www.wimjongman.nl

(homepagina)

Voetstappen van de Messias

Gary - 10 maart 2020

Vrienden, bereid je voor op een verward bericht. Ik zou dit geen artikel durven noemen - het is meer... duizend gedachten die ik uit mijn hoofd probeer te krijgen. Deze te publiceren stelt me gerust. Misschien kun je me helpen dit wat te sorteren.

- - -

Ik zie steeds meer God in alles. Hij is in alles. En ik leer dat er in Hem geen tegenspraak is. Er is geen dubbelzinnigheid in zijn wezen. Dus Hij is ofwel soeverein over alles, ofwel helemaal niet soeverein. Hij heeft ofwel niets willekeurig of alles willekeurig gemaakt. Hij vergeeft ofwel volledig ofwel vergeeft hij niets (Rm. 11:6; Gal. 2:21). Niets is onmogelijk voor Hem of alles is onmogelijk voor Hem. Allen die de Naam van de Heer aanroepen zullen gered worden, of niemand die Zijn Naam aanroept zal gered worden (Joh. 6:37-39; Rm. 10:9-13; 1 Kor. 12:3).

Religieus inachtnemen van de wet vraagt om tegenspraak binnen God. Progressieve wetteloosheid vraagt om tegenspraak binnen God. Legalisme is geloof zonder genade. Wetteloosheid is genade zonder geloof. Het zijn beide ontkenningen van de eenvoud van het goede nieuws dat we prediken.

 ...en ik vrees dat, zoals de slang Eva in zijn subtiliteit heeft bedrogen, uw geest zal worden bedorven door de eenvoud die in de Christus is.
- 2 Korintiërs 11:3 (LSV)

Christus stierf... voor onze zonden... werd begraven... en stond weer op. Laat dit onze mantra zijn en ons diepste geloof. Zij die deze boodschap ontvangen weten dat dit is hoe God redt (Rom. 1:16). Degenen die deze boodschap afwijzen of verdraaien, zowel buiten als binnen het "christendom", worden vervloekt. Zo eenvoudig is het.

U kwam van de hemel naar de aarde om de weg te wijzen
Van de aarde tot het kruis om mijn schuld te betalen
Van het kruis naar het graf, van het graf naar de hemel
Heer ik hef uw naam hoog

Dit meest basale en eenvoudige voorschrift van het christendom, wat de apostel Paulus πρῶτος (van chef, hoofd of belangrijkste belang: 1Kor.15:3) noemde, is dé leer die het meest verward en vertroebeld is op de christelijke preekstoelen en seminaries ter wereld. Deze eenvoudige boodschap, die in de een of andere vorm in vrijwel alle christelijke kerken te vinden is, lijkt voor velen onbegrijpelijk moeilijk te aanvaarden. En zo veel Christenen en niet-Christenen, die de boodschap op dezelfde manier benaderen en er afbreuk aan doen, in plaats van het gratis geschenk van God te ontvangen.

Wat voor soort religie is dit dat de primaire boodschap er een is die geen intellectuele dapperheid, persoonlijke prestatie of morele prestatie vereist? De boodschap geeft geen respect voor jong of oud, rijk of arm, slim of dom. Iedereen kan horen en geloven. Dit is een eenvoudig geloofssysteem dat zo uniek is omdat dit het echte artikel is. Dit is niet een van de vele geloven, het is het geloof. Het is de oproep aan de kinderen van God om terug te keren naar het huis van onze Vader. De liefde van onze Vader voor ons en Zijn rentmeesterschap over ons leven is onvoorwaardelijk en volmaakt. Het maakt niet uit hoe ver je denkt dat je bent, je bent niet te ver weg voor God. Hij heeft al een weg terug voor jou gemaakt en alles wat nodig is, is jouw oprechte erkenning van de weg zelf (of moet ik zeggen, Hemzelf; Joh. 14:6).

De Opgestane die boetedoening deed voor al onze zonden, ongerechtigheden, overtredingen en schuld (Jes. 53:5, 10-12; 1 Pt. 2:24; 1Kor 15:3), staat op het punt om weer aan de hemel te verschijnen. Hij komt terug. En door de vele tekenen om ons heen kunnen we zijn voetstappen horen. Voor hen die oren hebben om te horen, ze kunnen Hem horen, maar voor hen die zich aan deze wereld vastklampen, komt Hij als een dief (1 Thess. 5:3-4). Hoe tragisch zou het zijn om zo'n grote redding te verwerpen (Hebreeën 2:3) die zo vrijelijk verkregen is (Efeze 2:8-9). De deur van de Ark gaat al gauw dicht en je zou nu gewoon aan boord kunnen gaan, met bagage en alles, maar ga je het doen?

 

De zondige verloren zoon keert terug naar huis

 

 

 - -

Het is voor iedereen duidelijk dat het uur er is. Er is geen bijbels geloof nodig om dat te herkennen. De wereld is in paniek. De naties brullen. De beschaving heeft het hoogste moment in haar geschiedenis bereikt en de Bijbel legt uit wat er daarna gebeurt: de wereld zal proberen Gods land te verdelen en de gevallen cherub zal proberen voor een laatste keer tevergeefs toe te slaan op de Gemeente.

Als we binnenkort opstijgen naar de hemelse zalen, verborgen in een glorieuze, beschermende verblijfplaats, dan zal de geestelijke draak, die oude slang, die "Duivel" en "Satan", nog onze hiel willen treffen, maar we zullen zijn kop verpletteren (Rm. 16,20; Openb. 12,1-5; Gen. 3,15-16; vgl. Openb. 13,3). Hoewel hij onze voeten grijpt als we naar boven gaan, zal niets onze intrede in de aanwezigheid van God tegenhouden - een intrede die klaar is gemaakt door het bloed van een nieuw en eeuwig verbond. We zullen van bovenaf geboren worden (Joh. 3; Gal. 4:26-31).

Denk aan de profetische dingen waarvan kan worden gezegd dat ze in onze generatie zijn gebeurd en in geen andere. De tijd is duidelijk op.

- - -

Het Coronavirus verspreidt zich nu in meer dan 100 landen. Zou dit Satans Openbaring-12-aanval kunnen zijn? Zo ja, dan lijkt het een drievoudige aanval te zijn:

1. De ziekte zelf. Er is nog steeds veel discussie over het werkelijke sterftecijfer. Sommigen zijn er nogal ongerust over en anderen bagatelliseren het risico sterk. We weten het niet echt. Het breed gemelde cijfer was wekenlang ongeveer 2,1%. Dat is ongeveer 200 keer zo dodelijk als H1N1. De meest conservatieve schatting die ik heb gezien is 0.7%, wat 70 keer dodelijker zou zijn dan H1N1, en zelfs meer dan dat in vergelijking met de bekende griep. Met ruim 100.000 bevestigde gevallen en 4000 bevestigde sterfgevallen is het huidige sterftecijfer op basis van de gegevens zelf echter 3,6%. Dat is een buitengewoon hoog getal. Vorige week meldde de Wereldgezondheidsorganisatie een vergelijkbare 3,4%. Als die gegevens kloppen, zullen 1 op de 28 mensen die geïnfecteerd raken, sterven.

Volgens schattingen zal dit zich uiteindelijk verspreiden naar 40-70% van de wereldbevolking, wat zou resulteren in meer dan 110-200 miljoen sterfgevallen (5-8 miljoen in de VS). Tientallen miljoenen christenen over de hele wereld zouden worden bedreigd.

Het is mogelijk dat de wereldwijde quarantaine de verspreiding aanzienlijk zal vertragen, zodat er tijd is om een vaccin en een gemeenschappelijke immuniteit te ontwikkelen.

Het is ook mogelijk, zoals dit rapport suggereert, dat binnen een tot twee maanden de ziekenhuissystemen over de hele wereld een breekpunt zullen bereiken en dat het sterftecijfer veel hoger zou kunnen liggen. Vergeet niet dat de sterftecijfers van 0.7-3,6% alleen zinvol zijn zolang ernstige gevallen in een ziekenhuis kunnen worden behandeld. Een groot deel van de geïnfecteerden zal zuurstof nodig hebben (> 10%).

2. Quarantaine en maatschappelijke ineenstorting. China en Italië zijn nu volledig gesloten. Het aantal gebieden dat in quarantaine wordt geplaatst neemt met de dag toe. Het is algemeen bekend dat christenen in China in deze tijd steeds vaker worden vervolgd. De Kerk zou al snel onder wereldwijde opsluiting kunnen komen te staan en bedreigd worden door economische en maatschappelijke ineenstorting (zo niet voor onze gezegende hoop).

3. Kerkbijeenkomsten verboden. De ondergrondse kerk bloeit al 2000 jaar, maar zoiets als dit is op wereldschaal nog nooit eerder voorgekomen. Scholen, werkplaatsen en grote openbare bijeenkomsten worden in veel landen beperkt en zelfs verboden. Dit kan zich binnenkort uitbreiden tot kerkelijke bijeenkomsten. Dit brengt Hebreeën 10:23-25 echt in beeld:

 ...we mogen vasthouden aan de onwrikbare belijdenis van de hoop (want Hij die beloofde [is] trouw), en we mogen overwegen om elkaar uit te lokken tot liefde en tot goede werken en niet af te zien van ons samenkomen, zoals een gewoonte van sommigen [is], maar elkaar vermanen, en zo veel meer als je de dag ziet naderen. (LSV)

We zien de dag naderen, niet alleen van onze glorieuze hereniging met Christus, maar ook wanneer we misschien niet meer in staat zijn om andere broeders en zusters van het geloof te ontmoeten voor aanbidding.

- - -

Ik heb nog veel meer toe te voegen dan deze keer toestaat, en ben benieuwd naar wat jullie allemaal te zeggen hebben in de commentaren! Veel thema's komen samen en herhalen zich heel plotseling: draken, bruiloften, kronen, ontsnappen, enz. En ik zou nalatig zijn als ik niet met u zou delen dat volgens gegevens van de Verenigde Naties de wereldbevolking ergens volgende maand het getal 7.777.777.777 zal bereiken, misschien rond de tijd van wat het Teken van de Openbaring 12:5 zou kunnen zijn.

Bron: Footsteps of the Messiah - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates