www.wimjongman.nl

(homepagina)

Leven in angstige dagen

()

Door Gary Stearman op 17 april 2020

We leven nu in dagen van angst, wat begon met een sluipende ziekte die uitgegroeid is tot een economische bedreiging. Bij het onderzoek naar de effecten van het COVID-19 virus werd besloten dat "sociale distantie" nodig was om een dodelijke epidemie te voorkomen. Dat betekende natuurlijk het sluiten van werkplekken. Met het oog op de daaruit voortvloeiende financiële afsluiting begon men overheidshulp te plannen. Nu is er grote verbijstering op deze twee fronten na jaren van welvaart en gezondheid. Maar om het beeld compleet te maken, werd de periode ook verduisterd door politieke intriges en internationale misleiding van het Verre Oosten tot aan Europa en Zuid-Amerika.

Nu zijn de "deskundigen" niet zo deskundig. Wat moeten we doen?! Het is al heel lang geleden dat zo'n samenvloeiing van kwalen zoveel onbekenden omvatte, en onze leiders zijn aan het grabbelen. Het is wellicht nog interessanter om de gevolgen van het in quarantaine plaatsen van miljoenen mensen over de hele wereld op te merken. Het bedrijfsleven is tot stilstand gekomen, terwijl gezondheidsdeskundigen dag en nacht aan het werk zijn om een nieuwe griepepidemie a la 1918-stijl met een ongebreideld wereldwijd dodental te voorkomen. De schattingen lopen uiteen van 50 tot 100 miljoen doden! De huidige omstandigheden zijn het recept voor angst.

Christenen die gealarmeerd waren door de wereldwijde stuiptrekkingen van de afgelopen maanden, hebben plotseling de indruk gekregen dat de huidige omstandigheden mogelijk de voorlopers zijn van een komende periode met een zeer bekend thema. Natuurlijk komt het door Jezus' eigen woorden, want Hij zat op de Olijfberg en beantwoordde de vragen van de discipelen. Hij had zojuist een komende periode van moeilijkheden beschreven. Zijn toehoorders wisten niet dat Hij de komende tweeduizend jaar van internationale afvalligheid, strijd, ziekte, hongersnood en martelaarschap voor de gelovigen beschreef. Zijn woorden behoren tot de meest geciteerde in de hele Bijbel:

"Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." (Matt. 24:6-8).

In deze lijst van verschrikkingen, vinden we het woord "pestilentie," dat "overdraagbare ziekte" betekent. Zijn discipelen moeten verward zijn geweest. Zij geloofden ongetwijfeld dat Hij op het punt stond het Koninkrijk te vestigen. Maar zoals we allemaal weten, reikte Zijn plan ver in de toekomst, en zou het een mondiaal karakter hebben:

"En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen." (Matt. 24:12-14).

Deze woorden brengen ons terug naar het heden. Het Evangelie is aan de hele wereld gepredikt ... vele malen! Op dit moment zijn er verspreide berichten over opwekkingen op zulke onwaarschijnlijke plaatsen als China en Iran, waar de Bijbelonderwijs fataal kan zijn. De angst die gepaard gaat met het prediken van het Evangelie is iets waar we hier in de Verenigde Staten nauwelijks aan denken. Maar nu is de angst in het land gekomen, in ons mooie land. Opnieuw is angst in overvloed aanwezig! Het antwoord is eenvoudig. We moeten deze woorden onthouden:

"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Joh. 4:16-19).

Angst of geloof? De beslissing is aan ons om te maken!

Bron: Living in Days of Fear!