www.wimjongman.nl

(homepagina)

De toespraak van Macron - Wie is verantwoordelijk voor de 'crisis' in de Islam?

door Khaled Abu Toameh - 19 oktober 2020

( )

In 2014 riep de Egyptische President Abdel Fattah el-Sisi op tot een "religieuze revolutie" in de Islam en deed een beroep op leidende moslimgroepen om "de misleidende ideologieën te confronteren die de Islam en moslims wereldwijd schaden." (Afbeeldingsbron: MEMRI)

Terwijl de Turkse President Recep Tayyip Erdogan en verschillende islamisten de Franse President Emmanuel Macron hebben veroordeeld vanwege zijn recente "Islam bevindt zich in een crisis"- verklaring, zeggen andere Arabieren en moslims dat ze het waarderen als er dergelijke opmerkingen komen.

Erdogan en de islamisten zijn boos omdat Macron in een toespraak van 2 oktober zei dat hij van plan is de Islam in Frankrijk te bevrijden van buitenlandse invloeden, en dat een minderheid van de naar schatting zes miljoen moslims in Frankrijk het gevaar liep een "contra-samenleving" te vormen omdat zij hun eigen wetten stellen boven alle andere.

Dit gevoel betekent dat Turkije, Iran, Qatar, Hezbollah en de Moslimbroederschap het moeilijker zullen gaan vinden om de moslims in Frankrijk te kunnen beïnvloeden.

"Islam is een religie die in crisis is over de hele wereld vandaag; we zien dit niet alleen in ons land," zei Macron. Hij stelde dat "Islamitisch separatisme" problematisch was en voegde eraan toe: "Het probleem is een ideologie die beweert dat haar eigen wetten beter zijn dan die van de Republiek."

Opmerkend dat sommige Moslimouders niet toestaan dat hun kinderen muzieklessen volgen of deelnemen aan sportieve, culturele en andere gemeenschapsactiviteiten, kondigde Macron maatregelen aan die voor het einde van het jaar een nieuwe wet zullen vormen. Zij omvatten: strengere controle bij sportorganisaties en andere verenigingen, zodat zij geen front worden voor islamistisch onderwijs, en een einde maken aan het systeem van imams die vanuit het buitenland naar Frankrijk worden gestuurd.

Scholen zullen onder strenge controle staan en "buitenlandse invloed" zal niet getolereerd worden," zei de Franse president.

Faisal J. Abbas, hoofdredacteur van de Saoedische krant Arab News, pleitte voor steun aan het Franse verzet tegen dit "islamistisch separatisme".

Andere Arabieren zeiden dat moslims alleen zichzelf de schuld kunnen geven voor de "crisis" in hun religie. Ze hebben het over het gebruik van de Islam door veel moslims, om terroristische aanslagen en andere wreedheden uit te voeren tegen moslims en niet-moslims.

De boodschap die deze Arabieren en moslims afgeven is: wij hebben de crisis in onze religie veroorzaakt door terroristen en extremisten toe te staan de Islam als voorwendsel voor hun misdaden te gebruiken.

De standpunten van deze Arabieren en moslims doen denken aan die van de Egyptische President Abdel Fattah el-Sisi. In 2014 riep hij op tot een "religieuze revolutie" in de Islam en deed een beroep op leidende moslimgroepen om "de misleidende ideologieën aan de kaak te stellen als datgene wat de Islam en moslims wereldwijd schaadt."

Op 2 oktober presenteerde Macron zijn plan om "Islamitisch separatisme te bestrijden" en zei dat hij van plan was "de Islam in Frankrijk te bevrijden van buitenlandse invloeden." Zijn aankondiging kwam een week na een steekpartij in Parijs buiten het voormalige hoofdkwartier van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin werd geciteerd zeggende dat Frankrijk "in oorlog was tegen het islamitische terrorisme."

Op 16 oktober beschuldigde Macron, in reactie op de onthoofding van een leraar in een voorstad van Parijs, de moord als een "islamitische terroristische aanval." "Het slachtoffer, een leraar geschiedenis en geografie, zou cartoons van de islamitische profeet Mohammed aan zijn studenten hebben getoond, evenals het bespreken van de vrijheid van meningsuiting – wat door veel extremisten beschouwd wordt als een bedreiging voor "blasfemiewetten", die oproepen tot de dood voor iedereen die vragen stelt of kritiek levert op Allah, de Profeet Mohammed of de Islam. Dezelfde cartoons waren eerder gepubliceerd door het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. In 2015 hadden Said Kouachi en zijn broer, Cherif, Franse burgers geboren in Parijs uit Algerijnse immigranten, een inval gedaan in de kantoren van het tijdschrift. Gewapend met geweren en andere wapens, doodden ze 12 mensen en verwondden 11 anderen.

Een van de eerste moslims die zich uitsprak tegen Macrons toespraak over een crisis in de Islam was Erdogan, die de Moslimbroederschap organisatie en haar Palestijnse gevolmachtigde, Hamas, al lang omarmde. "Macrons verklaringen over 'Islam in een crisis' gaat verder dan niet-respecteren, en is een duidelijke provocatie," vertelde Erdogan bij een bijeenkomst van moskee- en religieuze medewerkers in de Turkse hoofdstad Ankara.

Erdogans snelle veroordeling van de opmerkingen van de Franse president, door een man die hard heeftgewerkt om zichzelf voor te stellen als de nieuwe leider van de moslimwereld kwam niet als een verrassing.

Blijkbaar aangemoedigd door de aanval van Erdogan op de Franse president, veroordeelde de aan Hamas-gelieerde Palestijnse Geleerden Vereniging ook de verklaring van Macron en noemde hem "onwetend".

Marwan Abu Ras, een Hamas-ambtenaar die de in Gaza gevestigde vereniging leidt, beweerde dat "moslims in constante crises leven die worden veroorzaakt door het Westen en de grote landen, vooral Frankrijk", zo werd door Abu Ras toegevoegd:

"Islam, als een religie kan nooit aan een crises lijden. Degenen die lijden aan crises zijn de moslims als gevolg van samenzweringen en complotten van grote landen, met name Frankrijk. Als Macron geen onderscheid maakt tussen religie en volgelingen van de religie, is dit een grote onwetendheid van zijn kant. Macron moet lessen nemen voordat hij [over de Islam] spreekt."

Een andere Palestijnse islamitische groep, genaamd het Palestijns Preachers Forum, haalde ook uit naar Macron en beschuldigde hem van het beledigen van de Islam. Het drong er ook bij de islamitische wereld op aan om Macron "persona non grata" te verklaren en "zijn extremisme en intellectuele terrorisme te confronteren."

De groep zei in een verklaring dat "het beledigen van de Islam alleen het gezicht toont van een kwaadwillend racisme nadat de Islam aanwezig is geworden en wijdverspreid in westerse samenlevingen."

De door Iran gesteunde Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), die ook in de Gazastrook is gevestigd, heeft Macron aan de kaak gesteld als een "racist" en "extremist".

"Macrons verklaringen, die een belediging zijn voor de Islam, zitten vol van racisme, haat en woede," zei PIJ-leider Mohammad Al-Harazin. Volgens de leider van de PIJ, maakte Macron deze verklaringen nadat hij "een staat van wanhoop en verwarring bereikte bij het zien van het Islamitische getij. Ik ben er zeker van dat de dingen ten gunste van de Islam gaan, en moslims in de wereld moeten hun religie steunen tegen deze Zionistische kruisvaardersinval, elk naar zijn vermogen."

Als Erdogan en zijn vrienden in Hamas en PIJ echter doorgaan met hun campagne om te stoken tegen Macron, zijn andere moslims en Arabieren niet bang om zich uit te spreken ter verdediging van de opmerkingen van de Franse president. Deze Arabieren en moslims zeiden dat ze het eens waren met Macron en waarschuwden voor de groeiende invloed van extremisten op de Islam. Hun moedige stemmen worden echter zelden opgenomen in de westerse mainstream media.

"Macron gaf de Islam, als religie, niet de schuld van de dilemma's van moslims," zo argumenteerde Saoedische schrijver en onderzoeker Fahad Shoqiran.

"Extremistische tendensen zijn niet beperkt tot moslims, maar tot alle religies. Vandaag de dag wordt Frankrijk geconfronteerd met echte dilemma's in de omgang met islamitische organisaties. Frankrijk heeft geen wetten uitgevaardigd die de instellingen van de politieke Islam afschrikken, waardoor zij in staat zouden zijn om in de gemeenschappen binnen te dringen. Separatisme, of de heropleving van het gedrag van 'emotionele isolatie' onder moslimkinderen, vormt geen bedreiging voor Frankrijk alleen, maar ook voor de hele wereld. Je hoeft Macrons toespraak niet te demoniseren. Ja, er is een diepe crisis, en alle moslims moeten hun fouten onder ogen zien en hun ideeën heroverwegen."

De Marokkaanse schrijver Mohammad Maghouti zei dat het jammer was dat sommige moslims er niet in slaagden "de opmerkingen van Macron in de context te plaatsen."

"We weten allemaal dat de radicale Islam een echte bedreiging vormt voor de democratie en het secularisme in Frankrijk en in heel Europa, waar sommige moslims 'Islamitische getto's proberen te bouwen die de wetten uitdagen en een systeem creëren dat parallel loopt met het staatsstelsel daar... Degenen die de vrijheden en rechten genieten die worden gegarandeerd door de wetten van de burgerlijke staat, verzetten zich tegen deze zelfde wetten als het gaat om plichten. Zij bedreigen de stabiliteit en de veiligheid van het land als gevolg van de toenemende terroristische aanvallen op onschuldige mensen. Dat zijn degenen die een somber en bloedig beeld schetsen van de islamitische religie."

Maghouti wees erop dat "vijandig gedrag in de naam van religie sterk aanwezig is in vele details van ons dagelijks leven, of in de openbare straat of via de platforms van sommige moskeeën, private en publieke forums, alsmede de sociale media platforms."

Hij vroeg zich af hoe "moslims zichzelf toestaan om boete te doen voor alle overtreders en het belang van religies te bagatelliseren zonder degenen te accepteren die hen bekritiseren?

"Is dit niet een vreemde paradox die een schizofrene crisis onthult in de Islamitische mentaliteit? Het feit is dat de grootste samenzweerders tegen de Islam de moslims zelf zijn, in het bijzonder degenen die de conversatie van een afgesloten geest en haat reproduceren. In dit verband is er geen verschil tussen degenen die terrorisme creëren, financieren of uitvoeren en degenen die er niets over zeggen of rechtvaardigen."

De Egyptische schrijver Farouk Yousef schreef dat er niets aanstootgevend was in Macrons opmerkingen.:

"De Franse president zei wat ieder gezond persoon die geïnteresseerd is in wat er om hem heen gebeurt zou zeggen... "De Islam bevindt zich in een crisis" is geen anti-religieuze zin. Er is een verschijnsel dat de politieke Islam heet en de wereld wordt geconfronteerd met het grootste geweld."

Yousef gaf ook Moslims de schuld van de huidige crisis in de Islam.:

"De crisis waar de Islam aan lijdt werd veroorzaakt door moslims met hun eigen handen toen ze een handvol van hen toestonden geweld te gebruiken als taal voor dialoog met de ander... Macron had gelijk in alles wat hij zei. Zijn boodschap moet worden beschouwd als een wake-up call. Moslims hebben de Islam enorm beledigd toen zij lieten zien dat het een religie was die tot geweld aanzet en chaos verspreidt in stabiele samenlevingen die hen als vluchtelingen ontvingen en hen beschermden. Moslims maakten een fout toen ze hun religie gebruikten als een rechtvaardiging om anderen aan te vallen. Het geeft ons niet het recht om anderen te veroordelen en hen te beschuldigen van vijandigheid jegens de Islam. De Islam bevindt zich in een crisis omdat hij van binnenuit is vervormd, verminkt en vernietigd. We hadden Macron moeten bedanken in plaats van hem te vervloeken."

De Egyptische columnist en politiek analist Khaled Montaser zei dat de verontwaardiging van moslims over de verklaringen van Macron "ons als moslims zal blijven beletten de crisis waarin we leven te begrijpen."

De crisis, legde Montaser uit, "heeft ons tot de grootste exporteurs van terroristen gemaakt." Hij zei verder dat "voor en na elke onthoofding, moord of brand, moslims rechtvaardiging vinden en dergelijke wreedheden toestaan en aanmoedigen."

De Egyptische schrijver Dr. Nivine Massad verdedigde ook Macron en zei dat zijn woorden een "erkenning zijn van het falen van het beleid van de integratie van moslim-immigranten van de tweede en derde generatie in de Franse samenleving."

"Iedereen die Frankrijk kent, weet dat dit fenomeen echt is, en dat er Franse steden als Marseille zijn die nergens op Frankrijk lijken, en dat er een grote groep redenen zijn die Frankrijk naar dit punt hebben gebracht, waarvan sommige extern en sommige intern zijn, en daarom heeft de president het recht om het aan te pakken. Geld en ideologie hebben een belangrijke rol gespeeld bij het scheiden van Franse moslims van de Franse samenleving."

De prominente Egyptische commentator en blogger over kwesties in het Midden-Oosten, Nervana Mahmoud zei dat in plaats van de Franse president aan te vallen, "we een beroep moeten doen op Frankrijk om de Moslimbroederschap en Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen."

Mahmoud voegde eraan toe dat ze hoopte dat islamitische religieuze leiders zouden luisteren naar de zorgen van de Franse president en samenwerken met hem in plaats van zich te haasten om hun verontwaardiging en afwijzing uit te drukken.

"De emotionele reacties zullen moslims in het Westen niet ten goede komen, maar eerder de negatieve visie bevestigen waaraan ze lijden... De woorden van de Franse president kwamen niet uit het niets, maar gaven ons, moslims, een boodschap om te zoeken naar onze fouten, niet om anderen de schuld te geven en de rol van slachtoffers en onderdrukten te spelen. Wij zijn de spiegel van onze religie."

Het is verfrissend om te zien dat een groeiend aantal Arabieren en moslims de opmerkingen van Macron over de crisis waarmee hun religie wordt geconfronteerd, steunen. Deze stemmen tonen aan dat steeds meer mensen in de Arabische wereld begrijpen dat de terroristen en hun sponsors in Turkije, Iran en Qatar enorme schade toebrengen aan alle Arabieren en moslims. Macrons opmerkingen hebben blijkbaar een overeenstemming bereikt met sommigen, die nu zeggen dat ze zijn zorgen delen. De vraag blijft echter: zullen deze woorden eindelijk dienen als wake-up call voor Europa, de westerse mainstream media en de rest van de wereld?

Khaled Abu Toameh, een bekroonde journalist uit Jeruzalem, is een journalist van Shillman Journalistiek aan het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H.W. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Who Is Responsible for the 'Crisis' in Islam?