit je deuren achter je. Verberg je als het moet, tot de verontwaardiging voorbij is. Want zie, de HEERE komt uit Zijn plaats om de bewoners van de aarde te straffen voor hun ongerechtigheid; de aarde zal ook haar bloed openbaren, en zal haar doden niet meer bedekken", Jesaja 26:20-21.

We horen veel verschillende dingen van veel boodschappers en profeten van de HEER over september tot en met november, die rampen en verwoestingen met zich meebrengen.

Ik dacht dat de HEER mij GEEN datums had laten zien, maar hij heeft wel heel wat waarschuwingen gegeven over aardbevingen, tsunami's, lichten uit en asteroïden.

In mijn geest vond ik het belangrijk om enkele van die profetieën die ik heb ontvangen nog eens te bekijken, omdat de vervulling ervan misschien niet zo ver weg is.

Waarschuwing:

Deze droom is een waarschuwingsdroom van twee oordelen die komen, en een 3e 'onbekende'.

Hier zijn de waarschuwingen:

We gaan tsunami's zien komen, evenals een 'lichten uit'-gebeurtenis. Deze kunnen veroorzaakt worden door aardbevingen, asteroïden/kometen of een andere onbekende gebeurtenis!

De mensen moeten de HEER zoeken over het verlaten van potentieel gevaarlijke gebieden aan de Oost- en Westkust van Amerika!

Waarschuwing van de HEER:

"Waarschuw de mensen om van de kusten weg te gaan, want ze zullen overstromen. Tsunami's zullen komen en gebieden schoonvegen.

Ik dring er bij Mijn kinderen op aan om Mij te zoeken, zodat jullie niet verstrikt raken in de verwoesting! [Oostkust en Westkust Tsunamis]

Lees deze Profetische Boodschappen die ik heb ontvangen:

Een grote tsunami & berouw

Een grote aardbeving & Asteroïde

Aardbeving in Californië

N.Y.C. Tsunami

Waarschuwingsdroom:

Deze droom is een waarschuwing voor twee oordelen die komen, en een 3e 'onbekend' oordeel.

Ik stond buiten een huis met een kleine container in mijn hand. Ik keek in de container en zag een enorme, witte oogbol!

Ik zag duidelijk de donkere iris en de pupil aan één kant van de oogbol. Ik merkte dat het oog nog leefde, want het keek me recht aan en staarde me recht aan! Het leefde en staarde me recht aan!

Ik kromp helemaal ineen en was geschokt, en ik nam de container en gooide hem ver weg. Ik rende toen het huis binnen en sloot de deur!

Eenmaal binnen besefte ik dat dit niet mijn huis was, maar een soort van groot herenhuis, of misschien wel een overdekt dorp.

Ik keek toen om me heen en zag niets anders dan verwoesting rondom. Alles zag er vernield uit en ik kon alleen maar overstromend water zien overal en mensen die in de ondiepe gebieden probeerden te lopen.

In mijn geest hoorde ik toen de Heilige Geest me toefluisteren dat er 3 rampen waren, die oordelen waren.

Ik hoorde de eerste twee... maar niet de derde:

1) Tsunami en overstromingen

2) Elektriciteit uit

3) ???

Hij vertelde me toen dat deze OOGBAL een vloek over het land had gebracht, en dat er daarom overal een complete verwoesting was.

Ik kreeg niet te zien hoe deze tsunami werd gebracht en hoe er geen elektriciteit was... of het nu een aardbeving, asteroïde/komeet of iets anders was.

In mijn droom wist ik dat dit een WAARSCHUWING van de HEER was... o, ik begon te schreeuwen en de mensen te waarschuwen voor de "oogbal en de vloek".

Maar ze leken me niet te horen... of ze gaven gewoon niet om wat ik ze vertelde, want ze bleven maar rondlopen alsof er nooit iets was gebeurd!

Dus besloot ik het 'huis/dorp' te verlaten en liep ik naar de voordeur. Toen ik mijn hand op de deurknop legde, zag ik een stoffen tas aan de knop hangen.

In mijn geest werd mij verteld dat de OOGBAL nu in de tas zat!

Ik was geschokt en extreem overstuur, omdat ik dacht dat ik hem kwijt was geraakt toen ik hem ver van me af gooide. Ik vroeg me af hoe het weer terug was gekomen naar het huis. Toen werd ik wakker!

Toen ik wakker werd, hoorde ik dit 'Woord: 'Telefoon'

Interpretatie van de droom:

In deze droom staat de OOGBAL voor het AL ZIENDE OOG dat nu ons land, onze huizen en ons persoonlijke leven binnendringt.

Het neemt onze privacy weg en onze rechten als mensen. Het wordt bestuurd door het Beestsysteem dat nu is opgestaan.

Het is vervloekt. en daarom zullen er veel rampen zijn, waaronder oordelen.

Het gaat niet weg, hoe hard we ook proberen te ontsnappen. Het zal tot aan de deuren van onze huizen komen.

Pleit om het Bloed van Jezus rond je huis en zalf het met olie. [Zalf met olie-gebeden] [Bloed van Jezus-gebeden]

De 2 'oordelen' die ik in deze droom hoorde, waren tsunami's en geen elektriciteit. Ik vroeg de HEER wat het '3e oordeel' was en ik hoorde dat het een 'onbekend' of 'mysterieus' oordeel is, dat ook komt.

Hoewel ik niet weet wat dit 'mysterie' oordeel is, vraag ik me af of het iets te maken heeft met de asteroïdengordel die misschien in september komt.

Bekijk deze onderstaande video's voor meer informatie en een profetie die in december 2019 aan Rhonda Empson is gegeven:

"Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom alert en nuchter, zodat u zult kunnen bidden", 1 Petrus 4:7.

Asteroïden:

Bereid je voor op de Impact

Nieuwe bron bevestigt in komende asteroïden

Visioen: Waarschuwing voor de Oostkust

Elizabeth Marie is echtgenote, moeder, lerares en bovenal een volgeling en discipel van DE HEER JEZUS CHRISTUS. Na het ontvangen van vele profetische dromen en nachtvisies, werd Elizabeth ertoe gebracht een blog te beginnen, Latterrain333, om meer van wat ze te zien krijgt, te delen. Als tiener werd ze echter pas in 2010 christen, toen de HEER haar woorden, dromen en visioenen begon te geven. Een paar jaar later begon ze een YouTube-kanaal, ook 'Latterrain333' genoemd.

Bron: Warning Judgments Coming: Tsunamis, Earthquakes, Lights Out, Asteroids ~ by Elizabeth Marie