www.wimjongman.nl

(homepagina)

Is de VS na een zomer van geweld op weg naar totalitarisme?

17 oktober 2020 - CBN-nieuws

()

Voor een video over dit onderwerp zie de bronpagina

Geweld in onze straten en een veranderende cultuur. Is Amerika op weg naar totalitarisme?

Het lijkt ondenkbaar, maar in de aflevering van deze week van de Global Lane beweert auteur Rod Dreher dat de Verenigde Staten goed op weg zijn om een zogenaamde "zachte" totalitaire staat te worden.

Dreher verklaarde het verschil tussen zacht en hard totalitarisme aan CBN News Chief International Correspondent Gary Lane.

"De harde versie is wat we allemaal zien als totalitarisme," zei Dreher. "Het is George Orwells 1984, het is de Sovjet-Unie, het is het toebrengen van pijn en terreur aan mensen om zich te conformeren."

Dreher legde uit dat hij niet gelooft dat dit is wat de VS op dit moment onder ogen ziet, want de zachte versie is net zo onderdrukkend.

"Ik denk niet dat dit het is waar we mee te maken hebben. Ik denk niet dat het is wat er hier gebeurt. Onze versie wordt eerder een nog zachtere versie, waarin ze het toebrengen van economische pijn, marginalisatie en schaamte gebruiken om christenen uit het publieke domein te dwingen en ons te dwingen ons te conformeren aan de linkse ideologie. Het feit dat het zacht is, betekent niet dat het dan minder totalitair is.

Hij benadrukte hoe sociale media de Amerikanen, vooral de jongere generatie, negatief hebben beïnvloed.

"Wat sociale media hebben gedaan, is het dienen als een soort substituut voor persoonlijk contact en het heeft ervoor gezorgd dat jongeren buitengewone niveaus van depressie en vervreemding hebben, en het heeft hen wanhopig voor iets gemaakt om hun probleem van vervreemding en angst op te lossen. Ik denk dat dit hen openstelt voor de aanvaarding van een vals idool dat totalitair zal zijn - dat zal hen vertellen: 'We kunnen al jullie problemen oplossen.' We kunnen het oplossen als je alleen maar ja tegen ons zegt. Dat is wat er in Rusland is gebeurd, in Duitsland, en dat is wat hier komt," voegde Dreher eraan toe.

Met het niveau van geweld en protesten die dit jaar toenamen, zegt Dreher dat de VS meer een "sociaal kredietsysteem" zouden kunnen zien ontstaan zoals in China.

"Ze houden daar alles in de gaten wat de Chinese burgers doen. Ze krijgen al hun gegevens van de computers en het internet en ze geven het een cijfer," legde hij uit. "Hoe meer sociaal positief je bent - vanuit een communistisch oogpunt - hoe hoger je waardering en hoe meer je privileges. Hoe lager je sociale kredietwaardigheid is, zoals of je naar de kerk gaat, dan krijg je een lagere waardering, en dus hoe meer je in je huis gevangen zit.

"Dat is wat ik denk dat ook hier komt, en dat links ons dat vooral gaat aandoen, voor christenenm die nu worden gezien als het grootste obstakel voor de wereldvooruitgang, verdraagzaamheid en antiracisme."

En hij wees erop dat veel Amerikanen hun informatie al beschikbaar stellen aan het publiek door het simpele gebruik van de technologie.

"De meeste Amerikanen beseffen niet dat grote bedrijven tonnen en tonnen aan gegevens krijgen die we zelf aan hen overdragen door ons gebruik van computers, Alexa en smartphones. Het enige wat nodig is, is een beetje meer politieke wil en we zijn gezonken.

Dreher voegde eraan toe dat conservatieve Christenen en hun kerken het doelwit zijn, omdat ze worden gezien als een obstakel voor vooruitgang.

"Als je bijvoorbeeld tegen LGBT-rechten bent, als je tegen abortusrechten en kritische rassentheorie bent... dan ben je een probleem. Kritische rassentheorie trekt een grens tussen goed en kwaad tussen de rassen en vervreemdt de rassen en keert ons tegen elkaar, waar we samen zouden moeten staan," legde hij uit. "Al deze dingen zullen hard aankomen in christelijke kerken die misschien niet zullen overleven als ze geen diep vertrouwen hebben in hun missie, in hun christelijke identiteit die geworteld is in de Schrift, en als ze niet het vermogen hebben om te lijden."

Bron: After a Summer of Violence, Is the US on a Path to Totalitarianism? | CBN News