www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van profetie is om een duidelijke getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10

()

Dramatische toename van reizen en kennis

Door Britt Gillette op 18 oktober 2020

2600 jaar geleden gaf God de profeet Daniël een aantal visioenen over de toekomst. In een van deze visioenen onthulde God verschillende gebeurtenissen die vlak voor de Tweede Komst zouden plaatsvinden. Maar een engel vertelde Daniel om zijn visioen af te sluiten tot de eindtijd, "wanneer reizen en kennis zal toenemen" (Daniël 12:4). Dat betekent dat een van de duidelijkste aanwijzingen van de eindtijd (en dus de tweede komst van Jezus Christus) een algemene wereldwijde toename van reizen en kennis zal zijn.

Als we de wereld vandaag de dag bekijken, zien we dan zo'n toename in reizen en kennis? Totaal. In feite zien we een dramatische en onmiskenbare toename van reizen en kennis. Het is zo dramatisch, dat het als beste te omschreven is als exponentieel. Waarom? Want van de tijd van Daniel (6e eeuw voor Christus) tot rond 1800, zagen we geen merkbare toename in beide. Toen gebeurde er iets. De snelheid en frequentie van het reizen begon een aanvang te nemen, en het tempo van deze verandering gaat door tot op de dag van vandaag. En menselijke kennis? Het ging ook snel, en het toont geen teken van vertraging. Het tempo van de verandering is zo snel en consistent geweest, dat mensen het nu als vanzelfsprekend beschouwen. Maar als je een moment neemt om na te denken over waar we waren, en waar we nu zijn, en waar we heen gaan, beloof ik je één ding, het zal je verbazen.

Toename van reizen

In de dagen van Daniel reisden de meeste mensen minder dan 80 km van waar ze geboren werden – niet in de loop van een jaar, maar in de loop van een leven. Als slaaf meegevoerd naar gevangenschap honderden kilometers van waar hij werd geboren, was Daniel de uitzondering en niet de regel. Na zijn aankomst in Babylon bracht hij de rest van zijn leven door in en rond deze stad. In de oude wereld was routinematig reizen van het ene deel van een rijk naar het andere niet gebruikelijk. Het was extreem zeldzaam. En soms duurde deze reis maanden, zo niet jaren.

In Daniels tijd was een paard de snelste manier om over land te reizen. Dit bleef meer dan tweeduizend jaar zo. In al die eeuwen veranderde de snelheid van het menselijk reizen niet op een merkbare manier. In het jaar 1800, was de snelste manier van vervoer te land... nog steeds een paard. De oorlog van 1812 is een uitstekend voorbeeld om te illustreren hoe langzaam in het begin van de 19e eeuw het reizen was. Het Verdrag van Gent beëindigde de oorlog op 24 december 1814. De beroemde Amerikaanse overwinning in de Slag bij New Orleans vond plaats op 8 januari 1815 - 15 dagen later. Reizen was zo traag, dat het weken duurde voordat het nieuws van het Verdrag de Verenigde Staten bereikte. Maar dit toont iets belangrijks - in termen van reizen bleven de dingen relatief onveranderd van de dagen van Daniel af tot aan de Slag van New Orleans.

Toen veranderde alles. Het menselijke reizen explodeerde, en de verandering was zowel snel als dramatisch. Wat heeft deze verandering veroorzaakt? De Industriële Revolutie. In de 19e eeuw ontstond de stoomlocomotief door de Industriële Revolutie. Dit revolutioneerde de snelheid van het reizen. Terwijl het gemiddelde paard op 30 km per uur galoppeerde, reisden de treinen in 1900 routinematig twee keer zo snel. Toen, in het begin van de 20e eeuw, nam de paardloze koets (de auto) de wereld stormende hand over. In 1908 produceerde de Ford Motor Company het eerste T-model, een auto met een topsnelheid van 40 km/u. In de jaren '20 waren er al raceauto's met 100 km per uur.

Duizenden jaren lang domineerde het paard de landreizen. Toch vervingen treinen en auto's in een tijdspanne van een enkele eeuw de paarden als de dominante manier van reizen. En de snelheid en de kracht van het menselijk reizen bleef toenemen gedurende de hele 20e eeuw en tot op de dag van vandaag. Soortgelijke vooruitgang werd geboekt op het gebied van zowel water- als luchtvervoer.

Zo stak in 1952 het oceaanschip Blue Riband de Atlantische Oceaan over in minder dan vier dagen – een reis die Christopher Columbus en zijn bemanning vijf weken kostte. In 1998 sneuvelde dat record. Een passagiersschip stak de Atlantische Oceaan over in minder dan drie dagen.

En vliegreizen? Geen andere manier van reizen illustreert Daniels lang geleden voorspelde toename van reizen en kennis. Duizenden jaren lang droomden mensen van vliegen. Maar eeuwenlang was dat alles was het was. Een droom. In 1903 stelden Orville en Wilbur Wright een vliegtuig samen dat 12 seconden vloog en 36 meter ver kwam. 66 jaar later stapte Neil Armstrong op de maan. Denk je niet dat dit kwalificeert kan worden als een opmerkelijke toename in reizen en kennis?

Meer kennis

Ongeveer driehonderd jaar voor Jezus bouwde de ptolemaïsche dynastie in Egypte een bibliotheek. Bekend als de oude bibliotheek van Alexandrië, velen beschouwen het als de grootste verzameling van geschreven kennis in de oude wereld. Hoewel we niet zeker weten hoeveel kennis er was gehuisvest, zeggen sommige schattingen wel 500.000 papyrusrollen. Dit betekent dat de bibliotheek waarschijnlijk tienduizenden originele werken bevatte die vergelijkbaar waren met de boeken van vandaag, hoewel sommige van deze werken duplicaten kunnen zijn geweest. Tweeduizend jaar geleden was dit de hoogte van de menselijke kennis. Vandaag? Je hebt waarschijnlijk een grotere bibliotheek met de telefoon in je zak.

Tegenwoordig is het aantal boeken in de wereld groter dan in de oudheid. Tien jaar geleden schatte Google meer dan 129 miljoen boeken in druk, en UNESCO claimt dat elk jaar 2,2 miljoen nieuwe boeken worden gepubliceerd. De opkomst van ebooks en de zelfuitgeverij hebben dat aantal alleen maar versneld. Vandaag kun je een Kindle kopen voor minder dan honderd dollar en een bibliotheek houden die groter is dan de bibliotheek van Alexandrië in de palm van je hand. Alleen al wat boeken betreft, hebben we een exponentiële explosie gezien in de hoeveelheid en beschikbaarheid van kennis. Maar Daniels voorspelde toename in kennis is niet beperkt tot boeken.

De 20e eeuw was getuige van een explosie van informatie via kranten, tijdschriften, radio, televisie, 24/7 kabelnetwerken, het internet en smartphones. Denk aan alle kennis en informatie die beschikbaar is op het internet. In 1990 was er maar één website. Moeilijk te geloven, hè? Zes jaar later had het Internet meer dan 100.000 websites. Tien jaar later? Honderdmiljoen. Op dit moment, schat men dat er twee miljard websites bestaan. En dat getal zal verouderd zijn tegen de tijd dat je dit leest omdat elke dag weer 500.000 websites online komen. In feite wordt elke dag meer informatie aan het internet toegevoegd dan er was in de oude bibliotheek van Alexandrië.

De wereld beschikt vandaag de dag over meer dan 25.000 universiteiten. En volgens University World News, publiceren ze meer dan 30.000 wetenschappelijke tijdschriften met in totaal twee miljoen artikelen per jaar. Denk je dat we getuige zijn van een aanzienlijke toename van kennis? Ik denk het wel, en de Bijbel zegt dat dit betekent dat we op het punt staan belangrijke wereldgebeurtenissen te zien.

Waar gaan we heen?

Het boek Daniel zegt dat een toename van reizen en kennis onmiddellijk voorafgaat aan de Tweede Komst (Daniël 12:4), (tot de tijd van einde zullen heen en weer gaan velen en zal vermeerderen de kennis - grondtekst studiebijbel). Dat is precies wat we vandaag zien.

Duizenden jaren lang bleef het paard de snelste manier van vervoer op het land, terwijl 's werelds meest gevierde bibliotheken op zijn best enkele honderdduizenden papyrus rollen bevatten. Vandaag de dag reizen vliegtuigen sneller dan de snelheid van geluid en mobieltjes slaan honderden keren zoveel informatie op als de bibliotheek van Alexandrië.

Het is duidelijk dat de wereld waarin we leven drastisch veranderd is sinds de dagen van Daniel. Critici bespotten dit idee. Ze zeggen: "Oh, Jezus komt terug echt? Christenen zeggen dat al 2000 jaar. Toch gaat de wereld door zoals hij altijd is geweest. Wat is er nu zo anders?" Dit is hetzelfde argument waar Perus voor waarschuwde bijna 2000 jaar geleden (2 Petrus 3:-4). Maar het is een absurd argument.

Geloof je dat de wereld van vandaag "hetzelfde is als altijd"? Eeuwenlang na de kruisiging van Jezus was de wereld vrijwel hetzelfde. Geen van de tekenen van de wederkomst van Jezus en de profeten zeiden dat er naar gezocht moest worden. Maar vandaag?

Het is duidelijk: reizen en kennis is geëxplodeerd. En alle tekenen die Jezus en de profeten zeiden te zoeken zijn aanwezig. Ze omvatten het volgende, maar zijn er niet toe beperkt:

Deze tekenen wijzen op de spoedige terugkeer van Jezus. Hij staat voor de deur. Jezus zei ons "omhoog te kijken" als we al deze tekenen zien samenkomen (Lucas 21:28), en ze komen nu samen. Dat betekent dat we op de rand van de eindtijd staan, en dat de tweede komst van Jezus Christus nabij is.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, October 2020