www.wimjongman.nl

(homepagina)

Reserves vanwege het Trump-Peace-Plan

Door Daniel Pipes - 8 Shevat 5780 - 3 februari 2020

{Oorspronkelijk gepost op de MEF-website}

Samen met premier Benjamin Netanyahu zijn al mijn vrienden blij met het plan van Donald Trump om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen. Ik ben het ermee eens dat dit plan, in tegenstelling tot eerdere presidentiële plannen, veel lof verdient; in tegenstelling tot de voorstellen van Carter, Reagan, Clinton en George W. Bush, neemt het de Israëlische veiligheidszorgen serieus. Bovenal wijst het op een ongekend en emotioneel geweldig niveau van Amerikaanse steun voor Israël.

Dat gezegd hebbende, ben ik niet blij met het plan, en wel om twee belangrijke redenen. Ten eerste, wie heeft het nodig? Israël doet het het beste als het onafhankelijk in haar belangen handelt, niet in navolging van de VS. Alle Israëlische leiders sinds 1948 hebben zich wijselijk verzet tegen plannen die van buitenaf werden opgelegd, met de impliciete vraag: "Wie heeft u de opdracht gegeven om onze problemen op te lossen? Maar deze keer zijn de twee grootste politici van het land naar Washington gegaan om zo'n plan te steunen. Ik voorspel dat deze zelfde leiders of hun opvolgers zo'n autoriteit aan de Amerikanen zullen afstaan.

Ten tweede maak ik me zorgen dat het Trump-plan, net als elk eerder en mislukt plan om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen, is gebaseerd op het geven van hoop aan de Palestijnen. Dat klinkt mooi, maar het is zeer contraproductief.

Om te begrijpen waarom, denk aan de Oslo-akkoorden van 1993, het belangrijkste plan tot nu toe; het was gebaseerd op het belonen van de Palestijnen voor goed gedrag. Het beloofde autonomie en zinspeelde op onafhankelijkheid. Het streefde naar een wazig "Nieuw Midden-Oosten" waarin economische samenwerking als basis dient om historisch vijandige volkeren met elkaar te verzoenen. Het probeerde dit doel te bereiken door middel van alledaagse inspanningen zoals een huisvestings- en bouwprogramma, een ontwikkelingsplan voor kleine en middelgrote ondernemingen, een personeelsplan en een programma voor de ontwikkeling van de infrastructuur voor water, elektriciteit, vervoer en communicatie. Zevenentwintig jaar later zijn alle partijen het eens over de totale mislukking van Oslo.

Het Trump-plan hangt ook af van een mix van soevereiniteit en economische vooruitgang, en het stelt zelfs grotere ambities in het vooruitzicht. Vergeet de autonomie; het projecteert een volwaardige onafhankelijkheid voor de "Staat Palestina", een term die in de loop van een 180 pagina's tellend document een verbazingwekkende 1397 keer wordt genoemd. Iedereen die zich bezighoudt met de veiligheid van Israël huivert bij dit dreigende vooruitzicht.

Zoals de titel van het plan ("Peace to Prosperity") en de ondertitel ("A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People") suggereren, heeft het plan opzichtige economische aspiraties. Het plan stelt vast dat de Gazanen "lijden onder massale werkloosheid, wijdverspreide armoede, een drastisch tekort aan elektriciteit en drinkwater en andere problemen die een humanitaire crisis op grote schaal dreigen te veroorzaken", en belooft hen een "welvarende toekomst" in te luiden met de hulp van meer dan 50 miljard dollar aan nieuwe investeringen in tien jaar tijd.

Peace to Prosperity schat dat de voorschriften ervan ertoe kunnen leiden dat het Palestijnse BBP "in 10 jaar tijd verdubbelt, meer dan 1 miljoen nieuwe banen creëert, het werkloosheidscijfer onder de 10 procent brengt en het armoedecijfer met 50 procent verlaagt". In deze geest komt het woord elektriciteit 116 keer voor in het plan en welvaart 303 keer.

Het plan gaat in op de kleinste details. Het roept bijvoorbeeld op tot de oprichting van een "Dead Sea Resort Area", waarbij van Israël wordt geëist dat het Palestina toestaat dit gebied ten noorden van de Dode Zee te ontwikkelen, samen met een weg die het de Palestijnen mogelijk maakt "van de staat Palestina naar dit resortgebied te reizen, onder voorbehoud van Israëlische veiligheidsoverwegingen." Of het voorzien in het bijeenbrengen en uitgeven van 25 miljoen dollar over een periode van twee jaar om "krachtige technische ondersteuning te bieden aan de Palestijnse publieke sector om een nieuw handelsregime en -kader te ontwikkelen".

Mijn antwoord: Gelooft één enkele persoon daarbuiten echt dat een van deze hersenschimmen zal worden uitgevoerd?

In plaats van - nogmaals - te proberen Palestijnen te lokken om hun Israëlische buurman te accepteren door te doen alsof ze een beter leven zullen krijgen, moeten de Palestijnen de onopgesmukte waarheid horen:

- Hun eeuwenlange afwijzing van joden, jodendom, zionisme en Israël is het enige probleem dat een oplossing in de weg staat; er moet onmiddellijk en volledig een einde aan komen.

- Ze zullen geen toevluchtsoord krijgen, geen nieuw handelsregime, geen omvangrijke financiële hulp, veel minder soevereiniteit en welvaart, totdat ze de Joodse staat Israël ondubbelzinnig accepteren en dat over een langere periode doen.

Mijn bedenkingen bij het Trump-plan betreffen de herhaling en aanscherping van de oude, mislukte aanpak om de Palestijnen voordelen te beloven. Nee, ze moeten de diepe waarheid horen dat er niets goeds zal gebeuren totdat ze hun verstoppende afwijzing opgeven. In plaats van hoop te koesteren, zou het een beeld van wanhoop moeten schetsen. Als dit niet gebeurt, zal het plan uiteindelijk net zo irrelevant zijn als elk voorafgaand presidentieel initiatief.

Daniel Pipes is een wereldberoemde Midden-Oosten- en islamdeskundige. Hij is voorzitter van het Forum voor het Midden-Oosten. Zijn artikelen verschijnen in vele kranten. Hij ontving zijn A.B. (1971) en Ph.D. (1978) van Harvard University en gaf les aan Harvard, Pepperdine, het U.S. Naval War College en de University of Chicago. Hij is bestuurslid van het Amerikaanse Instituut voor Vrede en andere instellingen. Zijn website is DanielPipes.org.

Bron: Reservations about the Trump Peace Plan | The Jewish Press - JewishPress.com | Daniel Pipes | 8 Shevat 5780 – February 3, 2020 | JewishPress.com