www.wimjongman.nl

(homepagina)

Terug naar normaal?

Door Elhanan ben-Avraham - 7 oktober 2020

( )

De dagen van Noach / Kunstwerk van Elhanan ben-Avraham

En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij huwden vrouwen, zij werden gehuwd, tot aan de dag dat Noach in de ark ging, en de vloed kwam.” – Jezus

Ik ben bang dat alle hoop op een terugkeer naar 'normaal' tevergeefs zal zijn, en voortaan alleen in een nostalgie zal bestaan. We zijn veel al te ver gegaan voor die terugkeer.

Sinds het liedje klonk voor een "Change" is alles zo'n beetje anders. In naam van de vrijheid is Links er verschrikkelijk goed in geslaagd om de fundamentele normaliteit die het schip der beschaving op koers hield, te vernietigen. Zelfs de definitie van het gezin, die tot nu toe de bouwsteen was van een gezonde samenleving, is wettelijk geherdefinieerd om het huwelijk van hetzelfde geslacht, "huwelijk en gezin" genoemd, op te nemen. Homoseksualiteit wordt nu als normaal verklaard en geleerd aan een generatie van gender-verwarde kinderen. Kinderen, het geschenk van G-d, worden nu legaal vermoord met miljoenen in de baarmoeder, tot aan de geboorte toe. En je zou de statistieken kunnen bekijken van hoe kleine kinderen nu al verslaafd zijn aan de meest extreme vormen van pornografie op hun persoonlijke smartphones (om nog maar te zwijgen van volwassenen), allemaal in naam van de vrijheid.

Onschuld is vernietigd, waarden alleen bepaald door lust, en eeuwige normen worden als maatgevend bespot en verwijderd. In veel delen van de samenleving zwerven vaderloze kinderen door de straten op zoek naar identiteit in bendes, drugs en misdaad. Dit is het nieuwe normaal. Dit alles is in de geest van een nieuwe generatie die dit als normaal beschouwt, en heeft een ontevredenheid teweeggebracht die nu door-ettert met verwarring, chaos, woede en rellen. Wat gezaaid is, wordt nu geoogst. En breng jezelf niet in een naïeve droomstaat dat dit spontaan is en zonder sinistere krachten die deze decadentie leiden voor hun eigen doel en agenda. En daar is nu een dodelijke wereldwijde pandemie aan toegevoegd, waarvan niemand het einde weet.

Zonder terugkeer naar de joods-christelijke waarden kan er helemaal geen terugkeer zijn. Maar, zoals het Gods-Boek suggereert, kunnen we "de dingen versterken die overblijven die op het punt stonden om te sterven. "Ik denk daarbij wel dat er geen punt van terugkeer meer is – meestal in de vierde generatie (VS: 1620-2020), maar ik ben altijd hoopvol dat we dat nog niet hebben bereikt, maar alleen op de rand staan. Ondertussen, terwijl we het water zien stijgen, verzorgen we de ark, en voeden we het vee hier net als Noach deed, zonder roer of stuur, geen uurwerk of kaart, vertrouwend op de Kapitein die de leiding heeft om ons te leiden naar waar hij wil.

Bron: Return to Normalcy? » Kehila News Israel