www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het 'Waarom' in de tragedie

Door Hal Lindsey - 16 april 2020

Een artikel vorige week vertelde over een man wiens familie fysiek en financieel leed aan het COVID-19 coronavirus. De man beschreef zichzelf als een christelijk gelovige en zei dat hij God niet wilde ondervragen. Maar hij kon het niet helpen dat hij soms zei: "Werkelijk, God? Waarom?"

Het eerste deel van de vraag lijkt niet op zijn plaats. Het is wat een moeder zou kunnen zeggen tegen een zich misdragend kind. "Waarom, Bobby?" Dat deel is niet zozeer een vraag als wel een manier om frustratie te uiten. De realiteit van de situatie was immers duidelijk. De familie van de man leed "werkelijk".

De echte vraag kwam daarna. "Waarom?

Misschien heb je ook die vraag in deze moeilijke tijden gesteld. Of misschien ken je mensen die zich afvragen waarom God deze vreselijke ziekte in onze wereld zou toelaten.

Als je zo'n vraag stelt, is het goed om te zeggen: "Ik weet het niet." Hij is tenslotte God. We kunnen niet alles wat Hij doet achterhalen. Hij ziet elk deel van elke vergelijking de hele tijd. Hij weet wat er allemaal is gebeurd en wat er allemaal zal gebeuren - het einde vanaf het begin. We zijn eindig. Hij is oneindig. Hij is de Schepper en wij zijn de wezens. Psalm 100:3 zegt: "Weet dat de Heer zelf God is; Hij is het die ons gemaakt heeft, en niet wij zelf.

In Jesaja 55:8-9 drukte God het uit met deze woorden. "Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten, noch zijn jouw wegen Mijn wegen," verklaart de Heer. Want zoals de hemelen hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen, en mijn gedachten dan jullie gedachten."

Zijn denkprocessen staan oneindig veel hoger dan de onze. Maar op Zijn woord geeft Hij ons genadig inzicht in vele dingen. Zo weten we bijvoorbeeld hoe de dood de wereld is binnengedrongen. Genesis 3 legt uit dat de dood het gevolg was van de zonde. En de zonde gebeurde omdat God de mens het vermogen gaf om te kiezen. Hij heeft ons niet gemaakt als machines die automatisch van Hem en van elkaar zouden houden. Dat zou geen echte liefde zijn. Hij gaf ons het vermogen om te kiezen. Adam en Eva kozen voor de zonde, en de mensen die daarop volgden, hebben sindsdien dezelfde keuze gemaakt.

De dood is dus niet ongewoon in onze wereld. Het is normaal. Gemiddeld sterven er elke dag 150.000 mensen op de planeet aarde. De huidige pandemie maakt een klein deel uit van dat totaal. De dood in het algemeen schokt meestal niemands geloof. De vragen komen wanneer de dood ons direct raakt of degenen die we liefhebben - en, uiteindelijk, doet het dat altijd.

We weten hoe de dood de wereld is binnengekomen. De vraag is, heeft God ons overgeleverd aan zijn genade. En het antwoord is, "Nee, dat deed Hij niet!"

Vorige week citeerde ik 1 Korintiƫrs 15:55 - "O dood, waar is uw prikkel? O graf, waar is uw overwinning?" De volgende twee verzen zeggen: "De prikkel van de dood is de zonde; en de kracht van de zonde is de wet. Maar dank zij God, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus."

Jezus heeft de dood weggenomen. Hij nam die kracht weg - de zonde.

In Johannes 5:24 zei Jezus: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven."

We leven in een wereld waar mensen gekwetst worden, en mensen sterven. Maar elke Christus-volger kan de zekerheid van het eeuwige leven in Hem kennen. Door het werk van Jezus aan het kruis zijn we "uit de dood overgegaan in het leven".

Bron: The Hal Lindsey Report