www.wimjongman.nl

(homepagina)

Stil! Stilte.

Gary Dinsdag, 17 maart 2020

()

 Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE.
Want nabij is de dag van de HEERE,
ja, de HEERE heeft een offer bereid,
Zijn genodigden geheiligd.

- Zephania 1:7 (HSV) Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde,
de boog breekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt.
- Psalm 46:10 Zwijg voor Mij, kustlanden,
laten de volken de kracht vernieuwen.
Laten zij naar voren komen, laten zij dan spreken,
laten wij samen naar voren komen voor het oordeel.
- Jesaja 41:1 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning. - Zacharia 2:10-13 Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel.
Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde!
- Habakkuk 2:20 Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht,
voor de ziel die Hem zoekt.
Goed is het te hopen en stil te wachten
op het heil van de HEERE.
- Klaagliederen 3:25-26- - -

De goden van de wereld zijn tot zwijgen gebracht. Alle grote sporten zijn geannuleerd. De bars zijn gesloten. Live-entertainment wordt uitgesteld. De markten zijn gedaald. Mekka is leeg. Moskee├źn zijn leeg. Alle mormoonse bijeenkomsten zijn geannuleerd. De megakerkelijke cult-of-personality bijeenkomsten zijn geannuleerd. Alleen de kleine religieuze activiteit die overblijft, is de christelijke gemeenschap, de kerkelijke levenswijze en de huiskerkelijke bijeenkomsten.

Reizen is beperkt. Honderden miljoenen mensen zitten in quarantaine in hun huizen en het Coronavirus bevindt zich nu in 155 landen, dus dat aantal zal zeker groeien. Of het virus daadwerkelijk zo gevaarlijk is als sommigen beweren, is niet relevant voor het feit dat de hele wereld op dit unieke moment in de geschiedenis tot stilstand komt. Dit is een moment van wereldwijde betekenis en de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

God alleen zal in deze tijd verheven zijn.

Bron: Hush! Silence. - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates