www.wimjongman.nl

(homepagina)

Negen maanden na de 2e golf van het Coronavirus zal de Messias komen zegt een Rabbi

Door David Sidman - 28 mei 2020

 Waarlijk, Hij zal hen [hulpeloos] achterlaten totdat zij, die zwanger is, zal baren; dan zal de rest van zijn landgenoten terugkeren naar de kinderen van Yisrael. (Micha 5:2)

( )

Rabbijn Amnon Yitzchak (screenshot)

In een recente lezing heeft de populaire Israëlische rabbijn Amnon Yitzchak een volgens hem realistisch scenario geschetst waarin de Messias zou komen. En hij bracht het zelfs in verband met de huidige coronaviruscrisis.

Hij begint de lezing met een citaat van Micha:

 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. (Micha 5:2 HSV)

De rabbi legt uit dat we uit deze passage leren dat de Messias pas zal komen als het boze rijk dat over de hele wereld regeert ten val is gebracht: "Het lijkt erop dat de natie Israël onder de heerschappij van een boosaardig rijk zal staan", zei hij. "Dat is Edom."

Rabbijn Yitzchak legt verder uit hoe het mogelijk is dat een kwaadaardig wereldrijk over Israël en de hele wereld regeert. Hij betrekt dat op de huidige beperkingen die tijdens de huidige coronaviruscrisis werden afgedwongen en zegt: "De verordening dat mensen moeten worden geïsoleerd, gecontroleerd, vertelt hen zich niet te bewegen en te doen wat wij zeggen - dat heet controle."

Vervolgens richt hij zich op de verwachte 'tweede golf' die volgens veel wereldleiders, waaronder de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, onafwendbaar is. "Nu plannen ze een tweede golf. Als die negen maanden duurt, is het waarschijnlijk dat er na die periode verlossing zal komen."

Rabbijn Yitzchak citeert dan Rabbijn Yehuda als een bijbelse bron, die zegt dat de Messias niet zal komen voordat het koninkrijk van 'Romi' valt. Dit kwaadaardige rijk zal de hele wereld negen maanden lang beheersen." Romi wordt vertaald als 'Rome', meer specifiek - het Vaticaan.

De rabbijn voert dan bronnen uit de Gemarah op die zeggen dat het zaad van Eisav negen maanden lang de wereld zal regeren totdat Jakob hem onttroont. "Vandaag zien we dat ze over ons heersen" zei de rabbi. "We krijgen orders van Edom en de hele wereld voert ze uit. Iedereen draagt maskers. Iedereen is in isolatie."

De rabbi citeert ook Spreuken 21 om zijn punt kracht bij te zetten.

 Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten, en de stok van zijn verbolgenheid zal vergaan. Wie vrijgevig is, die wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen. (Spreuken 22:8-9)

Volgens rabbi Yitzchak is de persoon die in deze passage onrecht zaait Esau - de vader van Edom die ook het ongeluk zal oogsten. Na die zeven maanden zal de "vrijgevige man gezegend worden". Die vrijgevige man is Jakob, legt de rabbijn uit. Hij voegt eraan toe dat alle zegeningen van Jakob op het einde van de dagen tot bloei zullen komen.

Hij beroept zich ook op Jesaja 9:2 om de profetie te ondersteunen:

 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. (Jesaja 9:2)

Maar de Hebreeuwse tekst zegt לא לוֹ wat betekent "niet voor hen". Rabbi Yitzchak legt uit dat dit betekent dat hoewel Esau's natie van Edom groot en machtig is als ze de wereld beheersen, het uiteindelijk niet zij zullen zijn die feestvieren, maar de natie van Israël.

"De Vrijmetselaars die de Toren van Babel bouwden, zijn opgewonden omdat ze denken dat hun grote plannen om de wereld te ontvolken eindelijk werkelijkheid worden", concludeert hij. "Maar uiteindelijk zal de viering niet voor hen zijn, maar van het Joodse volk."

Bron: 9 Months After the 2nd Wave of Coronavirus, Messiah will Arrive Popular Rabbi Says - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.