www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gods tijdlijn

Door Hal Lindsey - 29 april 2020

()

In de hele wereldgeschiedenis is de wereldorde pas aan het einde van de Tweede Wereldoorlog even snel van gedaante veranderd als nu. En die veranderingen werden opgezet door een wereldwijde oorlog. De veranderingen van vandaag zijn blijkbaar uit de lucht komen vallen. Toch lijkt de wereld elke dag meer op de wereld die in de Bijbel wordt beschreven als bestaande in de tijd van de verdrukking.

Decennialang heb ik geleerd dat deze veranderingen zouden komen. Maar zelfs voor mij is het tempo en de omvang van de veranderingen in de afgelopen weken verbluffend geweest.

In Matteüs 24 en 25 sprak Jezus uitgebreid over zijn tweede komst. Hij nam er een lijst van tekenen in op. In hoofdstuk 24:4-7 gaf Jezus wat sindsdien de beroemdste van die tekenen is geworden. Hij sprak over oorlogen en geruchten over oorlogen, bevolkingsgroepen die in opstand komen tegen andere bevolkingsgroepen, landen tegen landen, hongersnood, pest en aardbevingen.

Vervolgens zei Jezus in vers 8: "Al deze dingen zijn [slechts] het begin van de geboorteweeën."

Dat is een citaat uit de New American Standard Bible. Daarin is het woord 'slechts' gecursiveerd. De vertalers probeerden het woord niet te benadrukken, maar ons te laten weten dat ze het hadden toegevoegd; "slechts" staat niet in de oorspronkelijke tekst. Beter zou zijn: "Deze dingen zijn het begin van de geboorteweeën." Als we lijden aan de huidige plaag, kunnen we zien dat er geen 'slechts' bij is - behalve als we het vergelijken met wat er komt.

Toen Jezus de uitdrukking "geboorteweeën" gebruikte, vergeleek Hij de wereld van de eindtijd met die van een vrouw die aan het bevallen is. "Geboorteweeën" zijn een reeks van samentrekkingen, golven van verstrakking en ontspanning van de baarmoederspier. Het proces wordt "cervicale uitscheiding en dilatatie" genoemd. In verhouding tot het leven van moeder en kind is het een zeer korte periode. Maar het kan voelen alsof het nooit zal eindigen. Het is de pijnlijke en moeilijke overgang van het lichaam van de moeder die haar in staat stelt om te bevallen.

De weeën worden meestal gekenmerkt door een toename in frequentie en intensiteit. Als de aarde zelf en alle mensen op de aarde "bevallingsverschijnselen" beginnen te ervaren, is er de vraag: wat wordt er geboren? En het antwoord is verbluffend. Het ding dat wordt geboren is een nieuwe wereld.

De tekenen zullen in frequentie en intensiteit toenemen tot het moment dat Jezus terugkeert. Klinkt verschrikkelijk, nietwaar? Daarom staat de periode van zeven jaar die leidt tot de terugkeer van Jezus bekend als 'de verdrukking'. Jezus noemde de laatste drie en een half jaar "de grote verdrukking."

In Matteüs 24:21 zei Hij: "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal."

Alhoewel we de geboorteweeën beginnen te voelen, zijn we niet in de verdrukkingsperiode. Jezus zal Zijn volk uit de weg nemen voordat het oordeel van de verdrukking over de wereld heen valt. Die gebeurtenis wordt meestal de Opname genoemd. Daarna zullen de mensen nog steeds tot Christus kunnen komen. Omwille van die post-opname christenen zal de beproeving eindigen voordat alles is vernietigd. En het zal eindigen met een plotselinge en briljante afloop. "want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." (Matteüs 24:27)

Er zijn veel zeer specifieke tekenen van de tweede komst, maar geen tekenen die specifiek zijn voor de opname. Dat kan niet. Als dat wel zo was, zou de gebeurtenis niet op handen zijn. "Dreigend" betekent niet dat het in het komende uur zal gebeuren. Dreigend betekent dat het in een volgend uur zou kunnen gebeuren.

Jakobus 5:8 zegt: "De komst van de Heer is nabij." Dat was bijna tweeduizend jaar geleden, dus hoe kon hij zeggen, "is nabij"? In dit geval betekent "nabij" [by the hand], dat het op handen is. Het eerste deel van de komst van de Heer - de opname - kan elk moment gebeuren. Dat betekent dat er geen tekenen meer hoeven te zijn die voor de opname in vervulling gaan. Anders zou het niet "bij de hand" zijn.

In Lucas 12:40 zei Jezus: "U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen." Jezus zei niet: "Zoek naar tekenen en als je ze ziet, maak je dan klaar." Hij zei: "Sta klaar."

Als u verwacht in de opname mee te gaan, kunt u zich afvragen waarom tekenen u zouden moeten interesseren. Als we tekenen zien van gebeurtenissen die na de opname plaatsvinden - en dat doen we - moeten we omhoog kijken, want dat betekent dat de opname al heel snel moet plaatsvinden!

Bron: Hal Lindsey