www.wimjongman.nl

(homepagina)

Slechtste week of Heilige week

Door Hal Lindsey - 9 april 2020

()

Op Palmzondag voorspelde de hoofdgeneeskundige van de Verenigde Staten, Jerome Adams, dat dit "de moeilijkste en triestigste week in het leven van de meeste Amerikanen" zou zijn.

Ik ben het oneens met één woord van die beoordeling. Het is misschien niet de moeilijkste en triestigste week van het leven van de "meeste" Amerikanen, maar het zal het zeker voor sommigen zijn. De lijst van de doden zal groeien. En veel van de zieken zullen moeite krijgen als nooit tevoren. Sommige mensen krijgen COVID-19 en vertonen weinig of geen symptomen. Maar anderen worden zwaar ziek. De liberale CNN-presentator Chris Cuomo zei dat hij zich als een in een gevecht voelde - alsof mensen hem geslagen hadden. De rillingen waren zo extreem dat hij een tand brak. Levendige hallucinaties maakten hem zenuwachtig.

Het wordt een zware week voor veel Amerikanen en ook anderen over de hele wereld. Maar in deze tijd van pijn, dood en scheiding, hoor ik steeds weer iets anders. Opwekking! Ik hoor veel berichten over een persoonlijke vernieuwing van de ziel. Eerder zwakke, gecompromitteerde christenen krijgen het vuur van de Heilige Geest. En ze geven het door in hun familie en aan hun vrienden.

Wat een betere tijd! De gebeurtenissen die we herdenken in de Heilige Week zijn meer dan een religieus dogma. Ze zijn geschiedenis. Op de eerste Palmzondag ging Jezus echt Jeruzalem binnen op de rug van een ezel, terwijl de menigte "Hosanna!" zong. Jezus stierf echt aan een kruis, en ontving in zichzelf het oordeel van God over onze zonde. En Hij is echt weer opgestaan!

Deze feiten zijn zo historisch als 9/11, de Kennedy-moord, of de aanval op Pearl Harbor. Is er geloof nodig om het te geloven? Ja. Maar vergeet niet dat er ook geloof nodig is om in Abraham Lincoln te geloven. Geen mens heeft hem vandaag de dag nog in leven gezien. Het belangrijkste is dat ons geloof in Abe geen blind geloof is. In plaats daarvan is het een redelijk geloof van redelijke mensen, gebaseerd op echt en overvloedig bewijs. En zo is het met ons geloof in de opstanding van Jezus. In feite, nadat je al het bewijs goed hebt bekeken, kun je concluderen dat er meer geloof nodig is om NIET te geloven.

De profeet Jesaja schreef over de dood van de komende Messias. Zijn woorden klinken als iets uit het Nieuwe Testament. Maar hij schreef ze 700 jaar voor de geboorte van Christus. "Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen." (Jesaja 53:3-6 HSV).

Die woorden zijn emotioneel ontroerend en intellectueel uitdagend. Ze voorspellen perfect de missie van Jezus aan het kruis. De Nieuwe Levende Vertaling stelt het zo, beginnend in het midden van vers 4. "We dachten dat zijn problemen een straf van God waren, een straf voor zijn eigen zonden! Maar hij werd doorboord voor onze rebellie, verpletterd voor onze zonden. Hij werd geslagen zodat wij heel konden zijn. Hij werd geslagen zodat wij konden genezen."

Als je nog niet heel bent in Hem, dan kun je dat zijn. Zijn verhaal eindigde niet in de dood. Hoe zit het met het jouwe? Hebreeën zegt dat de angst voor de dood het leven van de mensen doordringt, maar dat hoeft niet.

1 Korintiërs 15 noemt de dood de laatste vijand, en vertelt ons dan over de nederlaag van de dood. Toen Jezus uit de dood opstond, was Hij de eerste van een opstanding die op een dag iedereen zal omvatten die op Hem vertrouwt. Onze huidige, door de dood geïnfecteerde lichamen zullen opstaan als eeuwige, verheerlijkte lichamen.

1 Korintiërs 15:55 zegt: 'O dood, waar is uw prikkel? O graf, waar is uw overwinning?"

Omdat Jezus uit de dood is opgestaan, hoeven zij die Hem hebben ontvangen niet langer bang te zijn voor de dood... of zelfs voor een extreem moeilijke week.

Hij is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey