www.wimjongman.nl

(homepagina)

ISRAËLISCHE RABBIJN ONTHULT DE DATUM VAN DE KOMST VAN DE MESSIAS VOLGENS KABBALA

[Opmerking vertaler: Jezus waarschuwde al voor dit soort berichten toen Hij zei: Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Matt.23:22-27]

 Een ster rijst op uit Jakov, een scepter komt uit Jisraël; hij verbrijzelt het voorhoofd van Moab, het fundament van alle kinderen van Shet. Nummeri 24:17 (De Israëlische BijbelTM)

door David Sidman - 21 juli 2020

( )

Een blik op de Westelijke Muur en de Tempelberg in Jeruzalem tijdens de Cohen Benedictie priesterlijke zegening

In een recent interview waarschuwde de vermaarde Israëlische rabbijn Daniel Asor voor een wereldwijde overname op dit moment. "Als Hitler het Derde Rijk is, dan is de Nieuwe Wereldorde het vierde Rijk. Het is Amaleks laatste ontmoeting met ons voor de komst van de Messias", zei hij.

Gebaseerd op de Kabala-leer van de Italiaanse Joodse rabbijn en dokter Rabbijn Moshe David Vali, die een student en vertrouweling was van de prominente Joodse Kabbalistische Rabbijn Moshe Chaim Luzzatto (RaMCHaL), onthult Rabbijn Asor de datums waarop de Messias zichzelf zal onthullen.

"We zijn zeer dicht bij de verlossing" zei Rabbi Asor.

( )

Rabbi Daniel Asor (screenshot)

Waarschuwing voor een éénwereldregering die de wereld regeert, waarin de rabbijn zegt dat in het Hebreeuwse kalenderjaar "Taf Shin Pey Aleph (september 2020-september 2021) van Tevet (januari-februari) tot Elul (augustus-september) er 9 maanden zullen zijn waarin de Nieuwe Wereldorde regeert.

In het volgende jaar van Taf Shin Pey Bet (september 2021-september 2022), een jaar van de Jovel (Jubileum), op Jom Kippoer 2021, zal de Messias zich openbaren en dan verdwijnen" legde de rabbijn uit. Jom Kippoer 2021 valt in de nacht van 15 september tot op de nacht van 16 september.

De rabbijn wijst volgens de Talmoed aan dat aan het einde van het Jubeljaar de Messias weer zal opduiken op Jom Kippoer 2022, dat op 4-5 oktober valt.

"Op Jom Kippoer bracht Mozes de Thora van de Sinaï naar beneden. In de woestijn ontvingen we de Thora en in de woestijn zullen we de Messias ontvangen. Maar deze keer zal de woestijn niet zijn wat je denkt dat het is. Het zal iets heel anders zijn. De wonderen die zich in de woestijn hebben voltrokken, zullen zich opnieuw voordoen", merkt hij op.

"De goddelijke aanwezigheid zal de diaspora verlaten en zal hier komen om ons te beschermen" zei de rabbijn. "Er is een reden dat er zoveel chaos in de wereld is en dat is omdat God alle schoonheid en glorie van de naties in de steek heeft gelaten. "Israël zal de plaats zijn waar al het moois en de glorie te vinden is."

"Tussen Jom Kippoer 2022-2023 zal de Messias zijn tweede verschijning geven en we zullen de uiteindelijke verlossing zien." De rabbijn voegde er als disclaimer aan toe dat de Messias theoretisch eerder kan komen, maar dat hij zijn analyse baseert op de Kabbalistische leer van zowel de Ramchal als de Talmoed.

Bron: Israeli Rabbi Reveals Date of Messiah's Arrival according to Kabbalah - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.