www.wimjongman.nl

(homepagina)

Coronavirus: Waarom helpen de Palestijnse leiders Gaza niet om het te bestrijden

door Bassam Tawil - 1 april 2020

 

Ondanks de uitbraak van het coronavirus is de doorvoer van goederen tussen Israël en de Gazastrook nog steeds even naadloos verlopen als voorheen. Het Israëlische Ministerie van Defensie werkt eraan om ervoor te zorgen dat een gestage toevoer van goederen de markten bereikt en dat er een normale routine om te leven wordt gehandhaafd. Op de foto: Palestijnse politieagenten houden toezicht op een lijn buiten een postkantoor in Gazastad, op 31 maart 2020. (Foto door Mohammed Abed/AFP via Getty Images)

 

 

 

 

Na de ontdekking van de eerste gevallen van het coronavirus in de door Hamas bestuurde Gazastrook, negeert de Palestijnse Autoriteit (PA) oproepen om een reeks sancties op te heffen die zij heeft opgelegd aan de twee miljoen Palestijnen die daar wonen. Eigenlijk heeft de leiding van de PA vrijwel niets gedaan om de Gazastrook te helpen de confrontatie met de coronaviruspandemie aan te gaan. Ironisch genoeg is het enige land dat de Gazastrook in de afgelopen weken heeft geholpen, Israël.

De vraag is, waarom negeert de PA oproepen om de Palestijnen van de Gazastrook te helpen in hun poging om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Een verklaring - die in overeenstemming is met de geschiedenis - is, dat als een groot aantal Palestijnen die in de Gazastrook wonen, besmet raken met de ziekte en er een enorme catastrofe plaatsvindt, de PA-leiding in de wereld de schuld wil geven aan Israël.

De Palestijnse Autoriteit heeft een lange staat van dienst als het gaat om het verbergen van haar eigen verantwoordelijkheid voor het lijden van haar volk en in plaats daarvan Israël de schuld te geven van de ellende van de Gazastrook.

Op het moment dat het door Hamas gecontroleerde ministerie van Volksgezondheid de eerste gevallen van het coronavirus in de Gazastrook aankondigde op 22 maart, begonnen verschillende internationale media te praten over de verantwoordelijkheid van Israël voor de veiligheid en gezondheid van de Palestijnen daar, hoewel er geen enkele Jood in Gaza heeft gewoond sinds ze allemaal het hele gebied hebben verlaten in 2005.

De Verenigde Naties probeert echter ook de weg vrij te maken om Israël verantwoordelijk te stellen voor de mogelijke verspreiding van het virus in de Gazastrook. Een hoge VN-functionaris, Jamie McGoldrick, waarschuwde dat een mogelijke uitbraak van het virus in de Gazastrook "verschrikkelijk kan zijn vanwege de langdurige [Israëlische] blokkade, de overbevolking en de beperkte gezondheidsfaciliteiten" daar.

Het is belangrijk om te benadrukken dat er geen Israëlische "belegering" is van de Gazastrook. Ten eerste, de Gazastrook grenst niet alleen aan Israël, maar ook aan Egypte. Het is Egypte, niet Israël, dat de grensovergang van Rafah tussen Egypte en de Gazastrook controleert, en dat is een effectieve blokkade van de Gazastrook.

Bovendien mogen alle goederen uit Israël de Gazastrook binnenkomen, met uitzondering van wapens en een korte lijst van producten voor tweeërlei gebruik die door terroristen kunnen worden gebruikt om Israëliërs aan te vallen. Het verbod op wapens en de beperkingen op producten voor tweeërlei gebruik vloeien voort uit het feit dat de Gazastrook sinds 2007 wordt geregeerd door een terroristische organisatie, Hamas, die verklaard heeft de vernietiging van Israël als doel te hebben en die een staat van dienst heeft in het gebruik van bijvoorbeeld cement, dat wordt gestuurd voor de bouw en reparatie van huizen, in plaats daarvan voor de bouw van grensoverschrijdende tunnels voor terroristen om Israël aan te vallen.

"Niet alleen komen voedsel, medicijnen, brandstof en hulp te allen tijde vrij binnen, maar in vredestijd worden dagelijks allerlei goederen en consumptiegoederen van Israël naar de Gazastrook gebracht via de grensovergang over land", aldus het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken. "Een rapport van de PA en de VN van december 2014 geeft statistieken over het leven in de Gazastrook. Volgens het rapport bezit 93,6% van de huishoudens in de Gazastrook een satellietschotel, 93,2% een wasmachine, 90% een koelkast en 88,2% een televisie".

Wat de zeeblokkade van Israël in de Gazastrook betreft, heeft de VN Bron: bepaald dat deze volgens het internationaal recht legaal is.

In 2011 heeft een speciaal panel, bijeengeroepen door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, ook de zeecontroles van Israël, met inbegrip van de handhaving ervan in internationale wateren, dit legaal bevonden. De "Israëlische zeeblokkade op de Gazastrook werd opgelegd als een legitieme veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat wapens over zee de Gazastrook binnenkomen en de uitvoering ervan voldeed aan de vereisten van het internationaal recht", aldus het VN-panel.

Het deskundigenpanel benadrukte bovendien dat alle hulp aan de Gazastrook alleen via de twee aangewezen landovergangen moet worden overgedragen. Het VN-panel concludeerde ook dat Israël legitieme veiligheidszorgen had met betrekking tot het geweld van Hamas en dat de wapensmokkel naar de Gazastrook aan Israël toestond om beperkingen op te leggen om haar mediterrane grens te beschermen.

Ondanks de uitbraak van het coronavirus is de doorvoer van goederen tussen Israël en de Gazastrook nog steeds even naadloos verlopen als voorheen. Het Israëlische Ministerie van Defensie werkt eraan om ervoor te zorgen dat een gestage toevoer van goederen de markten bereikt en dat er een normale routine van leven wordt gehandhaafd.

Tussen 15 en 21 maart zijn in totaal 2547 vrachtwagenladingen goederen de Gazastrook binnengekomen via de grensovergang Kerem Shalom met Israël.

Daarnaast werden in dezelfde week 116 tankwagens met brandstof, 206 ton medische benodigdheden, 393 ton landbouwproducten, 11.457 ton voedsel en 48.667 ton bouwmaterialen via dezelfde grensovergang de Gazastrook binnengebracht.

Op 20 maart werden honderden extra testkits voor het coronavirus door Israël aan de Gazastrook geleverd.

Onnodig te zeggen dat er geen vrachtwagenladingen met goederen of medische benodigdheden of testkits de Gazastrook binnengekomen via de Rafah-grensovergang met Egypte.

In 2017, blijkbaar als onderdeel van een poging om zijn rivalen in Hamas te ondermijnen, legde de PA-president Mahmoud Abbas een reeks sancties op aan de Gazastrook. Ze omvatten het snijden in de salarissen van duizenden Palestijnse overheidsmedewerkers en het dwingen van vele anderen tot vervroegde pensionering, evenals het opschorten van sociale en gezondheidsuitkeringen aan verarmde gezinnen.

Abbas heeft sindsdien vele oproepen verworpen van Palestijnen om de sancties die hij aan de Gazastrook oplegde, op te heffen. Toen de Palestijnen de straat op gingen om te protesteren tegen de sancties, stuurde Abbas zijn veiligheidstroepen om met geweld de demonstranten te onderdrukken met verdovingsgranaten, traangas en knuppels.

Op 24 maart had Abbas nog steeds geen woord uitgesproken over de situatie in de Gazastrook na de ontdekking van de eerste gevallen van het coronavirus daar. Hij heeft ook niet gereageerd op dringende oproepen om de strafmaatregelen die hij daar heeft opgelegd op te heffen.

De "Palestijnse Autoriteit blijft zware economische sancties opleggen aan de inwoners van de Gazastrook na de ontdekking van de twee coronavirus gevallen," zo klaagde Hassan Khraisheh, plaatsvervangend voorzitter van het Palestijnse parlement, bekend als de Palestijnse Wetgevende Raad. "Aan deze klucht moet onmiddellijk een einde komen. De sancties die president Abbas sinds 2017 heeft opgelegd, hebben het lijden van het volk verergerd. Abbas heeft zelfs geen enkele order gegeven om de Gazastrook te helpen. Er moet dringend geld en medische hulp worden verstrekt aan de Gazastrook om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen".

Een andere Palestijnse ambtenaar, Kayed al-Ghul, lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), drong er bij Abbas op aan om de sancties die hij aan de Gazastrook had opgelegd onmiddellijk op te heffen. Al-Ghul waarschuwde dat de Palestijnen van de Gazastrook een "zware prijs" konden betalen voor de voortdurende machtsstrijd tussen Abbas en Hamas.

Deze Palestijnse functionarissen houden zichzelf voor de gek door te geloven dat Abbas acht zou slaan op hun dringende oproepen om de Gazastrook bij te staan of zijn sancties tegen twee miljoen Palestijnen op te heffen. Abbas wil, net als de rest van de Arabische leiders, dat de Gazastrook alleen het probleem van Israël is.

Abbas kijkt ongetwijfeld uit naar een dag waarop hij Israël volledig verantwoordelijk kan stellen voor de uitbraak van het coronavirus in de Gazastrook. Hij wacht waarschijnlijk ook op de VN en vele anderen in de internationale gemeenschap om samen met hem Israël en de Joden de schuld te geven van de verspreiding van de pandemie onder zijn volk, terwijl hij zijn eigen verantwoordelijkheid voor de humanitaire crisis in de Gazastrook negeert. Zoals bekend is de echte naam van het virus dat de huidige crisis veroorzaakt "nieuw coronavirus" - en dat is waar de nieuwigheid eindigt in de Palestijnse wereld, waar het opruien is zoals gebruikelijk naar Israël toe.

Bassam Tawil is een moslim-Arabier die gevestigd is in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Coronavirus: Why Palestinian Leaders Are Not Helping Gaza to Combat It