www.wimjongman.nl

(homepagina)

Satans Wereldregering

Door Daymond Duck - 26 juli 2020

()

Onlangs zag ik een video van Profetie Watchers van Gary Stearman die Dr. Ken Johnson, auteur van 'The Ancient Dead Sea Scroll Calendar, And The Prophecies It Reveals' interviewt.

Tijdens het interview zei Johnson dat een boekrol die door de Essenen zou zijn geschreven, zegt: "Het is een ernstige zonde om de Bijbelse profetie te negeren."

Er zijn minstens 10 verschillende verzen in de Bijbel die iedereen vertellen om te kijken naar de terugkomst van Jezus.

Om iets te weten te moeten doen en het niet te doen, is een zonde (Matt. 7:26; Jakobus 4:17).

Ik geloof dat de wereldregering van Satan zich aan het vormen is, en hier volgen verschillende redenen waarom ik dat geloof:

Eén, de vervolging van gelovigen is een belangrijk teken van de terugkeer van Jezus (Matt. 24:9).

De vervolging is erger in Afrika en Azië dan in de VS, maar Amerika heeft God in de steek gelaten, de wereld zal spoedig door een Satan-aanbidder (de Antichrist) worden geregeerd, hij en zijn Valse Profeet zullen proberen om de wereldwijde ethiek van de VN (de satanische éénwereldgodsdienst) af te dwingen, maar veel preekstoelen zwijgen over deze kwesties.

Begin juli 2020 verbood California's Gouverneur Newsome tijdelijk het zingen in de kerken en beperkte het aantal aanwezigen voor de eredienst binnenshuis tot 25% van de capaciteit van het gebouw of tot een maximum van 100 aanwezigen, afhankelijk van welke hoeveelheid het kleinst is.

Op 13 juli 2020 gaf Newsome opdracht tot de onmiddellijke sluiting van alle kerken, restaurants, bars, geschiktheidscentra, kapperszaken en kapsalons in de 30 hardst getroffen provincies tot de Ambtenaar van de Volksgezondheid van de Staat besluit om ze te laten heropenen.

Alle vereringsdiensten in deze 30 districten, inclusief kerkelijke bijeenkomsten thuis, zang, Bijbelstudies, enz. zijn opgeschort, het aantal districten in Californië kan worden verhoogd en er is geen einddatum voor zijn orders.

Verschillende politici (meestal Democraten, maar ook sommige Republikeinen) hebben geweigerd om de rellen, plunderingen en de vernietiging van eigendommen en standbeelden in hun gebied te stoppen, en Newsome is één van hen.

Er is ook gemeld dat het bevel van Newsome om bijeenkomsten in kerken en huizen te verbieden, geen verbod op 'protesten' inhoudt, maar deze specifiek toestaat.

Wie had ooit gedacht dat sommige leiders in de V.S. de Bijbelstudies van de kerken en de huiskerken en de gebedsbijeenkomsten illegaal zouden verklaren, terwijl ze tegelijkertijd bijeenkomsten van relschoppers, plunderaars en brandstichters op straat toestaan?

De Liberty Council bereidt zich voor om dit te bestrijden namens sommige voorgangers en kerken, maar ze zouden gebed en steun kunnen gebruiken; iedereen zou moeten weten dat deze antichristelijke aanval op God en zijn kerk niet zal stoppen met 30 provincies in Californië, en iedereen zou zich dit moeten herinneren als de verkiezingstijd nadert.

Twee, Andy Stanley, zoon van Dr. Charles Stanley, predikant van North Point Ministries in Atlanta, gastheer van ongeveer 30.000 mensen elke zondag, heeft persoonlijke aanbidding opgeschort voor de rest van 2020.

Drie, in zijn uitgave van juli/augustus 2020, rapporteerde Chick Publications dat Paus Franciscus zei: "Laten we deze tijd van beproeving (deze Coronavirus pandemie) verwelkomen als een kans om ons voor te bereiden op onze collectieve toekomst (de éénwereldoverheid en -religie). Want zonder een allesomvattende visie is er geen toekomst voor iedereen."

Paus Franciscus doet duidelijk het werk van Satan door aan te dringen op een wereldregering en religie die geleid zal worden door Satan-aanbidders.

Vier, betreffende de wetteloosheid werd op 13 juli 2020 gemeld dat George Soros door zijn stichtingen onmiddellijk nog eens 70 miljoen dollar zal verstrekken naar de militante groepen en activistische groeperingen die demonstreren om de V.S. te transformeren, en hij zal nog eens 150 miljoen dollar aan hen verstrekken in de komende 5 jaar.

Het is niet nodig om te vragen wanneer de rellen zullen stoppen of wat er nodig is om de relschoppers te sussen.

Soros ziet deze transformatie van de VS als iets dat jaren zal duren, niet iets dat op korte termijn snel zal eindigen.

Volgens de Bijbel zal er bij de Tweede Komst van Jezus plotseling een einde aan komen.

Vijf, op 17 juli 2020 werd gemeld dat er in Portland al ongeveer 50 dagen protest-geweld werd gepleegd en dat President Trump federale agenten stuurde om federale gebouwen te beschermen en om mensen aan te houden die federale gebouwen beschadigden, enz.

Federale agenten gebruikten ongemarkeerde voertuigen om mensen te vinden, aan te houden en te ondervragen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf.

De burgemeester, een Democraat, richtte zich tot President Trump op deze manier: "Houd je troepen [het zijn federale agenten, geen troepen] in je eigen gebouwen, of laat ze onze stad verlaten."

De gouveneur, ook een Democraat, beschuldigde Trump van te proberen op politieke punten te winnen, en de Attorney-Generaal, ook een Democraat, dreigde met juridische stappen.

De demonstranten zijn al wekenlang op een wetteloze rooftocht; en de verantwoordelijke politici, allen Democraten, willen niet dat het stopt.

Zes, betreffende de wereldregering sprak op 13 juli 2020 Senator Chuck Grassley zijn bezorgdheid uit over het feit dat de Deep State in de VS zo machtig is geworden dat sommige mensen politieke misdaden kunnen plegen en ermee wegkomen.

Hij verwees naar het feit dat machtige politici (Obama, Biden, Comey, Strzok, enz.) heel dicht bij het omverwerpen van de president van de VS zijn gekomen, maar er mag niets tegen gedaan worden.

Zeven, onlangs werd gemeld (medio juli 2020) dat Bill Gates binnenkort zal beginnen met het testen van de eerste versie van zijn programma om mensen te identificeren (gezichtsscan, handscan, enz.), nummeren, vaccineren en het creëren van een digitale vaccinatie-database voor iedereen op aarde.

Gates is van plan te beginnen in afgelegen gebieden met een laag inkomen in West-Afrika en dan verder te gaan naar Europa, Azië en dan de VS.

Gates' grootste zorg is niet het creëren van een vaccin, niet de technologie, of iets dergelijks. Zijn grootste zorg is om mensen die weigeren zich te laten vaccineren, en om de overheid te gebruiken om hen het recht te ontzeggen een baan te houden, hun huis te verlaten, te kopen, te verkopen, enz.

Sommige winkels (Walmart bijvoorbeeld), restaurants, etc., ontzeggen mensen nu al het recht om binnen te komen als ze geen masker dragen.

Sommige dokterspraktijken en ziekenhuizen laten mensen niet binnen zonder een temperatuurcontrole.

Sommige steden vaardigen wetten uit om te voorkomen dat mensen zich verplaatsen als ze geen masker dragen.

Dit is het begin van het niet laten kopen en verkopen van mensen als ze het merkteken van het Beest niet hebben aangenomen.

Acht, met betrekking tot hongersnood werd op 15 juli 2020 gemeld dat de 'VN Voedsel- en Landbouworganisatie' (FAO) heeft gezegd dat oorlog de economische gevolgen van het Coronavirus (verlies van banen, arbeiders die niet op de velden kunnen komen, fabrieken worden gesloten, enz.) en natuurrampen een teruggang veroorzaken in de voedselvoorziening en een stijging van hongersterfte.

Ernstige ondervoeding is overal toegenomen, behalve in Europa en Noord-Amerika (Matt. 24:7; Openb. 6:7-8).

Negen, op 14 juli 2020 werd gemeld dat er een tekort is aan aluminium blikjes in de VS omdat meer mensen zich voorbereiden en meer mensen thuis eten als gevolg van het Coronavirus.

Soepen, frisdranken en een paar andere producten kunnen een tijdje schaars zijn door dit gebrek aan blikjes.

Tien, betreffende oorlogen en geruchten over oorlogen beschuldigde op 16 juli 2020 de Amerikaanse Advocaat-Generaal Barr China ervan te proberen de VS ten val te brengen en zich te vestigen als 's werelds grootste supermacht.

Volgens de Bijbel zullen de Koningen van het Oosten (China en haar bondgenoten) het Midden-Oosten binnenvallen tijdens de Verdrukkingsperiode (Openbaring 9:16, 16:12).

Elf, twee weken geleden zei ik dat het World Economic Forum (WEF) aankondigde (op 19 juni 2020) dat het zijn jaarlijkse bijeenkomst zal houden in Davos in Zwitserland in januari 2021, en dat het thema van de bijeenkomst "De Grote Reset" zal zijn.

Deze week las ik dat oprichter en uitvoerend voorzitter Klaus Schwab zei: "Elk land, van China tot de Verenigde Staten, moet deelnemen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een 'Grote Reset' van het kapitalisme nodig."

We zijn minder dan 6 maanden verwijderd van een eis van machtige globalisten dat het leven van iedereen op aarde voor altijd veranderd moet worden.

Elke natie, inclusief China en de VS, moet (niet: zou moeten) zich onderwerpen aan de Nieuwe Wereldorde (Satans wereldregering).

Ik sluit af met te zeggen dat degenen die werkelijk op Jezus vertrouwen voor de vergeving van hun zonden, zich nergens zorgen over hoeven te maken, maar de tijd dringt, en degenen die Hem niet vertrouwen zouden in de problemen kunnen komen.

Buig je hoofd; geef toe dat je een zondaar bent; geloof wat de Bijbel zegt over de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus; vraag om vergeving; vertel anderen dat je dit hebt gedaan.

Profetie Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Bron: Satan’s World Government :: By Daymond Duck - Rapture Ready