www.wimjongman.nl

(homepagina)

BIJBELCODES: 2/3 van de wereldbevolking zal tegen september 2021 sterven, zoals voorspeld door Zacharia.

 Door het hele land, verklaart Hasjem, zal tweederde vergaan, sterven, en een derde zal overleven. Zacharia 13:8 (De Israëlische Bijbel)

( )

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 25 november 2020

Een expert in Bijbelcodes vond de schokkende aanwijzing dat de profetie van Zacharia over dat de meeste mensen die vandaag de dag leven, dit komende jaar zullen vergaan. Eigenlijk is dit, volgens één interpretatie van de profetie, al aan het gebeuren.

BIJBELCODES: "In 5781 worden de meeste levende wezens uitgeroeid".

Rabbijn Matityahu Glazerson, een expert op het gebied van bijbelcodes, heeft met behulp van speciale software een video gemaakt om verborgen aanwijzingen te vinden in letters op gelijke afstand in de Torah, en die verwijzen naar een vers in Zacharia dat het einde der tijden beschrijft.

Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land tweederde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en eenderde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: "Hashem is mijn God." Zacharia 13:8-9

Met behulp van een grafiek, gebaseerd op intervallen van 1480 letters, ontdekte de rabbijn een tabel met een veelheid aan aanwijzingen in het boek Exodus. De rabbi vond deze zin: "בהתשפא אבער רוב החי". (In het jaar 5781 zal ik de meeste levende wezens uitroeien). De locatie werd ook in de code vermeld als het acroniem ארהב (Artzot HaBrit; de Verenigde Staten).

IRAN/HAMAN is van plan om kernwapens te gebruiken

De rabbijn vond een aanwijzing voor wat hij noemde: "De echte, maar verborgen bedreiging voor de Verenigde Staten: Iran." In het woord 'Iran' zat het woord הרג (hereg, moord), dat direct boven en parallel aan het woord אזהרה (azharah; waarschuwing) stond, evenals het woord איום (iyum; bedreiging).

"De Profeet Zachariah leek alleen over Israël te spreken, maar vergis je niet, hij sprak over de hele wereld," zei Rabbi Glazerson. "De dreiging brengt de hele wereld in gevaar."

De bron van de dreiging stond expliciet bovenaan de grafiek in het woord המני (hamani; haman-achtige).

"Iran met zijn nakomelingen van Haman, die vandaag de dag nog steeds de Joden willen doden," legde rabbi Glazerson uit. "Maar voor Haman en ook voor Iran is het doden van Israël slechts de opmaat naar het doden van de hele wereld. Daarom willen ze een atoombom bouwen. Voor hen is het geen grap of gewoon een gebaar. Nu Biden president wordt, zal de overeenkomst die hen in staat stelt om dit te doen, worden gesloten.

Alsof het dit punt wil benadrukken, staat direct onder de hint naar Haman het woord עמלק (Amalek).

TRUMP/CYRUS staat tegenover het KWADE/BIDEN

( )

Rabbi Glazerson

Rabbijn Glazerson ontdekte een hint naar wat Israël en de wereld zou kunnen redden van de Bijbelse bedreigingen: קורש (Cyrus). President Trump is vaak vergeleken met de Perzische koning Cyrus, de antithese van Haman, die de Joodse terugkeer naar Israël en de bouw van de Tweede Tempel in 516 v.Chr. mogelijk maakte.

"Trump staat tegenover Bidens anti-Israël en anti-Bijbel agenda's, net als abortus en homohuwelijken," zei Rabbi Glazerson. "Het is erg belangrijk om te begrijpen wat Trump is in de wereld."

ARMOEDE: erger dan de dood

De rabbijn vond ook het woord הקורונה (de corona), wat aangeeft wat hij noemde: "de pest voor de verlossing". Maar corona was verbonden met een ander woord; עניות (aniyut, armoede).

"Armoede: iemands geld en levensonderhoud wegnemen, kan in plaats van hen te doden," zei rabbi Glazerson, onder vermelding van Joodse bronnen. "Dus wat er gebeurt, alle mensen hun baan afnemen, is veel meer mensen 'doden' dan het coronavirus ooit zou doen."

De rabbi legde uit dat dit de manifestatie van Zacharia's profetie zou kunnen zijn: als tweederde van de mensen in de wereld verarmd en afhankelijk wordt van het andere derde deel.

Dit punt is te leren uit Deuteronomium.

Op dezelfde dag moet u hem zijn loon geven; de zon mag er niet over ondergaan, want hij is arm en dringend afhankelijk ervan. Laat hij niet vanwege u de HEERE hoeven aanroepen, want dan zal er zonde in u zijn. Deuteronomium 24:15

De term "dringend afhankelijk" is vertaald uit het Hebreeuwse "אֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת-נַפְשׁוֹ", wat misschien meer letterlijk vertaald is, "zijn ziel draagt het". In de Talmud wordt dit geïnterpreteerd als: een man die loon inhoudt, is alsof hij de werknemer heeft vermoord.

De Talmud (Nedarim 64b) leert dat "een arme man als dood wordt beschouwd."

Rabbijn Jakov Reischer ben Joseph, een prominente rabbijnse autoriteit in Oostenrijk en Praag aan het eind van de 17e eeuw, schreef in zijn boek Iyun Jakov dat in veel bronnen armoede erger is dan de dood, omdat het een voortdurende, pijnlijke ervaring is.

OPLOSSING: Dubbel berouw

Maar de oplossing zat ook in de grafiek. Rabbijn Glazerson vond het woord תשובה (berouw) twee keer in deze grafiek, naast de woorden משיח (Messias) en ישועמש (redding).

"Eén keer bekeren is voor een intellectueel berouw", zei rabbi Glazerson. "Het volgende niveau is de bekering van het hart. Door een bedrieglijkheid in hun denken, doen Biden en zijn volgelingen vreselijke dingen. Het denken kan op zich al misgaan. Je moet je bekeren met meer dan alleen het denken."

Bron: Bible Codes: 2/3 of World's Population will Die by Sept 2021 as Prophesied by Zechariah