www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Torah-codes onthullen: Trump wint de herverkiezing in 2020

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 16 juni 2020

( )

Van links naar rechts: President Donald Trump - Torah


 

[Opmerking: Dit vers slaat natuurlijk op Yeshua.]

 "Zie, ik heb hem als getuige van de volkeren gegeven, als vorst en bevelhebber van de volkeren." Jesaja 55:4

Zes maanden voordat de volgende presidentsverkiezingen worden gehouden, deed rabbi Matityahu Glazerson, een expert op het gebied van bijbelcodes, een gewaagde voorspelling; president Trump zal zijn herverkiezing winnen. Rabbijn Glazerson gebruikt software om verborgen aanwijzingen te vinden in equidistante letters in de Thora en zes maanden voor de verkiezingen van 2016, op een moment dat Hillary Clinton bijna algemeen werd voorspeld om het presidentschap te winnen, gebruikte Rabbijn Glazerson zijn op de Bijbel gebaseerde techniek om een overwinning van Trump te voorspellen.

In zijn recente video waarin hij een zittend presidentschap voorspelt, verwees rabbi Glazerson naar de juistheid van zijn eerdere voorspelling.

"Het was zo duidelijk geschreven in de Torah," zei rabbi Glazerson. "Dus dit is wat je nu gaat zien, misschien niet zo duidelijk, maar toch een zeer belangrijke leer. Dit is de Torah die God gebruikte om de wereld te scheppen en daar staat duidelijk geschreven wat we met de wereld moeten doen".

Het is interessant om op te merken dat vier jaar geleden een andere Torah Codes-geleerde een Clinton-overwinning voorspelde, een overwinning die door de peilingen leek te worden ondersteund, maar de voorspelling van Rabbi Glazerson bleek juist te zijn. De verkiezingen werden fel betwist en ook veel kabbalisten (Joodse mystici) wogen het af.

De rabbijn opende met de extreme aard van de huidige gebeurtenissen uit te leggen met betrekking tot de Bijbelse zondvloed die de hele mensheid in de generatie van Noach verwoestte.

"De rabbijnen vertellen ons dat als God heeft beloofd dat hij geen overstroming zal brengen om de hele wereld te vernietigen, hij het op andere manieren wel in ander kleiner gebeuren zal brengen. In de Talmoed staat geschreven dat God geen watervloed zal brengen, in een vloed van vuur of een vloed van ziekte, zoals het coronavirus, zal Hij het brengen".

"Dus wat ik je ga laten zien is wat de Torah zegt, maar alleen als we in orde zijn en doen wat we moeten doen. Trump is heel goed geweest voor Israël. Hij wordt gesteund door de evangelischen en zij geloven in de Bijbel, in de Torah."

Met behulp van zijn speciale software om te zoeken naar woorden die verband houden met de huidige gebeurtenissen, vond Rabbi Glazerson overeenkomsten die gecentreerd zijn rond het vierde hoofdstuk van Numeri. Het woord corona (קורונה) kwam prominent voor in de tabel.

"Het eerste wat we zien is dat Corona meer en meer verder zal gaan," zei rabbi Glazerson. Meer specifiek vond hij het woord 'corona' verbonden met het woord 'Verenigde Staten' ( ארצות).

Hij merkte ook op dat het woord 'hij zal redden' (יציל) twee keer in de tabel is opgenomen, wat betekent dat president Trump een sleutelrol zal spelen bij het redden van het Amerikaanse volk van het coronavirus. Opmerkelijk is dat het woord 'plaag' (נגף) in de tabel op natuurlijke wijze in ongecodeerde vorm voorkomt.

 ...zodat er geen plaag onder de Israëlieten zal zijn wanneer de Israëlieten tot het heiligdom naderen. Numeri 8:19

"Maar hiervoor moeten we de Torah, de Zeven Noachwetten, houden", zei Rabbi Glazerson. "Corona is een teken van God."

"Homoseksualiteit en abortus en al deze soorten zonden veroorzaken vernietiging. Dit zijn de wegen voor God om vruchtbaarheid in de wereld te brengen. God is erg boos dat deze dingen worden misbruikt."

"Als je leert over de zondvloed in de tijd van Noach, zul je begrijpen waarom Hij deze destructieve dingen in de wereld brengt. Trump werkt aan het stoppen van deze vreselijke dingen en de vernietiging."

Het woord 'corona' en 'Verenigde Staten' werd verbonden met het woord 'Trump' (טראמפ). De rabbijn merkte de rol van Trump op bij het oplossen van deze afwijkingen.

Verbazingwekkend genoeg is naast de naam van de president het natuurlijk voorkomende woord voor president (נשיא), meestal vertaald als 'chieftains/hoofdman'.

 Mozes en Aäron en de leiders van de gemeenschap telden de nakomelingen van de Kahathieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families. Numeri 4:34

Het woord 'president' is omgeven door de letters 'twee' (שני). Direct daaronder staat het gecodeerde woord voor 'hij wordt gekozen' (יבחר). Dit verschijnt direct naast de letters die duiden op 5780 (תשפ), dit jaar op de Hebreeuwse kalender.

"Maar dit is pas wanneer hij de Torah volgt en accepteert dat Israël aan God en de Joden toebehoort," zei rabbi Glazerson. "Maar dit is als we ons houden aan het verbond. Mensen roepen 'Trump, help ons, help de nederzettingen'. Maar als we willen dat Trump dit doet, moeten we ons deel doen om de Torah te behouden. We weten dat er een God is en als we willen dat hij Trump gebruikt om ons te helpen, moeten we ons aan de Torah houden."

Op dit punt richtte de rabbijn zich tot sceptici.

"Sommige mensen zeggen dat je in deze tabellen kunt zetten en uitwerken wat je wilt," zei Rabbi Glazerson. "De realiteit is daar heel ver van weg. Zelfs als je de woorden vindt, moeten ze parallel of naast elkaar komen. Dit kan geen toeval zijn.

De rabbijn merkte op dat sommige tabellen vrij groot kunnen zijn en deze specifieke tabel begint in Leviticus met de woorden "hij zal zeker verlossen" (ואם גאל יגאל).

 Als hij die de akker geheiligd heeft, die toch wil vrijkopen... Leviticus 27:19

De naam van de Perzische koning Cyrus (קורש) verscheen ook naast het woord 'Messias' (משיח). Trump is door velen vergeleken met de Perzische koning, waaronder het Sanhedrin en premier Netanyahu. De erkenning van Jeruzalem als de eeuwige Joodse hoofdstad door Trump en zijn andere daden ten gunste van Israël zijn vergeleken met de hulp van Cyrus bij de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap die leidde tot de bouw van de Tweede Tempel.

"We weten dat Jesaja naar Cyrus verwees als de Messias, de gezalfde," zei Rabbi Glazerson. "We zijn echt precies in de tijd van de Messias."

 Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, Jesaja 45:1

"Ik kijk uit naar het moment waarop Trump zal worden verkozen en alle wetten wegneemt die tegen de Torah zijn, die de Democraten, vooral Obama, legaal hebben gemaakt", concludeerde rabbi Glazerson.

Bron: Torah Codes Reveal: Trump Wins Re-Election in 2020 - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.