www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het verbluffende partnerschap

()

Door Hal Lindsey op 27 augustus 2020

In 1995 stelde Timothy McVeigh een grote mix samen van kunstmest, diesel en andere chemicaliën achterin een gehuurde vrachtwagen. Hij parkeerde die vrachtwagen voor het Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City, stak twee zekeringen aan, stapte toen in een vooraf opgestelde "ontsnappings"-auto en verliet de plek. Om 9:02 uur ging de bom af en vernietigde het Murrah gebouw, beschadigde ook nog eens 300 gebouwen in de omgeving en doodde 168 mensen, waaronder 19 kinderen.

Die daad duwde de Verenigde Staten in een modus van hyperparaatheid tegen het binnenlandse terrorisme, vaak gericht op militaire milities.

Op 11 september 2001 sloegen de terroristen opnieuw toe. Deze keer troffen buitenlandse terroristen het World Trade Center en het Pentagon, waarbij bijna 3.000 mensen omkwamen. De aandacht werd verlegd naar terreurdreigingen uit het buitenland. En de Amerikanen kwamen tot een dramatisch besef. We zijn niet onoverwinnelijk. We zijn kwetsbaar. Binnen korte tijd controleerden ambtenaren onze schoenen op de luchthavens, en het leek alsof de wereld volledig was veranderd.

En toen kwam 2020. De eerste Amerikaanse Covid-19-dood vond plaats op 6 februari. Eind augustus zal dat aantal gestegen zijn tot voorbij de 180.000. Plotseling lijken de andere uitdagingen van de laatste decennia maar heel klein. Wetenschap en technologie waren voor velen de facto een religie geworden, maar Covid legde hun ontoereikendheid bloot. De Verenigde Staten besteedt maar liefst 18% van het bruto binnenlands product aan gezondheidszorg. Dat is het dubbele van wat de meeste ontwikkelde landen uitgeven. Maar Covid sloeg hier harder toe dan waar dan ook.

Ik zeg niet dat God Covid-19 heeft gestuurd, maar ik zeg dat we het moeten zien als een waarschuwing. Ons leger zit vol met de meest bijzondere mensen die onze natie te bieden heeft. Maar ons leger is niet genoeg. Onze instellingen voor hoger onderwijs zijn niet genoeg. Onze gadgets en gemakken zijn niet genoeg.

We moeten ons weer richten op de tijdloze wijsheid van Gods woord. "Tenzij de Heer het huis bouwt, werken de bouwers tevergeefs. Tenzij de Heer de stad bewaakt, blijft de wachter tevergeefs wakker." (Psalmen 127:1)

In 1 Samuël 14:24 legde koning Saul een ondoordachte en onbezonnen eed af. Hij zei dat niemand in de huidige strijd van Israël kon eten "totdat ik mijzelf heb gewroken op mijn vijanden". De Bijbel zegt dat dit zijn soldaten in "nood" bracht. Ze werkten zonder voedsel. Ondertussen had zijn geweldige zoon, Jonathon, de eed van zijn vader niet gehoord. Jonathon en zijn wapendrager waren grote helden in de strijd. Daarna at Jonathon wat honing. Toen Saul het te weten kwam, sprak hij het doodvonnis uit over zijn zoon.

Toen, in vers 45, gebeurde er iets opmerkelijks. "Maar het volk zei tegen Saul: 'Moet Jonathan sterven, die deze grote bevrijding in Israël heeft bewerkstelligd? Verre van dat! Als de Heer leeft, zal er geen haar van zijn hoofd op de grond vallen, want hij heeft vandaag met God gewerkt.' Dus het volk heeft Jonathan gered en hij is niet gestorven."

Let op hun scherpzinnige beoordeling van de zoon van de koning. "Hij heeft deze dag met God gewerkt."

Meer dan wat dan ook, moet Amerika met God werken. We hebben bouwers nodig die met God zullen bouwen en wachters die met God zullen waken. We hebben ouders nodig die hun kinderen met God opvoeden. We hebben alledaagse mensen in het hele land nodig die deze dag met God zullen werken. Ik heb het vooral over volgelingen van Christus. Wij, die door Zijn naam geroepen zijn, moeten "wandelen op een manier die de roeping van God waardig is". (Efeziërs 4:1)

1 Korintiërs 3:9 zegt: "Want wij zijn Gods medearbeiders." We maken deel uit van een verbazingwekkend partnerschap. We hoeven alleen maar te onthouden dat Hij de Senior Partner is! In Johannes 15:5 zei Jezus: "Buiten mij kun je niets doen." Filippenzen 4:13 laat ons de andere kant van dezelfde medaille zien. "Ik kan alle dingen doen door Hem die mij sterkt."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey