www.wimjongman.nl

(homepagina)

In de laatste dagen zullen we vrijheid eisen, zoals in Egypte. Maar deze keer zal het van het Vaticaan zijn,' zegt een Rabbi.

[Een Rabbijnse gedachte over de eindtijd-dagen.]

Door David Sidman - 23 april 2020

( )

De Pauselijke Zwitserse Garde in uniform. Momenteel verwijst de naam Swiss Guard in het algemeen naar de Pauselijke Zwitserse Garde van de Heilige Stoel, gestationeerd in het Vaticaan in Rome (bron: Pixabay)

 Ik zal hem wonderlijke daden laten zien, zoals in de dagen dat U zich uit het land Egypte terugtrok. Micha 7:15 (De Israëlische Bijbel™)

In het boek Micha leren we dat het einde der dagen de uiteindelijke verlossing zal afspiegelen wat er in Egypte is gebeurd.

 Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik hem wonderen doen zien.
(Micha 7:15)

Volgens de geestelijk leider van het Yanar Instituut in Jeruzalem, rabbijn Daniel Asor, zal de wereld, net als in Egypte, tot slaaf gemaakt worden door een kliek (Cabal) van Globalisten met een hoofdkwartier in het Vaticaan. Op dat moment zal de Joodse Messias worstelen met de 'Zwarte Paus', op dezelfde manier als Mozes deed om de Joden uit Egypte te bevrijden.

Rabbijn Daniel Asor (beleefdheidsscreenshot)

De huidige zwarte Paus is de Jezuïtische pater Arturo Sosa Abascal, superieur generaal van de Sociëteit van Jezus. Asor legt uit dat de Joodse Messias "naar die zwarte paus zal gaan en zal eisen dat hij zijn natie uit de slavernij bevrijdt".

Hoe komt de wereld dan in de slavernij terecht?

Volgens Rabbi Asor is het allemaal gerelateerd aan het coronavirus en gaat het om zowel Bill Gates als 5G-technologie. De rabbi legt uit dat het ultieme plan van de globalistische kliek (Cabal) is om de wereldbevolking te verminderen, net zoals de farao dat deed toen hij de natie van Israël hun eerstgeborene liet weggooien.

 Toen gebood de farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten.
(Exodus 1:22)

Asor beweert dat Microsoft-oprichter en kampioen van 'Third-World Humanitarianism', Bill Gates, die investeert in een COVID-19 vaccin, een microchip zal inbrengen in het vaccin dat hij aan het ontwikkelen is, om onze bewegingen te volgen. Gates heeft openlijk verklaard dat vaccins een middel zullen zijn om de bevolking te verminderen. Hij heeft ook gevraagd om een "digitaal certificaat" voor de gezondheidsdossiers. Bovendien is zijn bedrijf Microsoft eigenaar van het internationale patent #060606, dat een cryptocurrency systeem is, dat gebruik maakt van mensen die gechipt zijn als de "Miners". Tot slot heeft Gates gezegd dat hij "de hele wereld" wil vaccineren.

Volgens Asor "zal de technologie van de chip van het vaccin in combinatie werken met de 5-G-technologie. De combinatie van de microchip en 5-G zal de Globalisten Kliek in staat stellen om al onze bewegingen te volgen waar ook ter wereld en zal zelfs de mogelijkheid hebben om ons ermee te doden".

"Dit zal de hele wereld in slavernij brengen" voegt Asor toe.

Op dat moment zal de Zwarte Paus, die volgens Asor bidt tot Lucifer en "dezelfde hekserij beoefent als de Farao", "de mensen ervan overtuigen dat hij 'de tweede komst' is".

Zijn bron is een Medrash waarin staat dat het hoofd van de Nieuwe Wereldorde uiteindelijk Armelios zal zijn en dat volgens Pirkei Rabbijn Eliezer "Armelios zal beweren 'Christos' te zijn".

Asor voegde er ook aan toe dat sinds koning Salomo met de dochter van de farao is getrouwd, het de nakomelingen van de farao in staat stelde om Mespotamië binnen te komen en uiteindelijk in Europa te regeren.

 Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte: hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de HEERE en de muur rondom Jeruzalem had voltooid.
(1 Koningen 3:1)

Asor zegt ook dat "de koninklijke familie van Engeland directe afstammelingen van de farao zijn".

Maar Rabbi Asor sloot zijn visie af met een zilveren randje met te zeggen dat we "niemand hebben om op te vertrouwen behalve God" en voegt eraan toe dat de beste manier om zo'n scenario te vermijden was om teshuva - of berouw - te hebben.

Bron: 'In End of Days, We'll Demand Freedom Like in Egypt. But this time: it'll be from the Vatican' say Rabbi - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.