'Gog-Magog-oorlog deze zomer'.

www.wimjongman.nl

(homepagina)

Profetische rabbijn die de Tweede Wereldoorlog accuraat voorspelde:
'Gog-Magog-oorlog deze zomer.'

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 22 april 2020.

 Daarna zal Ik Mijn geest op alle vlees uitstorten; Uw zonen en dochters zullen profeteren; Uw oude mannen zullen dromen dromen, en uw jonge mannen zullen visioenen zien." Joël 2:28 (De Israëlische Bijbel™)
 

Illustratief voor Chofetz Chaim met oorlog op de achtergrond (Wikipedia/Shutterstock)

Een van de meest invloedrijke rabbijnen van de vorige eeuw gaf in zijn laatste dagen een profetie: een derde oorlog, groter dan welke andere dan ook zal komen, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De termijn voor die voorspelling is nog maar een paar maanden.

DE VERBAZINGWEKKENDE RABBIJN: EEN VERBORGEN TZADDIK

Rabbijn Yisrael Meir (HaKohen) Kagan was een van de meest invloedrijke rabbijnen van het begin van de 20e eeuw. Hij schreef een boek over de wetten met betrekking tot laster en roddel, waarna hij in de volksmond bekend werd als de Chofetz Chaim (verlangens van het leven) uit het vers in de Psalmen:

 Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog.
Psalmen 34:13,14

Naar verluidt was hij een bescheiden en nederige man die worstelde om zijn gezin te voeden. Hoewel hij de antireligieuze aspecten van het seculiere zionisme niet kon accepteren, was hij van plan om naar Israël te verhuizen, dat nog steeds een verwaarloosd deel van het Ottomaanse Rijk was, maar zijn volgelingen haalden hem over om in Polen te blijven.

Tijdens zijn leven werd hij vereerd door zowel Joden als niet-Joden. Orthodoxe Joden over de hele wereld beschouwden hem als een van de 36 verborgen rechtvaardige mensen en er werd gezegd dat Poolse boeren hem naar hun velden hadden gelokt in de overtuiging dat zijn voeten zegen zouden brengen aan hun gewassen.

Bekend om zijn geschriften over de halacha (Torah-wet) en ethiek, was hij ook een overtuigd gelovige in het Messiaanse proces. Er wordt gezegd dat de Chofetz Chaim een tas had ingepakt en te allen tijde klaar stond, voor het geval de Moshiach plotseling zou aankomen.

HERKOMST VAN DE PROFETIE

Ondanks deze actieve anticipatie had de Chofetz Chaim zeer duidelijke ideeën over wanneer de Messias precies zou arriveren en dat hij deze informatie zelfs aan verschillende studenten heeft doorgegeven. Hoewel deze bewering bekend is door middel van anekdotische verslagen, is één duidelijke lijn van communicatie bekend. Rabbijn Yechezkel Levenstein was de mashgiach ruchani (geestelijk adviseur van de Mir yeshiva in Wit-Rusland tot de nazi-invasie hem dwong om met al zijn studenten naar Sjanghai en uiteindelijk naar Israël te vluchten.

Een rapport gepubliceerd in Hidabrut, een Hebreeuwse taalmedia voor ultra-orthodoxe joden, vertelde hoe Rabbi Levenstein, voordat hij stierf in 1974, Rabbi Sjolom Hakohen Schwadron ontmoette in Jeruzalem. Rabbijn Schwadron is inmiddels overleden.

Allereerst moet worden opgemerkt dat de Chofetz Chaim, geboren in 1838, de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt, maar in september 1933 is overleden, zes jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Volgens het rapport in Hidabrut herinnerde rabbijn Levenstein zich precies wat de Chofetz Chaim meer dan een halve eeuw eerder had gezegd en gaf dit door aan rabbijn Schwadron.

DE PROFETIE

Terwijl de wereld nog aan het wankelen was van de naweeën van wat de Grote Oorlog werd genoemd, of de Oorlog om alle oorlogen te beëindigen, voorspelde de Chofetz Chaim dat er nog een andere oorlog op komst was.

"25 jaar na het einde van de laatste oorlog zal er weer een oorlog uitbreken die de eerste kinderspel zal doen lijken", vertelde de Chofetz Chaim aan Rabbi Levenstein. De voorspelling van de Chofetz Chaim was, toegegeven, een beetje uit de hand gelopen. De Eerste Wereldoorlog eindigde in 1918, 21 jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939.

"Iedereen die dit hoorde was doodsbang", vertelde rabbi Levenstein over rabbi Schwadron. Maar rabbi Schwadron was ontzet en durfde een vraag te stellen.

"Mijn gewaardeerde leraar, waarom zou hij na zo'n afschuwelijke oorlog zulke dingen zeggen? Ik zei dat we na zo'n oorlog alleen maar moesten bidden dat er nooit meer zo'n oorlog zou komen." Rabbijn Schwadron vroeg het aan Rabbijn Levenstein.

"Je begrijpt niet waar de heilige Chofetz Chaim het over had," antwoordde rabbijn Levenstein opgewonden. "Er zal een grote duisternis van geloof aangaande het geloof in de wereld zijn. Alles wat er eerder kwam zal als kinderspel zijn; zelfs de Grote Oorlog."

"75 jaar na de tweede oorlog komt de laatste en grootste oorlog die de tweede nog weer kleiner zal doen lijken," vervolgde de Chofetz Chaim.

Een andere traditie van deze leer van de Chofetz Chaim, onderwezen door rabbijn Tzvi Meir Zilberberg, bevestigt dit.

"Mijn leraren vertelden hoe de Chofetz Chaim zijn leerlingen vertelde dat hij een profetie had waargenomen door middel van ruach hakodesh (heilige geest)," zei Rabb Zilberberg. "Er zal weer een grote oorlog komen, en daarna zullen de Joden tien sabbatjaren tellen, waarna het laatste sabbatjaar volgt. Dan zal er een ongelooflijke hoeveelheid conflict in de wereld zijn... gelukkig is iedereen die dit overleeft."

Deze profetie komt overeen met een deel van de Talmoed (Sanhedrin 97b) dat leert over de komst van Ben David (d.w.z. de Messias).

"In het zesde jaar zullen hemelse stemmen worden gehoord. Tijdens het sabbatsjaar zullen oorlogen, bijvoorbeeld de oorlog van Gog en Magog, gevoerd worden waarbij het Joodse volk betrokken is. In het jaar na afloop van het sabbatsjaar zal de zoon van David komen.

DIT JAAR: 75 JAAR NA WOII

Als het eerste verslag woordelijk correct is zal de laatste oorlog, de pre-Messiah oorlog van Gog en Magog, precies 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog komen. De wapenstilstand werd ondertekend op 14 augustus 1945, maar de Japanners gaven zich twee weken later over op 2 september, vijf dagen voor Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar.

Volgens het precieze begrip van de Chofetz Chaim zou de derde oorlog in de zomer van 2020 beginnen.

TIEN SABBATICAL CYCLES

Als de oorlog na tien Shmitta-cycli begint, lijkt het tijdschema anders uit te pakken en lijkt er ruimte te zijn voor interpretatie. De shmitta-jaren vinden om de zeven jaar plaats, wat erop lijkt te wijzen dat de Chofetz Chaim doelde op precies 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen in 2015. De sabbatjaren cyclus is echter afhankelijk van de Joodse onafhankelijkheid in het land Israël en valt samen met het Hebreeuwse kalenderjaar, waarbij de sabbatjaren gelijkelijk deelbaar zijn door zeven.

Het eerste sabbatjaar na de oprichting van de moderne staat Israël was 5712 volgens de Hebreeuwse kalender, oftewel 1951. De tiende shmitta was 5768, of 2007. De shmitta daarna, die de profetie van de Chofetz Chaim beschreef als het laatste sabbatjaar, was 2014. Het volgende sabbatjaar, verwacht in het Hebreeuwse jaar 5782 of 2022, wordt volgens de voorspelling van de Chofetz Chaim niet verwacht zonder de Messias.

De 'einde van de dagen deskundige' Rabbijn Pinchas Winston legde het verband uit tussen de laatste oorlog van Gog en Magog en Moshiach aan Breaking Israel News.

"Moshiach is de oorzaak [van de oorlog]. Hij staat op voor Jeruzalem en daarom komen ze achter ons aan", zei rabbi Winston.

Bron: Prophetic Rabbi who Accurately Predicted WW2: 'War of Gog-Magog this Summer' - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.