www.wimjongman.nl

(homepagina)

'De Trump Peace Deal is gelijksoortig aan het decreet van Koning Cyrus die het pad plaveide voor de Derde Tempel' zegt de Israëlische politicus

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 29 januari 2020

 "Ik ben dezelfde die van Cyrus zegt: "Hij is mijn herder, hij zal al mijn doelen vervullen! Hij zal van Yerushalayim zeggen: "Zij zal herbouwd worden." En tot de Tempel: "Gij zult weer gesticht worden." Jesaja 44:28
 

Velen hebben overeenkomsten gezien tussen de Bijbelse koning Cyrus en president Donald Trump. (Breaking Israel News)

 

 

Terwijl de mensen aan zowel de Arabische als de Israëlische kant nog steeds nadenken over de mogelijke implicaties van de 'Deal of the Century' van president Trump die dinsdag werd onthuld, verklaarde een inzichtsvolle Israëliër dat het "de verklaring van Cyrus voor onze tijd" is.

De politiek, Israël en de Thora zijn allemaal belangrijk voor Dr. Rafael Minnes. Als voormalig lid van de Zehut Politieke Partij, sloot hij zich aan bij een groep gelijkgestemde Israëli's om de Nieuwe Liberale Partij te vormen, nadat Zehuts leider, Moshe Feiglin, een positie in de regering van Netanyahu had gekozen in plaats van tegen Likud te gaan in de verkiezingen. Dr. Minnes diende in de IDF-inlichtingendienst en de Shin Bet, de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst die ook bekend staat als de Shabak. Hij is ook professor in de natuurkunde.

Dr. Minnes hoort echo's van het decreet van de Perzische koning Cyrus dat de weg vrijmaakte voor de Joden om de Tweede Tempel te bouwen, bijna 2000 jaar geleden.

 

Premier Netanyahu met president Trump /Screenshot

 

 

"Trumps verklaring is de verklaring als zijnde de Cyrus voor onze dagen," schreef hij op zijn Facebook-pagina, die meer dan een paar wenkbrauwen deed fronsen. Deze provocerende verklaring van zo'n goed opgeleide bron vroeg om verder onderzoek.

Overeenkomsten

"Het eerste wat vergelijkbaar is tussen Trumps Deal of the Century en de proclamatie over koning Cyrus is dat beide niet-joodse politieke figuren zijn die in de naam van de God van Israël opkomen om het goddelijke plan van de Joodse natie te bevorderen," legde Dr. Minnes uit aan Breaking Israel News. "Dit kan de reden zijn waarom de Trump-deal ongemakkelijk is voor Israëliërs en Israëlische politici die dit zeker niet gewend zijn in hun politieke forum. Er zijn maar weinig Israëlische politici die op deze manier handelen of spreken, zeker niet de seculiere politici en zelfs niet de religieuze politici."

In zijn Facebook-post ging Dr. Minnes in detail.

"Ik heb altijd opgeroepen om de Israëlische soevereiniteit toe te passen op het hele land Israël, inclusief heel Judea en Samaria," schreef Dr. Minnes. "En dit is altijd op felle tegenstand gestuit. We kunnen niet verwachten dat de president van de Verenigde Staten een aanbod doet dat geen enkele Israëlische regering, in feite geen enkele partij in de Knesset, ooit heeft voorgesteld."

"In feite heeft de president van de Verenigde Staten in zijn optreden tot nu toe tijdens de laatste bijeenkomst laten zien dat hij daar een grotere voorstander van is dan de minister-president van Israël. Trump bood aan om de soevereiniteit toe te passen op heel Judea en Samaria, wat Bibi niet eens in overweging nam."

Dr. Minnes merkte een zeer belangrijk detail van Trump's deal op.

 

Dr. Refael Minnes (bron: Facebook)

"Trumps deal vereist niet dat we de Arabische soevereiniteit in Judea en Samaria erkennen. Een dergelijke erkenning is alleen nodig als de leiders van de Arabieren alle voorwaarden van de overeenkomst accepteren. En met de voorwaarden die Trump heeft gesteld, zullen ze de voorwaarden niet accepteren."

"Om eerlijk te zijn, ik twijfel er niet aan dat Trump eigenlijk tegen een Palestijnse staat is, zeker meer dan Bibi. Het is voor mij duidelijk dat het doel van deze overeenkomst is om de Israëlische soevereiniteit te versterken en een einde te maken aan het walgelijke idee van een Palestijnse staat. Op dit punt vertrouw ik Trump meer dan Bibi of Naftali Bennett."

Dr. Minnes vertelde Breaking Israel News dat net zoals de verklaring van Cyrus door slechts een deel van Israël werd geaccepteerd, maar een katalysator was voor de Joden om de Tweede Tempel te bouwen, Israël vandaag de dag Trumps deal zou moeten nemen als het ticket dat een grotere toekomst voor Israël opent.

Een mogelijk maken

"Cyrus nam het niet op zich om te handelen voor het Joodse volk. Hij bouwde de Tempel niet en herstelde de Davidische Dynastie niet. Hij stelde de Joden slechts in staat om zelfstandig te handelen. Dat is precies wat Trump doet. Hij geeft Israël geen cadeau en dwingt ons niet iets op. Hij vertelt ons wat we moeten doen, wat ons recht is en wat onze plicht is om te doen in ons eigen land, en hij doet dat zonder voorwaarden vooraf. Trump kondigde aan dat het het recht van Israël is om onze soevereiniteit in Judea en Samaria uit te drukken."

"Het enige wat ons hierover tot nu toe beperkt, zijn wijzelf. En Trump erkende dat in deze deal, dit opzij te zetten en ons te vertellen dat we moeten handelen als een onafhankelijke natie, iets wat we tot nu toe hebben nagelaten te doen, vooral met betrekking tot Judea en Samaria. Het was gepast dat we dat hadden moeten doen en dat we alle moeilijkheden tot nu toe hadden kunnen voorkomen. Maar dat hebben we niet gedaan en nu zegt Trump ons dat we moeten handelen zoals een natie zou moeten doen. We kunnen alleen maar hopen dat de Israëlische regering zal luisteren naar een externe partij."

Gelijkaardige reacties

"Net zoals veel mensen de deal van Trump niet gunstig bekijken, was dit ook zo toen Koning Cyrus verkondigde dat de Joden konden terugkeren om de Tweede Tempel te bouwen. De meeste Joden waren tegen het decreet van Cyrus. Ze begrepen gewoonweg niet dat het zijn decreet was die de Tweede Tempel tot stand zou brengen. De Joden die Cyrus steunden en zijn decreet opvolgden, waren de minder succesvolle segmenten van de Joodse gemeenschap, de armen en machtelozen zonder status in de Babylonische samenleving. Dit lijkt vandaag de dag ook het geval te zijn, namelijk dat de Joden die op zoek zijn naar hun eigen persoonlijke korte termijn doelstellingen, die hun verblijf in ballingschap noodzakelijk maken, zich verzetten tegen de politiek van Trump. Maar als je kijkt naar de grotere visie op een toekomst van het Joodse volk, dan zijn zowel de politiek van Trump in het algemeen als deze deal in het bijzonder, precies wat ons daarheen zal leiden."

"Hij opende de deur voor ons, om te doen wat we moeten doen. Ondanks al zijn tekortkomingen maakte de proclamatie van Cyrus de weg vrij voor de Tweede Tempel. Hetzelfde kan gezegd worden van Trumps deal. De verantwoordelijkheid is nu aan ons."

Dr. Minnes merkte op dat de Knesset volgende week het voorstel van de V.S. zal bespreken en dat er een stemming zal worden gehouden over de manier waarop het in verband kan worden gebracht met het voorstel.

Dit is niet de eerste keer dat Trump vergeleken wordt met Koning Cyrus.

Deze verwachting met betrekking tot Trump werd voor het eerst geuit door het Sanhedrin na zijn verkiezing toen ze hem vergeleken met de Perzische koning Cyrus die door God bevolen werd om de bouw van de Tweede Tempel te vergemakkelijken, specifiek omdat hij invloed had op de wereldpolitiek.

 Zo zegt Koresh (Koresh) koning van Paras (Perzië): Alle koninkrijken van de aarde heeft Hasjem, de God van de hemel, mij gegeven; en Hij heeft mij opgedragen om Hem een huis te bouwen in Jerushalayim, dat in Jehoeda ligt. Ezra 1:2

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Sion legt uit: "Net als Cyrus, is de connectie van Trump met de Messias dat hij een rol zal spelen in een van de belangrijkste functies van de Messias. Hij zal de weg vrijmaken voor de bouw van de Derde Tempel. Trump zal niet persoonlijk bezig gaan om de Tempel te bouwen," vervolgde hij. "Net als Cyrus zal hij de weg vrijmaken voor de mensen die met de bouw beginnen, en als de tijd rijp is, zal de Derde Tempel uit de hemel neerdalen."

Netanyahu gaat akkoord

In een krachtige omweg van politieke gemeenplaatsen heeft de Israëlische premier de Bijbel erbij genomen en de Amerikaanse president vergeleken met de Perzische koning Cyrus.

 In de lange geschiedenis van de Joodse geschiedenis zijn er een handvol proclamaties geweest van niet-joodse leiders namens ons volk in ons land: Cyrus de Grote, de grote Perzische Koning, en Lord Balfour, en President Harry S. Truman, en President Donald J. Trump."

"En u, Mr. President, u hebt het niet één keer gedaan, maar twee keer met uw gewaagde proclamatie over Jeruzalem, en uw gewaagde proclamatie over de Golan," zei hij.

Bron: 'Trump's Peace Deal is Akin to Decree of King Cyrus Paving Path For Third Temple' says Israeli Politician - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.