www.wimjongman.nl

(homepagina)

BEROEMDE BAPTISTISCHE DOMINEE ROBERT JEFFRESS ZIET GUILLOTINES AAN DE HORIZON NU DEMONSTRANTEN MONUMENTEN AFBREKEN, REPUBLIKEINEN ZICH TEGEN TRUMP KEREN, EN SHADOWLANDS "FRANSE REVOLUTIE VUUR" VERDER GAAT

13 juni 2020 - SkyWatch Editor

Door Dr. Thomas Horn

Als u mijn nieuwe boek Shadowland hebt gelezen, weet u dat de krantenkoppen deze week, zoals de protesteerders die het beeld van Jefferson Davis in de hoofdstad van Virginia neeerhalen en Republikeinse senatoren die Donald Trump trotseren door ervoor te stemmen dat de namen van de geconfedereerde generaals van de legerbases worden verwijderd - ondanks het feit dat het Witte Huis met een veto dreigt - eenvoudigweg de eerste salvo's zijn in een voor-historie-malaise die in dat onderzoeksboek wordt geschetst.

Maar een veelbetekenend salvo.

Waarom?

Omdat het een diepere onderstroomaan de oppervlakte brengt waar dit alles toe leidt.

Een artikel op WND deze week legt het uit: "Na te veranderen in splintergroepen, is het protest tegen de dood van George Floyd bij de arrestatie 'wholistisch' is geworden, komt het in een nieuw stadium dat de voortdurende botsing tussen de waarden van twee verschillende historische revoluties, de Amerikaan van 1776 en de Fransen van 1789, accentueert... een hooggeplaatste figuur van het Hoover Instituut, zei in een interview met Eric Metaxas dat hij kenmerken ziet van de Jacobijnse dictatuur van de Franse Revolutie, bekend om haar 'schrikbewind'."[i]

Geschiedenis-studenten hebben vaak met belangstelling gekeken naar de Franse Revolutie en welke dynamiek deze veroorzaakte in haar eerste jaar met de horror van dood en marteling onder Robespierre, en dat in vergelijking met de Revolutionaire Oorlog in Amerika die resulteerde in ongekende vrijheden en monetair succes. Terwijl de burgers in dit land zich verheugden in de nieuw gevonden vrijheid, werden in Parijs meer dan 20.000 mensen onthoofd onder de guillotines (iets wat de beroemde baptistenpredikant Robert Jeffress vertelde aan Lou Dobbs dat dit weer gaat gebeuren, maar dit keer in het Amerika van "the Left" die "de guillotines naar buiten brengt" wanneer president Donald Trump zijn herverkiezing verliest). ()De daarop volgende jaren in Frankrijk werden gekenmerkt door een schrikbewind dat leidde tot Orwelliaans totalitarisme en Napoleon (wiens naam eigenlijk Apollo incarneert, dezelfde geest die in de Antichrist zal wonen, volgens het boek Openbaring). Waarom werden de Amerikaanse en Franse Revoluties gevolgd door zulke tegenstrijdige conclusies? Het verschil was dat de Amerikaanse Revolutie werd gevochten op basis van de christelijke principes van vrijheid, terwijl de Franse Revolutie - zoals veel van de kenmerkende linkse en neo-fascistische opruiers nu tonen - een afspiegeling was van de anti-God. De krachten achter de Franse Revolutie waren eropuit om de gelovigen als vijanden van Frankrijk uit te schakelen en deze godvrezende andersdenkenden de mond te snoeren. Ze plaatsten zelfs een naakt beeld van een vrouw op het altaar in de kerk van de Notre Dame en verklaarden de God van het Christendom als dood. Kort daarna stortte de Franse regering in (vandaar trouwens dat ik op de omslag van mijn boek 'Bloed op het altaar' een zogenaamde "paasei" verwijzing plaatste - een boek over de komende genocide van het ware christendom - in de vorm van een waterspuwer uit de kerk van de Notre Dame, een stil gebaar dat niemand leek te vatten).

Maar vergis je hier niet. Veel van de mensen die betrokken zijn bij zulke revoluties, zoals de Franse occultisten in Washington DC die in Shadowland zijn onderzocht, zijn zich ervan bewust dat hun politiek kan worden geholpen of "opgewekt" door een krachtig bovennatuurlijk wezen, waarmee zij trachten verbonden te sluiten en dat, onder de juiste omstandigheden, een eigen sociale opleving kan aannemen (zie Efeziërs 6:12).

Bijvoorbeeld, wat betreft de Franse Revolutie in het bijzonder, merken sommige geleerden op hoe beoefenaars van het occultisme zich vermengden met kwaadaardige niet-menselijke energieën die voortkwamen uit hun acties, symbolen en bezweringen en die, eenmaal bijeengeroepen, werden losgelaten op een goedgelovige maatschappij om een destructieve collectieve groepsgeest aan te moedigen. ()Terwijl de mensen deze "gedachtevormen" of memes van de een naar de ander doorgaven en de ideeën viraal werden, verspreidde de kracht en het bereik van "de entiteit" zich ermee totdat het een onvoorstelbare destructieve kracht werd. Schrijvend over duistere bovennatuurlijke betrokkenheid bij de Franse Revolutie maakt Gary Lachman een buitengewone en belangrijke opmerking over zulke immateriële destructieve krachten - die eigen ongeziene plannen - vrijgelaten als het gevolg van occulte politiek:

Cazotte zelf was zich bewust van de gevaarlijke energieën die door de Revolutie werden losgelaten... Hoewel Cazotte de term niet gebruikte, zou hij het er ongetwijfeld mee eens zijn geweest dat, wat de Revolutie ook begon, de Revolutie al snel een eigen leven ging leiden en onder de macht kwam van een egregore (groepsgeest), Grieks voor "wachter", een soort immateriële entiteit die wordt gecreëerd door en voorgaat op een menselijke activiteit of een collectief. Volgens de anonieme auteur van de fascinerende Meditaties over de Tarot zijn er geen "goede" egregoren, alleen "negatieve"... Waar of niet, egregoren kunnen toch "voortgebracht worden door de collectieve wil en verbeelding van naties". Zoals Joscelyn Godwin opmerkt: "Een egregore wordt versterkt door menselijk geloof, ritueel en vooral door opoffering. Als het voldoende wordt gevoed door dergelijke energieën, kan de egregore een eigen leven leiden en een onafhankelijke, persoonlijke goddelijkheid lijken, met een beperkte macht voor zijn toegewijden en een onbeperkte eetlust voor hun toekomstige toewijding." Als, zoals sommige esotici geloven, menselijke conflicten het resultaat zijn van geestelijke krachten voor spirituele doeleinden, en deze krachten zijn niet allemaal "goed", dan krijgen collectieve rampen zoals de Franse Revolutie een andere betekenis.[i]

KIJK WAT DR. THOMAS HORN BESCHRIJFT ALS HET KWAADAARDIGE BOVENNATUURLIJKE ACHTER DE HUIDIGE CHAOS

Snel vooruit naar vandaag, en iedereen die denkt dat de uitroeiing van de publieke kennis over de rol die God heeft gespeeld in de Amerikaanse geschiedenis en zelfs onze Burgeroorlog gescheiden is van het bovennatuurlijke, of zal stoppen met het neerhalen van een paar monumenten zal een geschiedenisles moeten leren van zichzelf.

Zoals Michelle Malkin deze week al aangaf: "Aan de overkant van onze geplunderde vlakte worden beelden belegerd. Verpletterd. Bespoten. Omhuld. Ontmaskerd. In naam van de sociale rechtvaardigheid zijn we getuige van de systematische uitroeiing van de geschiedenis. Eigengereide burgergroepen zullen niet rusten tot alle monumenten van de Westerse beschaving vallen." ii)...

Tré Goins-Phillips maakt het nog duidelijker:

De progressieve seculiere linkerzijde heeft alle pretenties laten varen en belooft elk bedrijf, merk of persoon op te ruimen die niet in overeenstemming is met hun vooraf bepaalde, bijzondere manieren van onrecht bestrijden. En het heeft niets te maken met het daadwerkelijk nemen van tastbare stappen om gevallen zoals de onrechtvaardige moorden op George Floyd of Ahmaud Arbery te stoppen. Het heeft veeleer alles te maken met het heropvoeden en fundamenteel veranderen van onze cultuur in een postmoderne, postchristelijke samenleving[iii].

HOE SHADOWLAND DEZE MOTOREN VAN CHAOS VOORZAG

In Shadowland beschrijf ik de dystopische roman "1984" van George Orwell en de fictieve setting van Oceanië met vier "diensten" onder het boegbeeld van Big Brother - Liefde, Vrede, Overvloed en Trouw.

Het Ministerie van Vrede bestendigde in feite de oneindige oorlogen; het Ministerie van Liefde hield toezicht op het lijden en de marteling van degenen die zich niet aan de partijlijn zouden houden; het Ministerie van Overvloed hield de verhongering instand door het socialisme; en dan was er nog het Ministerie van Waarheid - de propaganda-afdeling van de overheidsmedia die nepnieuws, "indoctrinatie" en "newspeak" als de officiële dialectiek van de staat.

Newspeak is de term die Orwell heeft uitgevonden voor gecontroleerde taal: beperkte grammatica en beperkte woordenschat als "een taalkundig ontwerp dat bedoeld is om de vrijheid van gedachte - persoonlijke identiteit, zelfexpressie, vrije wil te beperken - wat ideologisch gezien een bedreiging vormt voor het regime van Big Brother en de Partij, die daarmee begrippen als "gedachten-misdaaad" tegenstrijdigheden van de Engelse Socialistische Partij orthodoxie (INGSOC) criminaliseerden.

Vandaag de dag is in Amerika de non-fictie versie van het Ministerie van Waarheid gematerialiseerd en volledig operationeel door de Orwelliaanse instrumenten van moderne marxisten en sociale media manipulators, waaronder CNN, Google en soortgelijke organisaties die christelijk en conservatief commentaar zwart maken door zoekresultaten te begraven en vooringenomenheid te tonen in hun kunstmatige intelligente schaduw-banning algoritmen en rapportage. Ik en mijn nieuwsconglomeraat SkyWatch TV en Defender Publishing zijn vaak slachtoffers van deze misdaad.

Deze activiteit heeft ook direct bijgedragen aan de morele achteruitgang in de Verenigde Staten. Zoals de Amerikaanse procureur-generaal William Barr eind 2019 aan een publiek van de Notre Dame Law School vertelde, hebben aanvallen op de vrijheid van meningsuiting en op de religieuze vrijheid geleid tot de morele achteruitgang die deels heeft bijgedragen aan de toename van polarisatie en zelfmoorden, geestesziekten, drugsverslaving en de chaos waarvan we vandaag de dag op straat getuige zijn. Erger nog, Barr zei dat de aanval op de religieuze vrijheid en de vrijheid van meningsuiting niet willekeurig is, maar "georganiseerde vernietiging" door "secularisten en hun bondgenoten [die] alle krachten van de massacommunicatie, de populaire cultuur, de entertainmentindustrie en de academische wereld hebben samengebracht in een niet aflatende aanval op religie en traditionele waarden"[iv].

Maar afnemende waarden en verlies van hoop bij de burgers is grotendeels nevenschade. Het eindspel is eigenlijk de omverwerping van de Trump-regering en iedereen die hem steunt, volgens Google insider klokkenluider Zachary Vorhies:

"Ik zag iets duisters en snoods gebeuren met het bedrijf en ik realiseerde me dat ze niet alleen gingen knoeien met de verkiezingen, maar dat geknoei met de verkiezingen gebruiken om in wezen de Verenigde Staten omver te werpen," verklaarde hij in een recent openbaar interview.[v]

Google heeft Vorhies gewaarschuwd om te stoppen met praten[vi] en we bidden voor zijn veiligheid. Ondertussen blijft het monstermonopolie en de sociale media zaken zijn neus steken in antitrustwetten door deep-state subversives en "staats" media bullhorns zoals CNN en MSNBC bij te staan om actief te zijn in politieke vendetta's in de hoop de niet-establishment president omver te werpen en de verkiezingskeuze van het volk in 2016 over te nemen.

Maar geloof me niet op mijn woord.

Rich Higgins, voormalig staflid van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, bevestigt: "De Trump-regering lijdt onder verwelkende informatiecampagnes die ontworpen zijn om eerst de president te ondermijnen, en dan te delegitimiseren en uiteindelijk te verwijderen."

Terwijl deze studie-observaties van Higgins correct zijn, hield het Generaal H.R. McMaster (Obama Shadowland uitvoerder) niet tegen om Higgins te ontslaan voor het onthullen van wat er aan de hand is.[vii]

Als veteraan van het Leger en vroegere specialist van het Pentagon in Onregelmatige Oorlogsvoering (IW) [viii] bij het Ministerie van Defensie, weet Higgins waar hij het over heeft wanneer hij waarschuwt (in een zeven-pagina-memorandum, het zogenaamde "Memorandum dat Washington schokte" en dat op het Donald Trumps bureau belandde) dat zowel Democraten als valse Republikeinen momenteel de ingebeelde tactiek van Orwell in een echte inspanning gebruiken om de 45e president onderuit te halen: "Dit is geen politiek zoals gewoonlijk, maar eerder politieke oorlogsvoering op een ongekend niveau, dat openlijk bezig is met het directe doelwit van een zittende president door manipulatie van de nieuwscyclus," ging Higgins verder met te zeggen.[ix]

Onder de instrumenten van IW die door het Big Brothers moderne Ministerie van Waarheid worden aangewend en in het memorandum van Higgins worden weerspiegeld, is het soort hersenspoelingsapparaten (Doublethink en Newspeak) dat het boek "1984", die ook het type van cognitieve dissonantie produceren onder burgers afschildert, waarover ik schreef bij het impliceren van de community agitatie vleugel van Obama, Organisatie voor Actie (OFA) - met zijn 250 bureaus en de nationaal en liberale miljardair George Soros' nieuwe $80 miljoen kostende anti-Trump netwerk (dat ik in de boeken "Saboteurs" en "Shadowland" detailleer) dat vandaag de dag verspreid wordt in de Amerikaanse buurten.

Met betrekking tot de huidige inspanningen van de OFA heb ik gewaarschuwd:

Jonge liberale activisten, zoals Manchurian kandidaten, zijn geactiveerd om zich te verzetten tegen de Trump-regering bij elke wijziging - immigratie hervorming, een Obamacare vervanging, grensbeveiliging, en meer. Zij worden in die inspanning ook geholpen door de Obama Foundation, wiens IRS-goedgekeurde missie bedoeld is voor de financiering en exploitatie van een bibliotheek om de officiële papieren van de voormalige president te huisvesten voor het nageslacht, net als andere presidenten hebben gedaan.

Maar Obama neemt zijn stichting, "hetzelfde controversiële en, volgens sommige het onwettig-na-presidentschap weg van zijn voorganger Bill Clinton, volgens documenten die door de The Daily Caller News Foundation’s Investigative Group worden herzien.[x] De taal van de stichting die het oog van de onderzoekers van de Caller onderzoekers opving, impliceert niet alleen de bouw en het handhaven van een bibliotheek, maar de afleidingsactie van fondsen voor "activiteiten die wijzen op de waarden en de prioriteiten van President Obama gedurende zijn carrière in openbare dienst."

Met andere woorden, de non-profit stichting dient voor wat Obama nodig heeft om het beleid en de richtlijnen van de Trump-regering te dwarsbomen, te weerstaan en te ondermijnen.

En vergis je niet, Obama heeft dit persoonlijk gemaakt. Hij houdt zelf toezicht op de blitzkrieg. De voormalige president is snel teruggekeerd naar zijn vroege station als een radicale Saul Alinsky-stijl agitatie organisator.

Alinsky, de radicaal uit de jaren zestig die Rules for Radicals schreef, en door wie Obama en Hillary Clinton werden geleid, zei ooit: "In het begin is het de eerste taak van de organisatoren om de kwesties of problemen te creëren. Door de problemen te creëren kunnen mensen zich zo gefrustreerd voelen, zo verslagen, zo verloren, zo toekomstloos in het heersende systeem dat ze bereid zijn het verleden en de toekomst los te laten."[xi] Dit is het draaiboek dat het Obama-team vandaag gebruikt om de schijn te wekken van "problemen en problemen" en een algemeen gevoel van wanhoop onder de Millennials, zodat mensen zich "zo gefrustreerd, zo verslagen, zo verloren, zo toekomstloos" zullen voelen dat ze zich tot hen wenden voor oplossingen.

Volgens Alinsky-biograaf Sanford Horwitt werden Obama en zijn presidentiële campagne en politiek zo geleid door dit soort Alinsky-gebaseerd radicalisme dat Obama ervoor koos om in zijn voetsporen te treden als een in Chicago gevestigde gemeenschapsorganisator. Gedurende drie jaar in de jaren tachtig werkte Obama voor het Developing Communities Project, dat werd beïnvloed door het werk van Alinsky, en hij [Obama] schreef een essay dat werd verzameld in een boek waarin Alinsky werd herdacht"[xii] (Natuurlijk droeg Alinsky zijn werk op aan "Lucifer," de oorspronkelijke radicaal en inspiratie voor degenen die zijn voorbeeld volgen).[xiii]

Dit is waarom het bij het Organisatie voor Action, Obama zelf is die "intiem betrokken is bij verrichtingen van OFA en zelfs twittert op het account van de groep," schrijft Paul Sperry voor de New York Post.

In feite gaf hij marsorders aan de OFA-voetsoldaten die de verstoorde overwinning van Trump volgen [en houdt hij] toezicht op alles vanuit een schaduw-witte huis dat binnen twee mijl van Trump ligt. Het kenmerkt een herenhuis, dat hij met de bouw van een hoge bakstenen muur heeft versterkt, en een nabijgelegen door de belastingbetaler gefinancierd bureau met zijn eigen stafchef en perssecretaresse. Michelle Obama zal daar ook een kantoor openen, samen met de Obama Foundation.[xiv]

Valerie Jarrett, vroegere hogere adviseur en nauwe vertrouweling van Obama, heeft zich ook in het 760 m2, $5.3-miljoen zenuw-centrum-herenhuis gevestigd om Obama bij te staan in het organiseren van de toenemende opstand tegen de verklaarde doelstellingen van Trump betreffende een Reagan-achtig economisch beleid, de deregulering van de overheid, en de middenklasse banenprogramma's. Volgens insiders uit Washington is het doel van Obama hierbij rechtdoorzee om de "weerstand" te voeden, welke het aftreden van Trump zal afdwingen of hem beschuldigd zal zien worden. Onderzoeksverslaggever Matthew Vadum zei het op deze manier:

De vroegere President Obama voert oorlog tegen het beleid van Trump via zijn grootmoedig gefinancierde agitatieuitrusting, die Organizing for Action organiseert, om zijn monumentaal destructief verslag van mislukking en hevige polarisatie te verdedigen. Het is een ijzingwekkende herinnering dat het meer en meer agressieve in-your-face-Left in dit land in opmars is.[xv]

In 2019 werkten de Obama's samen met Netflix om hun mislukte beleid voort te zetten en Trump verder te denigreren in de publieke opinie door een propagandafilm met de titel "American Factory" uit te brengen, die probeert de terugkeer van de productiebanen (honderdduizenden van hen) te bagatelliseren, die de eerste drie jaar van Trumps beleid genereerde. Deze banen zijn de banen waarvan president Obama in juni 2016 zei dat ze "gewoon niet meer terug zouden komen". Nu zijn het er nog veel meer, ondanks de recente terugval door Covid-19, en Obama is geconfronteerd met de noodzaak van een nieuwe tactiek, en de hoop was dat de Netflix-film - opzettelijk uitgebracht in de aanloop naar de verkiezingen van 2020 - een van de vele inspanningen zou zijn die Trump-beleidssuccessen zou kunnen verminderen door zoals in het geval van deze film te insinueren dat Chinese investeerders deze banen zullen gebruiken om Amerikaanse werknemers tot slaaf te maken.

Veel succes daarmee.

Zo zijn, net als Orwells meesterwerk uit 1984, de Shadowland-financiering van Doublethink en de Newspeak van de media speciaal ingezet om "chaos-memes" onder het publiek te creëren, zodat de druk van leeftijdgenoten en de natuurlijke wens van mensen om zich "in te passen", tegen hen kunnen worden gebruikt om groepsdenken te genereren, terwijl het bezig is met omverwerpen van standbeelden, van houdingen en een bijenkorfgeestconformiteit die Big Brother nodig heeft.

Dit is ontegenzeggelijk een echo van wat psychologen het "illusie van de waarheid"-fenomeen noemen (dat door klinische studies als zeer effectief is geverifieerd), wat in feite betekent dat als je een leugen maar genoeg keren herhaalt, mensen het uiteindelijk zullen geloven. "Herhaal een leugen vaak genoeg en het wordt de waarheid", is een principe van indoctrinatie dat wordt toegeschreven aan de nazi-politicus en Reichsminister van Propaganda onder Adolf Hitler, Joseph Goebbels. CNN en de "impeach Trump"-menigte begrijpen de effectiviteit van deze duistere praktijk en hebben deze sinds 2016 onverbiddelijk ingezet.

Er zit ook een occult aspect aan dit alles (of de propagandisten zich dit nu wel of niet realiseren, zodat ze zo functioneren als vlezige handschoenen van onzichtbaar supernaturalisme), waarbij sprake is van misinformatiememoria en chaos-magie, die we in Schaduwland grondig uitwerken.

Zoals ook gedetailleerd in Shadowland, nemen zelfs sommige "Christenen" de leugens aan, met kerken die zomerkampen organiseren om lagere schoolkinderen te leren hoe ze Obama en Antifa activisten[xvi] kunnen worden en zelfs het grootste protestantse kerkgenootschap in Noord-Amerika, de Zuidelijke Baptisten Conventie (SGC), die officieel een raciale identiteitspolitiek aanneemt die het christendom zelf treft[xvii] om nog maar te zwijgen van de oproep door het Christianity Today Magazine dat Trump uit zijn ambt moet worden gezet. [xviii] Als een vrijdenkend individu of gezelschap van burgers enige zwakte in de filosofie of tegenstrijdigheden erkent of vermeldt in de lijn van de Partij, is dit "verwant aan godslastering" en onderwerpt het die personen "aan disciplinaire maatregelen en aan de onmiddellijke sociale afkeuring van collega-Partijleden."[xix]

Met andere woorden, Shadowland voorzag precies het soort politieke retoriek dat we horen in het avondnieuws en in de aanstekelijke pogingen tot het corrigeren van meningen en de vrije meningsuiting die vandaag de dag worden gegenereerd ter linkerzijde van de regering, op de universiteitscampussen, en in de grote steden van de Verenigde Staten.

En als we de huidige straatanarchie zo correct hebben voorspeld, is dit slechts het hoefgetrappel van de echte ruiters van de storm, bent u het dan niet aan uzelf verplicht om Shadowland te lezen en de betekenis te begrijpen van de "Franse Revolutiekracht" die op ons afkomt?

Notities

[i] https://www.wnd.com/2020/06/4828760/

[ii] https://onenewsnow.com/perspectives/michelle-malkin/2020/06/10/the-monumental-campaign-to-cancelamerica

[iii] https://www.faithwire.com/2020/06/11/heres-a-list-of-this-weeks-cancel-culture-targets/

[iv] https://townhall.com/columnists/walterewilliams/2019/10/23/us-in-moral-decline-n2555108

[v] https://www.projectveritas.com/2019/08/14/google-machine-learning-fairness-whistleblower-goes-public-says-burden-lifted-off-of-my-soul/

[vi] Ibid

[vii] http://freebeacon.com/national-security/fired-nsc-aide-reveals-political-warfare-operation-targeting-trump/

[viii] https://en.wikipedia.org/wiki/Irregular_warfare

[x] http://dailycaller.com/2017/05/07/obamas-non-profit-on-same-dubious-path-first-blazed-by-clinton-foundation/

[xi] https://archive.org/stream/RulesForRadicals/RulesForRadicals_djvu.txt

[xii] https://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky

[xiii] https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/07/20/hillary-clinton-saul-alinsky-and-lucifer-explained/?utm_term=.85ec7ced65cc

[xiv] http://nypost.com/2017/02/11/how-obama-is-scheming-to-sabotage-trumps-presidency/

[xv] http://www.washingtontimes.com/news/2017/feb/15/shadow-presidency-against-trump-has-news-media-obs/

[xvi] https://pjmedia.com/parenting/church-hosts-summer-camp-to-train-grade-school-kids-to-be-antifa-activists/

[xvii] https://thefederalist.com/2019/06/18/last-minute-move-southern-baptist-convention-supports-anti-christian-racial-identity-politics/

[xviii] https://www.christianitytoday.com/ct/2019/december-web-only/trump-should-be-removed-from-office.html

[xix] https://en.wikipedia.org/wiki/Doublethink

Bron: FAMOUS BAPTIST PASTOR ROBERT JEFFRESS SEES GUILLOTINES ON HORIZON AS PROTESTERS TEAR DOWN MONUMENTS, REPUBLICANS TURN ON TRUMP, AND SHADOWLAND’S “FRENCH REVOLUTION FERVOR” HEADS THIS WAY » SkyWatchTV