www.wimjongman.nl

(homepagina)

YHWH's boodschap geschreven in je DNA

November 2014

Het DNA bestaat uit 4 elementen: waterstof, stikstof, zuurstof, koolstof, samen vormend Y-H-W-G. Koolstof is wat ons fysieke en aardse wezens maakt. Als koolstof wordt vervangen door stikstof, hebben we allemaal kleurloze, reukloos en onzichtbare gassen! Zij vormen de letters Y-H-W-H, wat de naam van God is.

…………………………..

De YHWH Code

Het in kaart brengen van de genetische code, bekend als DNA, is waarschijnlijk de belangrijkste wetenschappelijke doorbraak van het nieuwe millennium. Op 26 juni 2000 presenteerden President Clinton en een groep wereldberoemde wetenschappers de eerste genetische kaart van het menselijk DNA-molecuul. Clinton noemde de ontdekking de "taal waarin God het leven schiep”.

"Het in kaart brengen van de chemische sequenties voor menselijk DNA — de chemische "letters" die het recept van het menselijk leven vormen — is een doorbraak die naar verwachting in de praktijk van de geneeskunde een revolutie zal geven door de weg vrij te maken voor nieuwe geneesmiddelen en nieuwe medische therapieën, zegt een website. Deze ontdekking heeft blijvende fysieke en spirituele implicaties. Een directe link kan gemakkelijk gevonden worden tussen de bouwstenen van het leven en de Schepper van het universum. De mensheid is ontzagwekkend en prachtig gemaakt, met een verborgen code in elke levende cel. Deze code is het alfabet van het DNA dat de naam van de Schepper en het doel van de mens spelt.

Een wetenschapper ontdekte een "kaart" van vier DNA-bases die het vermogen dragen om leven in stand te houden. Deze bases, bekend als chromosomen, worden verschillend gekoppeld voor elke persoon. Menselijk DNA bevat 23 paar chromosomen, bestaande uit waterstof, stikstof, zuurstof, koolstof en hun zure tegenhangers. Gecodeerd in deze elementen is het een verbazingwekkende blauwdruk van het leven, die bewijst dat de Schepper zijn eigen unieke stempel op elke persoon heeft gezet. Deze stempel is eigenlijk zijn naam zoals geopenbaard aan Mozes duizenden jaren geleden.

Het geheim in ons DNA…

Het was uit de brandende struik dat de Almachtige zijn karakter onthulde als de Grote "Ik Ben". Deze naam is het tetragram van de Hebreeuwse letters yod, hey, waw, hey. "IK BEN DIE IK BEN. Dit is wat jullie tegen de Israëlieten zeggen: "Ik Ben heeft mij tot jullie gezonden. De Almachtige zei tegen Mozes, "Zeg tegen de Israëlieten: 'YHWH, de machtige Ene van onze vaders... dit is mijn naam voor altijd, de naam waarmee ik van generatie op generatie herinnerd moet worden," Exodus 3:14,15. De Almachtige heeft ons zijn naam gegeven als een teken van zijn bestaan en een weg tot communicatie. In de Schrift wordt de heilige naam YHWH gebruikt wanneer de Engelse woorden "LORD" of "GOD" geheel in hoofdletters verschijnt. YHWH wordt bijna 7000 keer in de hele Bijbel gebruikt als de enige en unieke naam van de Machtige van Israël. Jesaja bevestigt dit: "Ik ben YHWH, dat is mijn naam, en mijn glorie zal ik niet aan een ander geven," Jesaja 42:7. Jeremia voegt zijn bevestiging toe: "Zij zullen weten dat mijn naam YHWH is", in hoofdstuk 16 vers 21. Terwijl Amos 5:8 zegt: "YHWH is zijn naam." Het boek van Zacharia verklaart: "Op die dag zal er een YHWH zijn, en zijn naam een. "De naam van de Schepper is YHWH.

Vergelijk deze vierletterde naam met de vier elementen die het menselijk DNA vormen en ontdek een oud geheim van de schepping. "De sleutel tot het vertalen van de code van DNA in een betekenisvolle taal is het toepassen van de ontdekking die de elementen omzet in letters. Op basis van de bijbehorende waarden van atoommassa wordt waterstof de Hebreeuwse letter Yod (Y), stikstof wordt de letter Hey (H), zuurstof wordt de letter Wav (V of W), en koolstof wordt Gimel (G). Deze substituties onthullen nu dat de oude vorm van YHWH's naam, YHWH, bestaat als de letterlijke chemie van onze genetische code. Door deze brug tussen YHWH's naam en de elementen van de moderne wetenschap, wordt het nu mogelijk om het volledige mysterie te onthullen en nog grotere betekenis te vinden in de oude code die leeft als elke cel van ons lichaam.

Als we moderne elementen vervangen voor de vier de letters van YHWH's oude naam, zien we een resultaat dat, in het begin, onverwacht kan zijn. Door de laatste H in YHWH te vervangen door het chemische equivalent van stikstof, wordt YHWH's naam de elementen waterstof, stikstof, zuurstof en stikstof (HNON) — alle kleurloze, reukloos en onzichtbare gassen! Met andere woorden, het vervangen van 100 procent van YHWH's persoonlijke naam door de elementen van deze wereld creëert een substantie die is als een immateriële, maar een zeer reële vorm van creatie! Dit wil niet zeggen dat YHWH gewoon maar een gas is, gemaakt van onzichtbare elementen. Door de naam die YHWH drie millennia geleden aan Mozes onthulde, werd onze wereld en de basis van het leven zelf mogelijk. YHWH vertelt ons dat in de vorm van waterstof, het meest overvloedige element van het universum, hij een deel is van alles wat ooit is geweest, is en zal zijn.

Inderdaad, in de vroegste beschrijvingen van YHWH, wordt ons verteld dat Hij alomtegenwoordig is en een vorm aanneemt in onze wereld die niet met onze ogen te zien is. Zo kan hij alleen gekend worden door zijn manifestaties. De Sepher Yetzirah beschrijft deze niet-fysische vorm van YHWH's aanwezigheid als de "adem" van YHWH: "10 Sefirot van het niets: Ene is de adem van de levende YHWH, het leven van werelden. Dit is de Heilige Adem."

Bovendien hebben de eerste hoofdstukken van Genesis betrekking op het feit dat de Schepper in een niet-fysische vorm aanwezig was tijdens de tijd van de schepping (Genesis 1:2). Het was "de geest van YHWH" die voor het eerst zweefde over het gezicht van de aarde.

In plaats van moderne elementen voor de oude letters, is het duidelijk dat we delen in de eerste drie letters die 75 procent van de naam van onze Schepper vertegenwoordigen. Terwijl de aanwezigheid van YHWH de onzichtbare en immateriële vorm is van de drie gassen waterstof, stikstof en zuurstof, is de laatste letter van onze naam het "spul" dat ons de kleur, smaak, textuur en geluiden van ons lichaam geeft: koolstof. De enige letter die ons onderscheidt van YHWH is ook het element dat ons "echt" maakt in onze wereld – koolstof.

Zowel door de geheime lettercodes van de oudheid, als door de letterlijke vertaling van DNA als alfabet, wordt aangetoond dat iets over ons bestaan blijvend en eeuwig blijft. We delen die oneindige kwaliteit met onze Schepper door middel van een volledige 75 procent van de elementen die onze genetische code definiëren," schreef Gregg Braden in zijn boek The God Code.

In het begin…

Dit is wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat YHWH zijn eigen naam in ieder mens heeft geschreven. Sefer Yetzirah (het boek van de schepping) zegt: "In de letters zit een groot, verborgen mystiek verheven geheim... waaruit alles is geschapen." Zijn naam zit in ons, gecodeerd in de basiscellen van de mensheid. Elke persoon, ongeacht ras, religie, geslacht of status heeft de goddelijke afdruk in zijn lichaam. YHWH's naam is in elke persoon..." Er is... een YHWH en vader van allen, die over alles en in alles is," zegt Efeziërs 4:5. Het potentieel om te worden zoals YHWH is in elke persoon.

Genesis vertelt dat we gemaakt zijn naar zijn beeld. In het begin ademde de Schepper op de mens en werd hij een levend wezen. "Het is deze afzetting uit de hemel, het geschenk van een ziel, die ons onderscheidt van andere soorten. In elke persoon zit de adem van de Schepper, bekend als de ziel. In het Hebreeuws wordt dit de "neshamah" genoemd.”

De neshamah is een goddelijke vonk van YHWH, gevonden in de mensheid. "Indien een persoon streeft naar zuiverheid in het leven, wordt hij of zij geholpen door een heilige neshama," zegt De Zohar in Genesis 206a. De geschriften vertalen "neshamah" als "adem, geest en inspiratie." Het is de opperziel van de mens, die de mens naar YHWH trekt. Stel je een puur licht voor in elke persoon in de wereld; Dit is de neshamah. Het is volkomen goed en onbevlekt. De neshamah is het deel van YHWH in de mens. Spreuken 20:27 zegt: "De neshamah van de mens is de kaars van YHWH, zoekend naar alle binnenste delen van de buik." Door de neshamah kan men zich verbinden met de wil, wijsheid en begrip van Yah. Hoe?

De neshamah verlangt ernaar om herenigd te worden met de Almachtige. Zijn enige verlangen is om terug te keren naar zijn bron, om met de opzet herenigd te worden. Elke cel van ons lichaam, met de Goddelijke Naam, kreunt om herenigd te worden met YHWH. Waarom niet? Vanwege vleselijke verlangens die resulteren in zonde. Zonde voorkomt dat het aardse pak van het lichaam volledig terugkeert naar zijn startplaats met YHWH. De vleselijke natuur brengt ons in opstand tegen de wil van de Almachtige en zijn manieren. Onze ziel kan zich niet aan YHWH binden vanwege onze vleselijke natuur en ego. Het verlangen om alleen voor jezelf te ontvangen blokkeert het licht van onze neshamah. Onze egoïstische daden zijn als een enorme donkere doek, die het licht van de Schepper bedekt. Duisternis groeit, maar het licht blijft.

Probeer de mensheid te zien als een sintel uit de brandende struik. Het menselijk lichaam is de container van een goddelijke vonk van YHWH. Alleen gelaten, zal deze vonk verminderen en zwak branden door het zoeken naar plezier in wereldse verlangens. De valse vervulling van tijdelijk geluk is een duisternis die ons vuur wil doven. Elke handeling van het vlees plaatst een andere laag van duisternis op het licht. Deze lagen van duisternis worden "zonde" of "chet" in het Hebreeuws genoemd. Chet is een oud woord dat letterlijk betekent "mis het teken, verlies van focus, verdwaal, mis het doel of pad van recht en plicht, om schuld op te lopen, incasseren straf door zonde, verbeurd". Terwijl veel mensen denken dat iemand die zondigt een "slecht persoon" is; het Bijbelse concept is heel anders. Wij allen zijn chet; wij allen zondigen; we missen allemaal het teken. Dat maakt ons geen slechte mensen, we zijn van het doel afgeraakt! In waarheid, het Hebreeuwse woord "Chet" verschijnt in de Bijbel (Rechters 20:16) verwijzend naar slingers die op een haar konden schieten en niet "chet", wat betekent niet te missen het doel. "Chet is een mislukking in iemands relatie met YHWH. Ons doel moet zijn om steeds dichter bij het doel van YHWH te komen, maar chet veroorzaakt afstand.

Zonde is gelijk aan "afstand". Onze zonden distantiëren ons van het licht binnenin. "Uw zonden zijn de scheiding tussen u en YHWH, en uw chet (zonden) hebben Zijn gezicht voor u verborgen, zodat hij niet zal horen," Jesaja 59:2. Chet is de afstand die we plaatsen tussen onze neshamah en onze Schepper terwijl we het teken van de Schrift missen.

In de roos...

Het centrum van YHWH's roos wordt duidelijk uitgelegd in de pagina's van de eerste vijf boeken van de Bijbel. Deze leringen worden vaak aangeduid als de "wet". In het Hebreeuws worden deze boeken van instructie "Thora" genoemd. De Thora is YHWH's wil voor de mensheid en blauwdruk voor het leven. "De Thora is heilig, en de geboden heilig, en rechtvaardig, en goed," zegt Romeinen 7:12. Als we de Thora volgen, zondigen we niet. Als je je aan de voorschriften van de Taura houdt, dan moet je op de juiste en smalle weg van de verlossing blijven. Een mens zondigt wanneer de Thora wordt geschonden of vergeten. Het boek van Johannes 1 verduidelijkt dit. "Iedereen die zondigt oefent wetteloosheid uit. Omdat zonde (chet) wetteloosheid is," 1 Johannes 3:4. Het probleem is dat we de Thora niet genoeg kunnen volgen. De gehoorzaamheid van vandaag wist de ongehoorzaamheid van gisteren niet uit. Hoewel we de Thora gehoorzamen, blijven de lagen van duisternis in onze ziel. Dit is omdat Thora niet verlossend is. Thora beschrijft hoe de verloste gelovige leeft en zich verhoudt tot YHWH. De mensheid wordt alleen verlost door de YHWH code.

De zielencode van DNA linkt de mens aan YHWH. Maar dit stelt de mensheid niet gelijk aan YHWH. Wij zijn god niet. De code toont alleen ons potentieel om zoals YHWH te zijn in onze bedoelingen en doel. We kunnen zijn staat van grootsheid niet bereiken. Net zoals een zaklamp niet werkt zonder batterijen, zijn onze oprechte pogingen om de ziel te corrigeren nutteloos. We kunnen onze ziel niet genoeg corrigeren. We kunnen de Torah niet genoeg volgen. De duisternis van chet is te veel. Goede werken kunnen de totale duisternis niet verdrijven. "Wie de hele Thora houdt en toch struikelt op slechts één punt is schuldig aan het breken van alles," zegt het nieuwere Testament. Gebed, gehoorzaamheid en geloof brengen ons dichter bij YHWH, maar zonder de liefde van Messias zijn we nog steeds in het duister. Messias is de schijnwerper die ons leven verlicht.

Moshiachs liefde is de brug die onze neshamah verbindt met onze Schepper. De Redder is het licht dat ons redt van eeuwige duisternis en lijden. Om het probleem van de zonde aan te pakken, moeten we ons realiseren dat sterren alleen 's nachts gezien worden. Onder de diepe duisternis van de zonde zit het licht van de ziel. Verborgen in het DNA van elke man, vrouw en kind is de YHWH code. Om het leven ten volle te ervaren, hoeft men alleen maar naar binnen te kijken en de Heilige Naam zien. YHWH is het pad naar het doel en de weg naar het eeuwige leven. YHWH is onze enige hoop. We hebben YHWH's redding nodig om ons van het kwaad te verlossen. Laten we deze code ontcijferen en de verlossing van de mens begrijpen.

"Iedereen die de naam YHWH aanroept zal gered worden," Joel 2:32. Dit vers wordt tweemaal geciteerd in het Nieuwe Testament, waarbij in beide gevallen de Messias wordt gezien als vervulling van deze profetie. De YHWH code is zichtbaar in zijn Zoon. Zijn Zoon is het pad van verlossing. Door zijn naam aan te roepen, kan de gelovige de kracht van de Almachtige voor verlossing overstijgen. Passend toont de ware naam van Messias hoe dit werkt..." en jullie zullen hem Yahshua noemen, want hij zal zijn volk van hun zonden redden," zegt Matteüs 1:21.

De Hebreeuwse sprekende Koning van de Joden kreeg een Hebreeuwse naam. Hij werd niet "Jezus" genoemd, maar "Yahshua". In de evangeliën zei de Messias dat hij kwam in de naam van zijn vader - de naam van YHWH. Hoe is YHWH Yahshua's naam?

De naam Yahshua is een samengesteld woord, bestaande uit twee Hebreeuwse zinnen. Ten eerste is YAH een verkorte versie van de naam YHWH. De naam YAH is een poëtische vorm van YHWH, gevonden in de Psalmen. De KJV zegt: "Zing lof voor zijn naam: verkondig hem, die met zijn naam YAH op de hemel raast, en verheug u voor hem," Psalm 68: 4. Ten tweede, "shua" is een Hebreeuws woord dat betekent "leveren, keren, redden, of redding". Als deze twee woorden samengebracht worden, wordt de ware naam van de redder onthuld:

"YAH" + "shua" = "YHWH is salvation" = Yahshua

YHWH biedt zijn verlossing, zijn bevrijding via de persoon van Yahshua. Yahshua overbrugt de kloof tussen YHWH en onze zielen.

De mensheid werd gemaakt naar het beeld van YHWH. Zijn naam staat op ons DNA. Wetenschappers hebben bewezen dat zijn naam op elke ziel is gestempeld. Echter, vanwege chet, vanwege de zonde, is er afstand en scheiding voor onze ziel van onze Schepper. "Allen hebben gezondigd en zijn tekort geschoten in de glorie van YHWH," Romeinen 3:23. Onze eigenwijze wil zorgt ervoor dat we een onafhankelijke weg gaan. Maar uit liefdevolle goedheid heeft YHWH "Zijn eniggeboren Zoon gezonden, zodat wie in Hem gelooft, niet zal vergaan, maar eeuwig leven zal hebben", Johannes 3:16. We kunnen onze neshamah verbinden met YHWH, zijn zoon, Yahshua. De Verlosser is de enige weg naar verlossing en redding van het zondige zelf. De lagen van zonde die onze neshamah bedekken kunnen alleen door Zijn bloed verwijderd worden. "Zo velen als hem ontvingen, hun gaf hij het recht om de kinderen van YHWH te worden, zelfs aan hen die in zijn naam geloven," Johannes 1:12. Het DNA in ons lichaam wijst naar onze Schepper en de verlossing die hij ons heeft gegeven. De YHWH code, in elke persoon, is zijn zoon Yahshua.

- De YHWH-Code door Rabbi Dani ' El Rendelman van de Ministeries van Emet (www.emetministries.com)

…………………………..

Bron: The Hidden Name of The Creator in Your DNAYahweh's geschreven bericht in ons DNA.

Onderzoekers aan de Harvard Universiteit hebben aangekondigd dat ze een bericht van God hebben gevonden dat in het menselijk genoom is geschreven.

In een klein verkend deel van niet-coderend DNA, ontdekte een team van topgenetici een 22-woord snippet van het oude Aramees waarin God dit bestaan en zijn rol in het creëren van leven op aarde troost.
We wisten dat de patronen niet van nature voorkwamen," verklaart Charles Watson, de hoofdwetenschapper van het project, maar we konden er geen overtuigende verklaring voor vinden.

"In een opwelling begonnen we de patronen te vergelijken met de taaldatabases," legt hij uit, "en we waren geschokt toen we ontdekten dat de patronen overeenkwamen met het oude Aramees."

Verbijsterd door de ontdekking nam het team contact op met taalexperts die bekend zijn met het Aramees - de taal die Jezus Christus sprak in het dagelijks leven

Volledig gedecodeerd, leest het bericht:

Hallo, kinderen.

Dit is Jahweh.,

De enige ware Heer.

Je hebt het geheim van de schepping gevonden.

Deel het nu vreedzaam met de wereld.

Ga de wereld vertellen wie de ware God en Schepper van alles is!

Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. Lukas 8:17

Bron: Yahweh's Message in our DNA - Please Watch!!! - YouTube