www.wimjongman.nl

(homepagina)

Voorproefje van de Verdrukking

Door Hal Lindsey - 10 maart 2020

Heb je je ooit afgevraagd hoe de laatste dagen van deze 'eeuw' eruit zullen zien? Nou... kijk eens om je heen.

Begrijp het alsjeblieft niet verkeerd. Dit is niet de beproeving waar Jezus, Daniël en anderen in de Bijbel voor waarschuwden. Wij weten dat Christenen weg zullen zijn voordat het begint. Maar als we dichter bij die tijd komen, kunnen we zien hoe die gebeurtenissen zich voorbereiden.

In een kop in een Drudge Report op 9 maart stond: "Beurs-bloedbad". Later op de dag zei de Drudge kop: "Italië houdt het hele land in quarantaine." De USA Today krantenkop zei: "Midwest boeren worden geconfronteerd met een crisis. Honderden mensen sterven door zelfmoord." Later zei de USA Today-hoofdredacteur: "De Dow daalt 2000 punten, de olieprijzen dalen terwijl de wereldwijde recessie zich opstapelt." Het hoofdartikel in de Jerusalem Post zei: "Alle reizigers die vanuit het buitenland naar Israël terugkeren, zullen in quarantaine gaan."

Mensen zijn gemakkelijk ziek, bang, schichtig, bezorgd. De financiële onrust veroorzaakt door het coronavirus COVID-19 maakt het nog erger. En toen begonnen Rusland en Saoedi-Arabië in het weekend een olieprijsoorlog. De markten zijn bijna 20% lager dan ooit tevoren, in minder dan een maand. Dat illustreert de veranderlijkheid van een wereld in opstand tegen God.

Ondanks onze tekortkomingen en zonde, hoor ik niets over berouw of verdriet om de boosaardigheid. In Abraham Lincolns Thanksgiving Day Proclamatie van 1861 schreef hij over Gods voortdurende voorziening voor de natie ondanks de vreselijke oorlog. Hij zei dat deze goede dingen "...de genadige gaven zijn van de Allerhoogste God, die, terwijl Hij met ons omgaat in woede over onze zonden, gedenkt Hij toch de genade."

Lincoln nodigt zijn medeburgers uit "de laatste donderdag van november te observeren als een dag van dankzegging en lofprijzing aan onze welwillende Vader die in de Hemel woont". En ik beveel hen aan om, terwijl ze Hem aanbieden wat Hem toekomt voor zulke bijzondere bevrijdingen en zegeningen, dat ook te doen met nederige boetedoening voor onze nationale perversiteit en ongehoorzaamheid".

Zelfs in Thanksgiving sprak hij over nederigheid en berouw voor God.

In 1789 zette president George Washington ook een dag van dankzegging voor alle Amerikanen apart. Zijn proclamatie zei: "Het is de plicht van alle naties om de voorzienigheid van de Almachtige God te erkennen, zijn wil te gehoorzamen, dankbaar te zijn voor zijn gunsten en nederig te smeken om zijn bescherming en gunst."

Washington zei dat die dag "door het volk van deze staten moet worden gewijd aan de dienst van dat grote en glorieuze Wezen, die de weldadige Auteur is van al het goede, dat wil zeggen, of dat zal zijn, zodat we ons dan allemaal kunnen verenigen om hem onze oprechte en nederige dank te betuigen". Maar Washington stopte niet met het verkondigen van dank aan God. Hij zei dat het ook een dag zou zijn om God te smeken "om onze nationale en andere overtredingen te vergeven."

Dat zijn voorbeelden van het leiderschap dat Amerika tot een natie maakte waar meer mensen in meer vrijheid en met meer welvaart hebben geleefd dan welke natie dan ook in de geschiedenis van de wereld. Ja, ze waren gebrekkige leiders, maar hun idealen hebben iets uitzonderlijks in gang gezet - iets wat de hele aarde enorm gezegend heeft.

Ten eerste waren ze God dankbaar. Ten tweede waren ze nederig voor God. Ten derde, ze hadden actief berouw.

Vandaag de dag is een heel ander verhaal. Vandaag de dag zou berouw in het openbaar niet politiek correct zijn. Berouw tonen impliceert het bestaan van de zonde, en de gerechtvaardigde verwachtingen van God die wij als natie niet inlossen.

Het is een nieuw voorproefje van de beproeving. Openbaring 9:21 is een van de meest opmerkelijke verzen in de hele Bijbel. Vreselijke rampen zullen tegen die tijd op de aarde zijn neergedaald - rampen die een direct gevolg zijn van de menselijke zonde. Maar Johannes, die een visioen van die toekomstige gebeurtenissen krijgt, vertelt ons: "Zij hebben zich niet bekeerd van hun moorden, noch van hun tovenarij, noch van hun onzedelijkheid, noch van hun diefstallen".

Maar vandaag de dag is de Gemeente nog steeds hier. We kunnen de wereld niet tot inkeer brengen, maar we kunnen wel een voorbeeld geven van bekering en nederigheid voor God. Wij, de Gemeente, kunnen onszelf vernederen en bidden. We kunnen zijn aangezicht zoeken. We kunnen ons afkeren van goddeloosheid en zonde. Terwijl we in deze wereld blijven, moeten we er zout en licht in zijn.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey