www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Israëlische leger leert soldaten over Jezus

Waarom zouden onze jongeren niet worden blootgesteld aan de leerstellingen van Jezus die een verlichte betekenis op de Torah en de Profeten weergeeft?

14 december 2020 - door David Lazarus

De Israëlische Defensie Macht (IDF) gebruikt de leer van Jezus om soldaten te helpen opleiden.

En waarom niet? Hij is de Joodse Messias volgens vele profetieën, en zijn leer, geworteld in de Hebreeuwse Schriftteksten, weerspiegelt het beste van de Joodse wijsheid en het Joodse geloof.

Toch zijn er op de Israëlische media berichten verschenen van IDF-soldaten die klagen over het gebruik van de leer van het Nieuwe Testament als onderdeel van hun militaire voorbereiding. In een trainingsprogramma voor slagveld-medici gebruiken IDF-officieren de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als voorbeeld van de zorg voor gewonden, waaronder Joden, Arabieren en iedereen die in nood verkeert.

Eitan, een soldaat die zijn opleiding in het medicijnprogramma had voltooid, vertelde het online nieuwsportaal News 0404:

"We waren geschokt. In een onschuldige eerste hulples, opende de commandant die met te lezen uit het Nieuwe Testament en legde hij uit hoe het christendom een religie van vrede en genade was. Hij probeerde ons te leren hoeveel Jezus om mensen gaf en hoeveel we van hem moesten leren om als soldaten in de IDF eerste hulp te verlenen".

Wat Eitan en anderen misschien niet weten is dat de IDF al een tijdje soldaten over Jezus en het Nieuwe Testament instrueert. Ik heb hierover eerder dit jaar verslag uitgebracht in IDF Teaches Soldiers to Love Their Neighbory.

Volgens het rapport vroeg een andere soldaat zich af waarom het leger geen "Joodse bronnen" kon gebruiken om militaire ethiek te onderwijzen in het Israëlische leger. Een ander voelde zich "gedegradeerd en vernederd, dat de IDF gekke linkse hallucinaties voor elke jongere in Israël uitlokt".

Ik juich de gepassioneerde inzet toe van onze jonge IDF-soldaten en hun verlangen om de Joodse natie met hun leven te verdedigen en zich te laten leiden door joodse waarden terwijl ze dienen. Ikzelf heb 25 jaar lang regelmatig gediend en reserveplicht gedaan, en naar mijn mening is er geen leger in de wereld dat ernaar streeft om zijn vaderland te verdedigen met het soort dapperheid, eer en hoge morele standaard zoals Israël. Dat was in een tijd waarin ons niets werd verteld over het Nieuwe Testament. We ontvingen wel, net als elke soldaat die in de IDF werd ingelijfd, een kopie van de Hebreeuwse Bijbel (ook wel het Oude Testament genoemd).

Een feit is dat de generaals en officieren van de IDF nu diegenen instrueren wiens taak het is om nieuwe rekruten op te leiden om de leer van Jezus te gebruiken om onze jonge mensen te helpen hun land met meer onderscheiding te dienen. Goed voor hen. Waarom zouden onze jongeren niet blootgesteld worden aan de leerstellingen van Jezus die een verlichte betekenis op de Torah en de Profeten geeft? Wat is een betere voorbereiding om je land met eer te dienen?

Benzi Gopstein, een politiek activist en voorzitter van de rechtse Lehavagroep, had een interessante kijk op hoe de leer van Jezus de Israëlische soldaten beïnvloedt. Hij gelooft dat de IDF-regels voor scherp vuur "het leven van de terroristen beschermt die ook tot uitdrukking komen in de waanzin van verwrongen waarden in de afgodenleer van Jezus om "de andere wang toe te keren".

Toegegeven, de leer van Jezus in dit vers is niet gemakkelijk te begrijpen, maar kan zeker niet gebruikt worden om onze wapens neer te leggen en ons volk niet te verdedigen tegen terroristen. Misschien kan Gopstein zelf iets van Jezus leren.

Of ze het nu leuk vinden of niet dat de leer van het Nieuwe Testament in het Israëlische leger wordt besproken, Jezus trekt Israëlische mensen aan over het hele culturele spectrum en er is een zee aan verandering in de Joodse houding ten opzichte van die Ene van Nazareth. We hebben de afgelopen jaren verslag gedaan van dit fenomeen. Hier zijn slechts enkele van onze verslagen over hoe de Israëli's anders over Jezus denken.

Bekijk hoe de houding ten opzichte van Jezus radicaal verandert als invloedrijke Israëli's over Jezus spreken.Messianic Jews in the Eyes of Israel

Similarly, How the Israeli Media Really Sees Messianic Jews

There is even a Messianic Soldiers Fellowship in Israel

And you can Watch the Story of This Israeli Christian Officer

Or how about Israel’s Christian Soldiers Find Their Voice


Bron: Israeli Army Teaches Soldiers About Jesus | Israel Today