www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vijgenboom dateringspeculatie en standvastig in de gezegende hoop!

Gary - 17 november 2020

()

Zoals Hillary onlangs deelde, gaan we snel naar huis, heiligen. En omdat we binnenkort naar huis gaan en we nu dichterbij zijn dan ooit tevoren, moeten we niet apathisch, verbijsterd en onrustig worden. Juist het tegenovergestelde. We moeten zekerder zijn dan ooit. Als gelovigen wordt aan een ieder van ons een opstanding en opname beloofd. En wanneer die tijd komt, zullen sommigen zich bezighouden met de zaken van de Vader, die dienen als een toevluchtsoord en aanmoediging voor anderen, terwijl velen zich zullen afvragen en twijfelen, zoals de Israëlieten voor de Rode Zee stonden en in hun rug de legers van Farao dichterbij kwamen.

Het is duidelijk dat de tijd nabij is. Het is duidelijk dat de wereldwijde kerk onder intense vervolging en dreiging staat. Het is duidelijk dat de wereld marcheert — nee, racet — naar het teken van het beest en een anti-christelijk een-wereld-systeem vanwege Coronavirus. En het is duidelijk dat het podium nu klaar staat voor een Daniel 9:27 post-Opname. Maar gaan we in paniek raken en Gods beloften in twijfel trekken, of gaan we standvastig zijn, ons hart versterken en onze lendenen omgorden? Twijfel niet aan Gods beloften (Heb. 3:16–19). Laat u niet verplaatsen vanaf uw vaste positie (1 Cor. 16:13). Laat je niet door elke wind en golf van leer heen en weer gooien zoals de meesten van het "internetchristendom" doen (Efeze 4:14). God is nooit te laat, beste lezer. Hij is ook niet te vroeg. Hij komt precies op tijd wanneer Hij dat wil.

Even terugblikkend naar mijn recente artikel over de vijgenboom, de Feesten en de leer van imminentie, wil ik nogmaals benadrukken dat de gelijkenis van de vijgenboom een duidelijke en krachtige indicator is van de nabijheid van alle eindtijdgebeurtenissen, maar het staat niet alleen. Het is slechts een van de vele tekens (zie hier, hier, hier en hier). Sommige mensen willen mij (of zelfs God) opsluiten, maar ik weiger God in een doos te stoppen. Bijvoorbeeld, als de verdrukking niet begint in de lente van volgend jaar, dan heeft dat geen invloed op de waarheid van Christus' gelijkenis. Het betekent gewoon dat Psalm 90:10 misschien niet het exacte tijdsbestek is. Psalm 90 noemt de vijgenboom niet, noch citeert Jezus Psalm 90 in het Olijfberggesprek. Bovendien is volgens onze tijdberekening is een persoon 80 tot hij 81 wordt. Israël zal 80 zijn tot de lente van 2029.

Ook moet ik het met alle respect oneens zijn met degenen die beweren dat de Gelijkenis van de Vijgenboom slechts een verklaring is dat degenen die de Verdrukking zien beginnen, het allemaal zullen zien voltooien. Ik begrijp, en erken en respecteer hun mening, maar eerlijk gezegd hebben ze het mis. God kiest zijn woorden zorgvuldig voor ons. Hij is precies. Om te beginnen zegt Jezus niet alleen: "Toch, als je al deze dingen ziet, weet je dat het dichtbij is..." Hij zegt ook: "Ik zeg u, deze generatie zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn." Generatie is het sleutelwoord. Het is de levensduur van een groep mensen die rond dezelfde tijd geboren zijn. Het is niet slechts een klein stukje tijd. Zeven jaar is geen generatie.

Ten tweede kiest Jezus een symbool van het nationale Israël in de context van de laatste generatie door gebruik te maken van de vijgenboom (zie hier, hier en hier). Als Jezus' punt alleen was dat wanneer je nieuwe groei ziet van een plant, je dan weet dat de zomer nabij is, dan had Hij vrijwel elke plant die in Israël groeit in zijn gelijkenis kunnen gebruiken, of Hij had volledig algemeen kunnen blijven: "Zodra twijgen ontspruiten en de bladeren uitkomen..." Nee! Zijn gelijkenis was niet dubbelzinnig en nutteloos voor ons, maar diepzinnig, doelgericht en zwanger van betekenis: "Leer nu deze les van de vijgenboom..." Merk op dat voordat Israël in 1948 een natie werd, veel onderzoekers van de Bijbel in een profetie hadden voorspeld dat het zou gebeuren. Ze werden bespot en geminacht omdat ze hyper-literalisten waren. Maar ze hadden gelijk. En zij wisten dat het herstel van de natiestaat een van de laatste profetische gebeurtenissen zou zijn. Daarna, na het herstel van de natie in 1948, leerden veel van de topgeleerden van Bijbelprofetie (en ze zijn het blijven onderwijzen) dat het herstel de laatste generatie startte. Dit is geen nieuw idee, maar een simpel en stevig principe van letterlijke eschatologische exegese.

Ten derde is een belangrijk detail dat Jezus niet in zijn gelijkenis opneemt, de groei van fruit — een beeld van geestelijke leven. Terwijl de vijgenboom zelf een symbool van Israël is in de Schrift (Joel 1:6-7; 1 Kon. 4:25; Mat. 21:18-20; Marcus 11:12-14; Luk. 3:7-9; 13:6-9; Joh. 1:47-49; vgl. Op. Petr.), zijn de vijgen zelf een symbool van individuele Israëlieten (Jer. 24:5; Hos. 9:10). De gelijkenis van Jezus is een profetie over de nationale herleving van Israël na millennia verdord te zijn geweest (Matt. 21:18-20; Luk.13: 6-9), niet de geestelijke herleving van Israël, die niet zal eerder plaatsvinden totdat zij erkennen dat Jezus hun Messias en de Zoon van God is tijdens de Verdrukking (Zach. 12:7-14; Handelingen 15:12-18; Rom. 10:16-11:32; Openb. 7:1-8; 14:1-5).

Oké, nu naar een beetje speculatie...

Er is bijna universele consensus dat Jezus Zijn bediening begon tussen 26 en 29 na Christus en stierf tussen 30 en 33 na Christus. De jaren 26 en 30 na Christus worden gezien als het minst waarschijnlijk vanwege de timing van Tiberius Caesars bewind. 27 en 31 AD zijn de jaren die ik heb gebruikt in mijn huidige speculatieve tijdlijn, 28 en 32 AD komt het best overeen met Sir Robert Andersons interpretatie van Daniel 9; en 29 en 33 AD zijn de traditionele en wetenschappelijke favorieten. Hoe je het ook bekijkt, we zitten nu in een zone van meerdere jaren. Als Anderson gelijk had, dan is het waarschijnlijk dat de Verdrukking begint in 2021. Als de Ster van Bethlehem en de traditionele dateringmethoden juist zijn, dan kan de Verdrukking heel goed beginnen in 2022. Dit is een zeer smal [speculatief] venster en heel dichtbij. We zijn ongelooflijk dichtbij, broeders en zusters.

Het is ook denkbaar dat er een kloof of pauze zal zijn tussen de opname en het begin van Daniels 70e Week. Ik heb er niet echt bezwaar tegen dat er een kloof is, aangezien er ook gaten waren tussen de Exodus en de Sinaï, en ook tussen de opstanding en het begin van de Kerk op Pinksteren. De Verdrukking zelf is een overgang, een dispensatie-"gap" van het soort tussen het Kerktijdperk en het Duizendjarige Koninkrijk. Met de gemeente verheerlijkt en zittend in de hemel, voorafgaand aan de opening van de zegels, is het aannemelijk dat er gebeurtenissen zullen plaatsvinden op aarde voorafgaand aan de opkomst van de antichrist en de bevestiging van een verbond met velen. Dit is de mening van verschillende topgeleerden, waaronder Dr. Arnold Fruchtenbaum (bron).

Deze mogelijkheid vestigt mijn aandacht op de grote conjunctie van volgende maand tussen Jupiter en Saturnus, die het meest dichtbij zal zijn in bijna 400 jaar — of in de buurt van de start van het koloniale Amerika. Jupiter beeldt het mannelijke kind op aarde uit, geboren uit Maagd in de herfst van 2017. Saturnus stelt Satan voor. Jupiter is al drie jaar recht op de gapende kaken van de draak gericht en bevindt zich nu tussen Saturnus en is een precieze afbeelding van het eerste zegel (antichrist) in de vorm van Boogschutter. De gemeente ligt tussen een rots en een harde plek (vlgs. Openb. 12:4 en 13:1-8). Maar volgende maand, voor het eerst in jaren, zal Jupiter ontsnappen, en zich voorbij bewegen aan de klauwen van Saturnus en de ruiter op een paard met een boog en tien sterren kroon. Zou dit eindelijk het echte beeld kunnen zijn van de Opname in dit hemelse verlossingsverhaal 2016-2028?


Interessant is dat de conjunctie precies is om 3:22 PM Israëlische tijd — het occulte schedel-en-botten getal. Dat zal ook precies 726.000 dagen zijn vanaf de mogelijke datum van de opstanding in 33 n.Chr. (5 april 33). Nog meer, het zal de verjaardag zijn van de laatste dag van Chanoeka in 4 v.Chr., de speculatieve datum waarop de incarnatie plaatsvond (Joh. 1:14), of de dag waarop Christus besneden werd (het vlees weggenomen), indien Jezus geboren werd in september 3 v.Chr. zoals velen nu geloven.

Vanaf de mogelijke datum van de incarnatie (of besnijdenis) tot de grote conjunctie van volgende maand zijn precies 738.888 dagen, of 105.555 weken, 5 dagen inclusief.

Het idee dat de opname dit jaar zou kunnen plaatsvinden terwijl de Verdrukking volgende herfst begint, zou deze speculatieve kloof ongeveer dezelfde tijd laten duren als een zwangerschap. De gemeente ontsnapt voordat de weeën komen Jes. 66:7–9). De weeën, dat is de Verdrukking.

MARANATHA

Bron: Fig Tree Date Speculation and Standing Firm in the Blessed Hope! - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates