www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

De Toren van Babel Profetie

Tussen Thanksgiving en Kerstmis hebt u misschien die commercial voor Microsoft Translator gezien. Daarin raad Microsoft zijn nieuwe technologie aan voor directe taalvertaling. Een klein meisje ziet haar moeder praten met buitenlandse zakenpartners. De moeder spreekt Engels, en haar partners horen haar in het Japans. Ze reageren in het Japans, en ze hoort ze in het Engels. Als de gelegenheid zich voordoet, gebruikt het kleine meisje het apparaat van haar moeder in een poging om met rendieren te praten, waarbij ze vragen stelt zoals hoe de rendieren vliegen en waar de slee van de Kerstman van gemaakt is.

Met Microsoft Translator kunt u direct een vertaling van 60 vreemde talen krijgen. Maar hoe verbazingwekkend dat ook is, Microsoft Translator is niet eens de meest gebruikte vertaalapplicatie. Die eer behoort toe aan iTranslate. De iTranslate app zal tekst, websites en voice-to-voice gesprekken vertalen in meer dan 100 talen. Er bestaan tientallen vergelijkbare apps, en in de komende maanden en jaren zullen ze sneller en nauwkeuriger worden en steeds meer talen aanbieden.

Waarom dit belangrijk is

Een generatie geleden zou een technologie als Microsoft Translator de wereld hebben verbaasd. Maar als je bent zoals de meeste mensen vandaag de dag, neem je het voor lief. We zijn dit soort doorbraken gaan verwachten. Waarom is deze anders? Het is anders omdat dit soort technologie een echte revolutionaire doorbraak is. Het heeft verstrekkende gevolgen. Apps zoals Microsoft Translator en iTranslate wissen taalbarrières - taalbarrières die God om een specifieke reden heeft ingesteld. Vergeet niet dat God degene is die de verschillende talen in de eerste plaats heeft geschapen. De Bijbel legt dit vast in Genesis 11 waar we het verhaal van de Toren van Babel lezen. Volgens de Bijbel is dit wat er enkele duizenden jaren geleden is gebeurd:

"Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.". Genesis 11:1-9 (HSV)

Is je iets opgevallen? Zodra God zag dat de toren werd gebouwd, verstrooide Hij de mensen onmiddellijk en verwarde Hij hun talen. Maar waarom? Waarom heeft Hij de toren niet gewoon vernietigd en de bouwers naar huis gestuurd? Wat was het dat de Almachtige Schepper zo verontrustte, dat Hij onmiddellijk actie ondernam om het op dat moment daar te beëindigen. God vertelde ons wat hem bezighield, en daarbij deed Hij een profetie. Hij zei: "Niets zal voor hen onmogelijk zijn" (Genesis 11:6).

Wat betekent dit? Het betekent dat als het menselijk ras verenigd is met een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk doel, "niets" voor hen onmogelijk zal zijn. Waarom zou je je dan druk maken over het verhaal van de Toren van Babel en de profetie van God? Omdat we vandaag de dag een omkering zien van de acties die God zoveel eeuwen geleden heeft ondernomen.

Gods Toren van Babel profetie

Bij de Toren van Babel heeft God het menselijk ras verstrooid en verward met verschillende talen. Daarmee maakte Hij een einde aan twee aspecten van de menselijke beschaving in die tijd:

1) De wereldregering
2) Een gemeenschappelijke taal

God zei dat met een wereldwijde regering en een gemeenschappelijke taal: "niets zal onmogelijk zijn" voor de mens. Dus wat houdt dat in? De Bijbel vertelt het ons. Immers, het onthult dat er een wereldwijde regering zal terugkeren in de eindtijd (Openbaring 13:7). Wanneer het aankomt, zullen technologieën zoals Microsoft Translator ervoor zorgen dat de wereld niet langer verdeeld is door de taal. Zonder natiestaten en zonder taalbarrières zal de wereld vrij zijn om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. De wereld zal dan zijn in die staat waar God voor waarschuwde: "Niets zal voor hen onmogelijk zijn" (Genesis 11:6). Wat zullen ze dan doen? De Bijbel zegt dat de mensheid de oorlog tegen God zal verklaren.

Denk je dat dat belachelijk is? Ik neem het je niet kwalijk. Dus geloof me niet op mijn woord. Ga naar je bijbel, waar je passages als deze zult vinden:

"Deze wonderbaarlijke demonen zorgden ervoor dat alle heersers van de wereld zich verzamelden voor de strijd tegen de Heer op die grote dag van het oordeel van de Almachtige God." Openbaring 16:14

"En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en Zijn leger." Openbaring 19:19 (HSV)

De legers van de wereld zullen een complot smeden tegen "degene die op het paard zit en zijn leger". Wie is degene die "op het paard zit"? Jezus Christus. Als de gelegenheid zich voordoet, zal een politiek verenigde wereld met een gemeenschappelijke taal eindelijk het diepste verlangen van de mensheid vervullen. Wat is dit verlangen? Om de mensheid te verheffen (Genesis 11:4). De eindtijd generatie zal arrogant zijn (2 Timoteüs 3:2). Ze zullen God vervloeken (Openbaring 16:9), en ze zullen Hem verachten (Openbaring 16:11,21). Als zij zo sterk worden dat "niets voor hen onmogelijk zal zijn", is het dan echt moeilijk te geloven dat zij hun kracht zullen gebruiken om God aan te vallen? Nee, dat is het níet.

Hoe ver zijn we dan nog weg om van deze gebeurtenissen getuige te zijn? Niet ver. De Bijbel zegt dat de wereld zijn legers zal verzamelen om tegen de Heer te vechten, slechts een paar jaar na de komst van de wereldregering. Met de huidige trends beweegt de wereld zich in de richting van een wereldwijd bestuur en dat in een razend tempo. De globalisering maakt de wereld kleiner en de taalbarrières verdwijnen. Nieuwe technologieën overbruggen de taalbarrières. Microsoft Translator en iTranslate zijn slechts de laatste voorbeelden. Steeds meer mensen zien zichzelf als wereldburgers in plaats van nationale burgers, en politici over de hele wereld dringen aan op open grenzen. Dit alles maakt de weg vrij voor een wereldwijde overheid, iets wat de wereld niet meer heeft gezien sinds het verlaten van het Tower of Babel project enkele duizenden jaren geleden.

Jezus komt eraan

In de nabije toekomst zal de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie leiden tot een perfecte vertaling van stem-naar-stem taal. Dit zal alle taalbarrières wegnemen en de deur openen naar meer samenwerking tussen mensen uit verschillende landen. En natuurlijk zal een grotere samenwerking de komst van nieuwe technologische doorbraken verder versnellen. De apparaten zullen zo klein en alomtegenwoordig zijn, dat ik met u kan praten in de ene taal, en u zult me horen in een andere taal. Je zult met me horen praten in jouw taal, en ik zal je horen in de mijne. Als deze technologie eenmaal wijdverbreid is, zullen de taalbarrières die de wereld sinds de Toren van Babel verdelen voor altijd verdwijnen.

Dit betekent dat een van de laatste obstakels voor de wereldregering en een verenigde mensheid voor het eerst sinds de Toren van Babel ook zal verdwijnen. Met geavanceerde technologie zal de Antichrist de voorspelling van de Toren van Babel vervullen - een wereld zonder grenzen en zonder taalbarrières. Een verenigde wereld met één volk en één doel. Een wereld waar "niets onmogelijk zal zijn" voor de mensheid. Dat "niets" omvat een directe fysieke confrontatie met de God van het Universum. Vergis je niet. We leven in een tijd als geen ander. Alle eindtijdtekenen die Jezus en de profeten zeiden om te zoeken zijn aanwezig in onze generatie. Jezus zei dat als je ze ziet samenkomen, komt Hij eraan (Lucas 21:28). Ze komen samen. Dus blijf alert. Laat je niet in slaap vallen als Hij komt (Marcus 13:35-37)!

Over de auteur

Britt Gillette is een toegewijde volgeling van Jezus Christus, echtgenoot van Jen en vader van Samantha, Tommy en Elizabeth. Hij en zijn familie wonen in het zuidoosten van Virginia. Britt is de oprichter van End Times Bible Prophecy, een website die is gewijd aan het helpen van mensen om meer te weten te komen over de honderden profetieën die in de Bijbel worden gevonden.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, January 2020