www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gevaar: Irans wapenembargo op het punt om te verlopen.

door Majid Rafizadeh - 17 juni 2020

( )

Wie heeft er baat bij het opheffen van het wapenembargo van Iran? Rusland en China. Met het vooruitzicht op multi-miljarden dollardeals, zouden Moskou en Peking ongetwijfeld blij zijn om wapens te kunnen verkopen aan Iran. Afbeelding: De Russische president Vladimir Poetin, de Chinese president Xi Jinping en de Iraanse president Hassan Rouhani in Bishkek, Kirgizië, op 14 juni 2019. (Foto door Vyacheslav Oseledko/AFP via Getty Images)

Een van de vele concessies die de regering-Obama-Biden aan de heersende Iraanse mullahs heeft gedaan, was het vaststellen van een datum waarop het wapenembargo van Iran zou worden opgeheven. De regering-Obama kwam overeen om een bepaling toe te voegen aan de nucleaire overeenkomst - die Iran overigens nooit heeft ondertekend - die het opheffen van een wapenembargo mogelijk maakt.

Dankzij de regering-Obama-Biden loopt het wapenembargo nu weeraf in oktober 2020.

Het is belangrijk erop te wijzen dat de regering-Obama de jarenlange inspanningen heeft uitgewist en het aanzienlijke politieke kapitaal dat de internationale gemeenschap had geïnvesteerd om het wapenembargo in de eerste plaats op te leggen.

Van december 2006 tot 2010 zijn de vijf leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uiteindelijk overeengekomen om een reeks resoluties aan te nemen (Resolutie 1737, Resolutie 1747 en Resolutie 1929) waarbij aanzienlijke beperkingen worden opgelegd aan de wapenactiviteiten van Iran.

De resolutie 1929 van de VN-Veiligheidsraad stelt:

"Iran onderneemt geen activiteiten met betrekking tot ballistische raketten die kernwapens kunnen overbrengen, met inbegrip van lanceringen met behulp van ballistische-rakettechnologie, en de staten nemen alle nodige maatregelen om de overdracht van technologie of technische bijstand aan Iran in verband met dergelijke activiteiten te voorkomen".

Het verbod omvatte een breed scala aan wapens, waaronder groot kaliber artillerie, gevechtsvliegtuigen, gevechtstanks, gepantserde gevechtsvoertuigen, aanvalshelikopters, sommige raketten en raketwerpers, en oorlogsschepen.

De mullahs behaalden een grote politieke overwinning toen de Amerikaanse regering in 2015 een onderdeel aan de nucleaire overeenkomst toevoegde wat de opheffing van het wapenembargo mogelijk maakte door middel van twee afnemende clausules.

Het was verbijsterend dat de regering-Obama-Biden besloot om zo'n aanpassende en gevaarlijke bepaling op te nemen in de nucleaire overeenkomst. Zowel de Democraten als de Republikeinen waren in feite verbijsterd door deze stap. Destijds wees de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de belangrijkste Republikein in het Congres, John Boehner, erop: "Ik vind het verbijsterend dat de regering akkoord gaat met het opheffen van het wapen- en raketverbod.

Senator Ben Cardin, de voormalige leidende Democraat in de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen, ging akkoord. "Het is moeilijk voor ons om het te accepteren, maar we willen er wel naar kijken," zei hij.

Als het wapenembargo op de theocratische vestiging van Iran zou worden opgeheven, zou het Iraanse regime legaal toestemming krijgen om geavanceerde wapens te exporteren en te importeren, wat vervolgens de militaire hulpmiddelen van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en haar elitetak, de Quds Force, zou versterken.

Wie heeft er baat bij het opheffen van het wapenembargo? Rusland en China. Zij zouden hoogstwaarschijnlijk de preferente wapenexporteurs zijn naar Iran. Met het vooruitzicht op multi-miljard dollar deals, zouden Moskou en Peking ongetwijfeld blij zijn om wapens te kunnen verkopen aan Iran.

Dat is waarschijnlijk de reden dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken er vorige maand op wees:

"In het Congres is gezegd dat de Verenigde Staten zouden proberen Rusland en China ervan te overtuigen geen veto uit te spreken over de ontwerpresolutie van de VN-Veiligheidsraad over de uitbreiding van het wapenembargo tegen Iran. Maar het heeft geen zin om deze kwestie in de Veiligheidsraad aan de orde te stellen. Daar zijn geen redenen voor. Het tijdschema en de voorwaarden die in 2015 worden gecoördineerd, worden niet herzien.

Teheran zal waarschijnlijk gebruik maken van de geavanceerde wapens om zijn hegemoniale ambities in de regio te bevorderen, een militair avonturisme in het Midden-Oosten vergroten en wapens te verschepen naar de volmachten en milities om de regio te destabiliseren en een wapenwedloop in het Midden-Oosten op gang te brengen.

Met name moet dus het wapenembargo worden opgeheven tegen een regime dat de grootste staatssponsor van het terrorisme ter wereld is. Iran is al meerdere malen betrapt op het smokkelen van wapens naar haar milities en terreurgroepen, wat in strijd is met de VN-resolutie 2231, die Iran zogenaamd verhindert om wapens direct of indirect vanuit haar grondgebied over te brengen zonder de goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat Iran wapens en militaire adviseurs naar de Houthi's heeft verscheept, hetzij rechtstreeks naar Jemen, hetzij via Somalië.

Als het wapenembargo tegen het Iraanse regime wordt opgeheven, stel je dan eens voor hoeveel meer de "topstaatssponsor van het terrorisme" zijn levering van wapens en munitie aan milities en terreurgroepen zal oprakelen.

Kortom, dankzij de regering-Obama-Biden zou het wapenembargo van Iran, dat over enkele maanden afloopt, het roofzuchtige regime van de mullahs nog krachtiger helpen om zijn destabiliserende, militaristische en agressieve beleid in de hele wereld voort te zetten.

Dr. Majid Rafizadeh is een bedrijfsstrateeg en -adviseur, Harvard-opgeleid wetenschapper, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de Islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.EduDr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Danger: Iran's Arms Embargo About to Expire