www.wimjongman.nl

(homepagina)

San Remo Conferentie - 19-26 april 1920

23 april 2020 - door Howard

 

Deelnemers aan de San Remo conferentie in Italië, 25 april 1920 (Foto: Wikimedia Commons)

 

 

Deze dagen markeren de laatste van de honderdjarige vieringen en herdenkingen uit de Eerste Wereldoorlog, waarvan er verschillende verbonden waren en zijn met het herstel van een soevereine natie van het Joodse volk in het land dat YHVH God beloofde met een eed om als een eeuwige erfenis te geven aan het fysieke zaad van Abraham, Isaak en Jakob/Israël.

De vervulling van deze belofte is natuurlijk nooit gerealiseerd, maar het Woord van God kan niet falen. Wat er 72 jaar geleden op 28 april (volgens de Hebreeuwse datering) gebeurde met de verklaring van de staat Israël is een getuigenis van God die Zijn verbondsbeloften nakomt om het Joodse volk terug te brengen naar vanwaar Hij het ook verspreidde, naar dit land, zelfs in hun ongeloof. Hij werkt nog steeds om zoveel mogelijk mensen tot bekering te brengen en het geloof in Het Zaad te redden: Jeshua de Nazarener, zoon van David, zoon van Abraham, zoon van Sem, zoon van Adam, zoon van God. De vijgenboom bloeit, maar de vrucht die de Heer wil, ontbreekt nog. De generatie die leeft en deze dingen ziet gebeuren, zal de terugkeer van de Messias in grote kracht en glorie zien om zijn vijanden te beoordelen, en die van zijn verbonden volk en land, en om Gods rechtvaardige koninkrijk op aarde te vestigen, zoals het in de hemel is. (Gen 17:1-8; Ezechiël 36; Mt 24:32-35)

De San Remo conferentie van 19-26 april 1920, van de geallieerde Hoge Raad na de Eerste Wereldoorlog bepaalde de toewijzing van klasse "A" Volkenbond mandaten voor het bestuur van de voormalige Ottomaanse landen van het Midden-Oosten door de zegevierende mogendheden. Het meest opvallende daarvan was het Britse Mandaat van Palestina, dat de internationale wettelijke sanctie van de Balfour-verklaring van 2 november 1917 voor de vestiging van het Joodse volk in hun vaderland verleende.

In deze dagen heeft het Deense Bijbelgenootschap zijn nieuwe vertaling van de Bijbel gepubliceerd - de eerste in 20 jaar - met vele veranderingen of schrappingen, waarbij het Bijbelse Israël - het "oude volk van God" - volgens hen wordt verward met de moderne staat Israël. Zij beweren dat zij proberen de ongelovigen te bereiken met "Gods Woord". Hoe kunnen zij zelf geloven dat de Bijbel Gods Woord is als zij het veranderen?! Zij laten het eenvoudigweg lezen volgens hun eigen begrip en ongeloof in de waarheid en trouw van YHVH God, de Schepper van de hemelen en de aarde, en de Verlosser door de genade van hen die zich bekeren van hun ongeloof en rebellie tegen Hem en Zijn Gezalfde, en het goede nieuws geloven van verlossing en van het Koninkrijk van God.
Bron

In het nieuws van vandaag, vermeld in de Jerusalem Post, kwam de volgende verklaring van Frankrijk en de EU met betrekking tot de mogelijke annexatie door Israël van land dat 'gewonnen' is in oorlogen tegen de staat sinds zijn oprichting:
Bron

"Frankrijk heeft gedreigd de aard van zijn banden met Israël te veranderen, mocht de ontluikende regering delen van de Westelijke Jordaanoever annexeren, zo waren de opmerkingen die Nicolas de Rivière donderdag in de Veiligheidsraad van de VN maakte.

De Rivière zei dat annexatie "een flagrante schending van het internationaal recht zou vormen, dat het verwerven met geweld van bezette gebieden strikt verbiedt.

"Het standpunt van de EU over de status van de in 1967 door Israël bezette gebieden blijft ongewijzigd", aldus de verklaring. "De EU erkent de Israëlische soevereiniteit over de bezette Westelijke Jordaanoever niet. De EU herhaalt dat een eventuele annexatie een ernstige schending van het internationaal recht zou vormen.

Wie schendt hier het internationaal recht? God gebruikt Zijn ingrepen om de woede van degenen die zich fundamenteel tegen Hem verzetten af te tekenen, en om nog ontelbare andere zielen te trekken om hun eigen lijnen in het zand te trekken, en om terug te keren naar, of in ieder geval zich naar Hem toe te keren.

Kelvin Crombie heeft een video gemaakt over deze belangrijke gebeurtenis van honderd jaar geleden, die tot op de dag van vandaag nog steeds rondklinkt, en die aanvankelijk bedoeld was voor enkele Britse parlementsleden. U kunt dit bekijken op de website van CMJ-Australia & Nieuw-Zeeland op de volgende link: https://cmj.org.au/.

Het volgende is een uitstekende samenvatting van de Conferentie van San Remo en de bijbehorende resolutie:The Jewish people’s charter of liberation - Engelstalig.

Bron: San Remo Conference – 19-26 Apr 1920 – Streams in the Negev