www.wimjongman.nl

(homepagina)


BREAKING: De derde poort is in Israël gevallen als de kerstster de wereld verovert

22 december 2020 - door Gary

Belangrijk nieuws uit Jeruzalem - De Knesset in Jeruzalem is voor de derde keer ontbonden sinds het begin van de historische politieke impasse in april 2019. Dit betekent dat Israël op 23 maart 2021 naar een vierde verkiezingsronde gaat. Intrigerend genoeg komt deze derde ontbinding binnen 24 uur na de Grote Conjunctie op de Winterzonnewende en zullen de nieuwe verkiezingen rond de Lente-zonnewende plaatsvinden. Zowel de val van het kabinet als de nieuwe verkiezingen vinden plaats rond de wisseling van seizoenen. Dit zou wel eens van grote betekenis kunnen zijn. Dit brengt ook de speculatie over de vermeende "profetieën" van Kaduri en Shoshani in een kristalheldere focus.

()

Tegelijkertijd zijn de diplomaten in Marokko om een vierde akkoord over normalisering van betrekkingen met Israël te formaliseren onder de auspiciën van de Abraham-Akkoorden. En er gaan geruchten dat er in de komende weken meer landen met een moslimmeerderheid zullen volgen, voordat Trump zijn functie neerlegt.

()

Over bijbelse astronomie en kosmologie

Zoals we in onze recente videoserie al in detail beschreven, wordt Saturnus 2x in de Bijbel genoemd (Amos 5:26; Hand. 7:43) en is het een duidelijke weergave van Satan. Bovendien geeft deze grote conjunctie een beeld van Openbaring 12:4, nl. de draak die klaar staat om het mannelijk kind te verslinden.

Openbaring 12 bevat parallelle verslagen van dezelfde gebeurtenissen, waarbij het eerste een astronomisch teken is (12:1-4, en mogelijk 12:5-6), en het tweede de werkelijke gebeurtenissen (12:7-14). Het lijkt erop dat het Grote Teken (12:1-2) letterlijk in vervulling is gegaan op 23 en 24 september 2017. Het tweede teken (12:3-4a) werd mogelijk vervuld op 8 oktober 2018, maar er bestaat nu een grotere kandidaat in de vorm van de Geminiden, die op 14 december van dit jaar hun hoogtepunt bereikten met vallende sterren van meer dan 150-200 per uur. Het is opmerkelijk dat de Geminiden precies langs de staart van de grote rode draak gaan (nu nog meer het geval dan bij de Draconiden in 2018). De dag 14 december was opmerkelijk, omdat het exact tussen de grote Amerikaanse zonsverduisteringen van 21-8-2017 en 8-4-2024 viel. Het grote X-vormige kruis over de VS markeert de plek. Op die dag deed zich ook nog een andere continentale totale zonsverduistering voor, namelijk over Zuid-Amerika, en wel over het “gebied van de reuzen” (denk aan het oordeel over de Nephilim).

Na het teken van de draak (die naar beneden wordt geworpen en een derde van de sterren aan de hemel met zich meeneemt) staat deze neergeworpen draak klaar om het mannelijke kind te verslinden zodra hij geboren wordt. Maar het kind ontsnapt aan hem, als het naar de hemel wordt opgenomen, naar de troon van God. Zo lijkt de grote conjunctie van gisteren een beeld van Openbaring 12:4b, van de draak die klaar staat om te verslinden.

Mythologisch gezien is Saturnus (Kronos) een afschaduwing van Satan; ook in de Grieks-Romeinse mythologie wordt van hem verteld dat hij zijn kinderen probeert te verslinden: hij probeert Jupiter (Zeus) te verslinden, maar deze ontsnapt in veiligheid. Het is een misvormde weergave van het ware bijbelse verhaal waarin Satan het mannelijke kind probeert te verslinden en het kind in de hemel wordt opgenomen. Het is opmerkelijk dat Zeus of Jupiter en Kronos of Saturnus in zowel de Griekse als de Romeinse mythologie met elkaar strijden om de opperste heerser van de kosmos te worden. In deze mythologieën was het Kronos (Jupiter) die de opstand tegen de oergoden aanwakkerde en wiens opstand de Titanen (reuzen, vergelijk met gevallen engelen) voortbracht. Later vermengde Kronos het bloed van de hemelse wezens met de aarde, waaruit de reuzen voortkwamen (vergelijk de Nephilim).

Vergelijkbare verhalen en figuren zijn te vinden in Babylonische, Egyptische, Noorse en allerlei andere mythologieën, waaruit blijkt dat de oude mensheid kennis had van de bijbelse kosmologie van voor de zondvloed; deze raakte echter verdorven na de bouw van de toren van Babel. De Grieks-Romeinse mythologie leert zelfs unaniem dat bepaalde (niet alle) Titanen gevangen zaten in Tartarus, een afschaduwing van het boek Henoch en de brieven 2 Petrus en Judas (2 Pet.2:4; Jud.1:6). De "Wachters" in het boek Henoch, te vergelijken met de Bnee-ha-Elohim (de ‘godenzonen’) in Genesis 6, werden opgesloten in een geestelijke kerker in afwachting van het definitieve oordeel, terwijl de opstandige cherub zelf, die wij kennen als Satan, en andere engelen met hem, vrij bleven (maar niet voor lang!) De Bijbel maakt duidelijk wat de sterfelijke mens in al zijn mythologieën heeft verdraaid.

Nu we weten dat de planeet Saturnus symbool staat voor Satan, is het opvallend dat hij toevallig 7 traditionele manen (d.w.z. manen die groot genoeg zijn om ellipsoïdes te vormen en groot genoeg om door telescopen gezien te worden), namelijk: 1. Titan (soortnaam voor het Grieks-Romeinse equivalent van een gevallen engel), 2. Enceladus (een reus, vgl. Nephilim), 3. Mimas (ook een reus), 4. Tethys (een reuzin), 5. Dione (ook een reuzin), 6. Iapetus (een reuzin) en 7. Rhea (een reuzin). Op deze manier is Saturnus niet alleen de planeet ("zwervende ster" genoemd in de Bijbel) die symbool staat voor Satan in Bijbelse termen, de mythologie en een soortgelijke uitspraak (Saturnus vs. Satan), maar je zou zelfs kunnen denken dat zijn 7 manen kunnen worden vergeleken met de 7 koppen van de draak in Openbaring 12.

()

N.B. In de bijbelse astronomie kunnen bepaalde personages op meerdere manieren worden voorgesteld. Individuele sterren en planeten stellen vaak individuen voor (bijv. Venus als Jezus Christus, Openbaring 22:16; Jupiter als Christus bij zijn eerste komst en Zijn Gemeente bij zijn tweede; Saturnus als Satan; Mercurius als Gabriël; Mars als Michael), terwijl de veranderende constellaties vaak scènes uit de geschiedenis van de gezamenlijke entiteiten voorstellen (bijv. Leo als Juda; Maagd als Israël; Stier als de terugkerende Christus; Ophiuchus als Christus in gevecht met de slang; Boogschutter als de Antichrist die aan de macht komt / het eerste zegel). .


Een notitie over de kerstster

Zoals eerder vermeld bleek de grote conjunctie een wereldwijde sensatie; het stond zelfs op de homepage van Google. Men sprak over “de terugkerende Ster van Bethlehem” en over "de Kerstster." Als de Gemeente binnenkort wordt opgenomen zal de wereld niet kunnen zegen dat ze geen hemelse boodschappen hebben gekregen. De Bijbel zegt inderdaad dat God de zon, maan en sterren heeft gemaakt om als teken te dienen (Gen. 1:14) en dat ze elke dag en elke nacht tegen ons over Hem zouden spreken (Ps. 19:1-4).

Wat nu op aarde te zien is, is vergelijkbaar met wat er 2000 jaar geleden gebeurde, toen magiërs uit het oosten een ster volgden naar de plaats waar Messias Jezus was geboren (Bethlehem). Vergeet niet dat Openbaring 12 een toekomstprofetie is, maar de blauwdruk ervan lag al in het geboorteverhaal van Christus. Hijzelf was in gevaar door de "draak" Herodes. Het was dankzij het verslag van de magiërs, dat Herodes achter de geboorte kwam en op het punt stond het Kind te verslinden, door het bevel te geven alle jongetjes onder 2 jaar te laten afslachten. Jezus werd door zijn ouders meegenomen en ontsnapte naar het niet-joodse land Egypte. Een jaar later stierf Herodes: hij viel dood en zo werd de draak verslagen. Deze blauwdruk past niet op alle details van Openbaring 12. Daarom gaat Openbaring 12 niet in de eerste plaats over wat er met Jezus is gebeurd, maar geeft het verhaal van Jezus ons duidelijkheid en context over wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.

Snel vooruit naar 2020: de wereld is afgesloten vanwege een wereldwijde pandemie. Honderdduizenden kerken worden gesloten, tientallen miljoenen christenen worden gedwongen om elkaar op afstand of thuis te ontmoeten. Christenen in het "10/40-venster" werden al hevig vervolgd, maar nu in toenemende mate ook in het westen. We zijn getuige van de introductie van het merkteken van het Beest, via de technologische, psychologische en praktische gevolgen van de wereldwijde uitrol van vaccins, quarantaine-kampen, het traceren van contacten en beperkingen op koop en verkoop. De draak staat gereed om te verslinden.

En net als 2000 jaar geleden staat ook nu een Ster in de aandacht. Deze keer kondigt hij echter het tweede deel van de geboorte aan: 2000 jaar geleden werd het Hoofd (Christus) geboren, deze keer wordt het lichaam (zijn Gemeente) geboren.

Toen de magiërs in Bethlehem aankwamen en de Kind-Koning vonden, gaven ze Hem goud, wierook en mirre als geschenk (Matt. 2:11). Goud wordt vaker in de Bijbel genoemd, maar wierook en mirre slechts zelden.

Behalve Mattheüs 2:11 zijn de enige andere plaatsen in het Nieuwe Testament waar wierook wordt genoemd (libanos, libanótos, chalkolibanon) in Openbaring. Mirre (smurna) komt slechts 4x in het Nieuwe Testament voor: 1x verwijzend naar het geschenk van de magiërs, 1x verwijzend naar de balsem op het lichaam van Jezus voor Zijn begrafenis (Joh 19:39), en 2x keer in Openbaring.

Goud en alle afgeleide woorden komen in het Nieuwe Testament 42x voor. Daarvan 24x alleen al in Openbaring, en 18x in alle andere boeken van het Nieuwe Testament samen.

Wat ik wil zeggen is dit: Het thema van de geschenken van de magiërs (Matteüs 2:11) komt terug in het boek Openbaring, en wel in de eerste hoofdstukken van Openbaring, in de aanloop naar het verrukkelijke beeld in Openbaring 4-5. Zou dit, in combinatie met alle astronomische beelden en tekenen in Openbaring, een aanwijzing kunnen zijn dat de toekomstige profetie wel eens zou kunnen plaatsvinden op een manier die lijkt op de situatie rond Christus' geboorte, maar dan nu met als onderwerp de Gemeente?

Bron: BREAKING: The Third Gate Has Fallen In Israel As The Christmas Star Captivates The World - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates


Reactie van Robert Cook 23/12/2020

De Kerstster is anders dan de Bethlehemster.
De chronologie rond Jezus’ geboorte is als volgt. Zacharia diende in de tempel (Abijah - 8e divisie/10e week) in mei/juni (Lucas 1:5), De incarnatie/overschaduwing door de Heilige Geest) vond plaats in december/Chanoeka (Lucas 1:30-1, 39-41).
De geboorte van Christus 9 maanden later in september (Bazuinen/Sukkot/ Loofhuttenfeest), de besnijdenis, de inwijding (Lucas 2:7, 21-22) en terugkeer naar Nazareth (Lucas 2:39).
Ruim een jaar later bezoeken de wijzen het jonge kind (Shawoeot/Pinksteren in voorjaar of Chanoeka in winter) (Matteüs 2:2) en vlucht het gezin naar Egypte.

De Kerstster verscheen tijdens de geboorte.
De Bethlehemster verscheen met de komst van de wijzen. Daar zit grofweg een jaar tussen.

Scenario 1. Jezus werd verwekt tijdens Chanoeka in december in het jaar 8 v.Chr. en geboren tijdens het Loofhuttenfeest /Soekkot in oktober in het jaar 7 v.Chr. Er was een drievoudige conjunctie van Jupiter en Saturnus in sterrenbeeld Ram, te weten in mei, oktober en december van dat jaar; dit was de Kerstster. Pas later, in het voorjaar van het jaar 5 v.Chr., arriveerden de wijzen; in die periode was 72 dagen lang een komeet zichtbaar; dit was de Bethlehemster. Dit klopt als Lucas het begin van Augustus regering rekent vanaf het moment dat hij alleenheerser werd, Tiberius regeerde in samenwerking met Augustus, en de dood van Herodes in het jaar 4 v.Chr.

Scenario 2. Jezus werd verwekt in december in het jaar 4 v.Chr. en geboren in september van het jaar 3 v.Chr. Er was een drievoudige conjunctie van Jupiter en ster Regulus in sterrenbeeld Leeuw, te weten in oktober, februari en mei. De wijzen kwamen aan, toen Jupiter halt hield, tijdens Chanoeka in het jaar 2 v.Chr. Dit klopt als Herodes de Grote na het jaar 4 v.Chr. overleed.

(Scenario 3 wordt niet vermeld. vert.)

De Bijbel, de hemel en de wereld wijzen in onze tijd alle drie in dezelfde richting, namelijk de grote verdrukking. Aangezien Jezus werd geboren tussen 7 v.Chr. en 1 v.Chr. en stierf tussen 27 en 33 n.Chr. en er sindsdien ca.1993 jaren zijn verstreken, bevinden we ons nu in het tijdvak van de opname. Deze vindt plaats op de 100e en laatste stoot op de bazuin (zie Lev.23:24; 1 Korintiërs 15:52).

Als Jezus stierf en opstond in het jaar 27/28, is de opname misschien al binnenkort: in de periode sept.2021-2022.
Als Hij stierf en opstond in het jaar 30, is de opname pas in de periode sept. 2023-2024.
Als Hij stierf en opstond in het jaar 33 vindt het nog later plaats: tussen sept. 2025-2026.
Bij elke speculatie over het tijdstip van de opname moeten we rekenen met een marge van zeven jaar

Robert Cook, 21stcenturyrevelation.com/First_Coming