www.wimjongman.nl

(homepagina)

Prominente rabbijn: Hoe het Coronavirus het verlossingsproces heeft versneld

()

Door Dr. Rivkah Lambert Adler - 27 mei 2020

 "Ik gelast je. Wees sterk en vastberaden; wees niet bang of ontzet, want Hasjem, uw God, is met u, waar u ook gaat." Jozua 1:9 (De Israëlische Bijbel™)

In het besef dat het coronavirus veel duisternis in de wereld heeft gebracht, gaf de internationale Tora-leraar en messiaanse expert Rabbi Mendel Kessin vorige week een Tora-cursus die op mystiek niveau onthult hoe het verschijnen van het coronavirus het proces van verlossing daadwerkelijk versnelt.

In deze lezing heeft Kessin enkele zeer diepe ideeën in het Torah-denken besproken. Het centrale idee is dat van de Satan. In de Joodse theologie is de Satan een engel die voor God werkt. Omdat de Satan God dient, kan God de Satan, naar Zijn wil, bedotten tot het bevorderen van Gods doelen.

Volgens de Thoragedachte heeft God de Satan drie verschillende opdrachten gegeven - om de Joden te verleiden tot zonde, om te dienen als de vervolgende engel tegen de Joden, en om de dood te brengen.

De Satan staat voor strikte rechtvaardigheid, maar er zijn momenten waarop God barmhartig wil zijn en Hij een weg moet vinden om de daden van de Satan te omzeilen.

 Hasjem ging aan hem voorbij en verkondigde: "Hasjem! Hasjem, een Hasjem die barmhartig en genadig is, traag van woede, overvloedig in vriendelijkheid en trouw, Exodus 34:6

Hoe bereikt God dit? Volgens Kessin "moet je in staat zijn om de Satan om te kopen." God heeft dit vermogen door de geschiedenis heen meerdere keren gebruikt om de Satan om te kopen," terwijl Hij met de Satan onderhandelt.

"Een van de beste manieren om te verbergen wat Hij gaat doen," legde Kessin uit, "is van de Satan het voertuig te maken om de verlossing te brengen. Dat laat je gewoon de kracht van God zien. God kan van de Satan het voertuig maken om de verlossing te brengen. Uiteindelijk zal iedereen dat zien, en degene die een hartaanval zal krijgen is de Satan," legde hij uit.

Kessin besprak drie actuele gebeurtenissen die aangeven dat de verlossing nabij is, en die zijn allemaal slecht nieuws voor de Satan. "Er zijn nu enkele dingen aan de hand die ongelooflijk bedreigend zijn voor de Satan," legde hij uit.

"Het gevaarlijkste voor de Satan is de Thora," werkte Kessin uit. Meer specifiek, Joden die de Thora leren. Dus de eerste actuele gebeurtenis die de Satan bedreigt, is de ongelooflijke groei van de Torastudie onder de Joden, zoals de Siyum haShas hebben aangetoond.

De Siyum haShas was een reeks internationale gebeurtenissen die de voltooiing van de studie van de hele Talmoed door honderdduizenden Joden vierde, die in januari van dit jaar plaatsvond, met name in New York en in Jeruzalem.

Volgens Kessin is de tweede gebeurtenis die wijst op verlossing het succes dat president Trump had in de strijd tegen de liberale en progressieve agenda. En de derde was het gesprek over de terugkeer van Jehoeda en Sjomron naar de joodse overheersing via het politieke proces dat bekend staat als annexatie.

Het laatste wat de Satan wil is verlossing, want als de Messias eenmaal geopenbaard is, wordt zijn baan beëindigd.

Het coronavirus heeft elk van deze gebeurtenissen - de groei van de Torastudie, de opkomst van president Trump en de annexatie van Judea en Samaria in hun voetsporen - met succes tegengehouden. Hoe dat zo?

Toen het coronavirus toesloeg, werden synagogen gesloten, jahivot, waar de Thora voltijds wordt bestudeerd, werden gesloten. Niet alleen dat, maar ook tal van bekende rabbijnen, Joodse opvoeders en spirituele leiders stierven aan het virus.

Zoals Kessin uitlegde, moest Satan na de gebeurtenissen in Siyum haShas "de groei van de spiritualiteit wanhopig stoppen". Dat is precies wat het coronavirus heeft gedaan. Het heeft een einde gemaakt aan de groei van de Torah, [onmiddellijk] na een van de grootste vieringen van de Torah in de geschiedenis van de Joden.

Verder lijden veel mensen onder de economische gevolgen van het coronavirus. "De Satan hoopt, "Als ik hun levensonderhoud wegneem, zal hun geloof in God vernietigd worden," legde hij uit.

Ten tweede wil de Satan niet dat president Trump een tweede verkiezing wint, omdat zijn acties namens Israël voorafgaand aan het kronavirus, zoals Kessin het formuleerde, "indicatief waren voor de verlossing". Met zoveel Amerikanen die nu worstelen om de kost te verdienen, heeft het coronavirus de prestaties van President Trump verminderd, vooral in het economische rijk, waardoor een tweede presidentiële overwinning minder waarschijnlijk is dan vóór de COVID-19 ons trof.

In de woorden van Kessin: "Het [coronavirus] vernietigt al het succes van Trump. Het vernietigt elke prestatie van Trump. Dat brengt zijn vermogen om de volgende president te worden in gevaar."

Ten derde stelde Kessin voor dat de Satan tegen God zei: "Ik kan niet toestaan dat de Joden hun land terugkrijgen. Dat is een deel van het messiaanse proces, als de Joden al hun gebieden terugkrijgen. Ik kan dit niet toestaan!" Zoals Kessin zei: "Israël heeft het te druk met de strijd tegen het coronavirus, zodat er geen tijd is om zich te concentreren op de annexatie van de gebieden."

Het is waar dat het coronavirus de wereld heeft verwoest en de messiaanse vooruitgang, die de continuïteit van de Satan bedreigde, heeft verzwakt.

Ah, maar volgens Kessin heeft God altijd de Bovenhand.

In zijn inleidende opmerkingen legde Kessin uit hoe, in mystieke zin, de toename van de duisternis die met het coronavirus de wereld binnenkwam ons eigenlijk een enorme stap dichter bij het licht van de verlossing brengt.

"De Satan is de agent van de verlossing zelf, door de duisternis te verhaasten. Dat brengt ons veel dichter bij de verlossing," beweerde hij. "Het coronavirus is verweven met het messiaanse proces. Dat is de ware aard ervan."

Paradoxaal genoeg is de Satan zich daar niet van bewust, omdat sommige dingen voor hem verborgen zijn.

"Kessin verzekerde zijn toehoorders dat de verlossing niet alleen zal gebeuren, maar ook veel sneller dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. En wie is de verantwoordelijke agent hiervoor? De Satan zelf! Wat een ongelofelijke strategie gebruikt God!

"We staan veel dichter bij de Moshaich dan we ons kunnen voorstellen. Nu begrijpen we waarom er zoveel duisternis is. Het is helemaal niet tegenstrijdig", concludeerde hij.

Bron: Prominent Rabbi: How Coronavirus Has Accelerated The Redemption Process - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.