www.wimjongman.nl

(homepagina)

Qatar is Pro Iran en Anti Golf-Arabieren

Door Dr. Edy Cohen - 14 september 2020

 

Skyline van Doha van het Museum voor Islamitische Kunst, Doha, Qatar, foto van Florian Wehde via Unsplash

 

 

 

BESA Center Perspectieven Papier nr. 1.745, 14 september 2020

SAMENVATTING: De genormaliseerde betrekkingen tussen de Golfstaten en Israël functioneren als een afschrikmiddel voor Iran. Qatar, dat Iran begunstigt ten koste van zijn buren in de Golf en verzet zich dus tegen deze trend. Qatar en haar Aljazeera-spreekbuis mogen geen wig drijven tussen Israël en haar huidige en toekomstige vredespartners in de Golf.

De Arabische wereld is vandaag de dag veel minder verdeeld dan in de afgelopen jaren en beweegt zich in een positieve richting van verzoening en eenheid. Slechts één Arabisch land - Qatar - valt uit de toon tegen deze hernieuwde Arabische eenheid, vanwege de steun voor de Moslimbroederschap, de knusse relatie met Iran en de financiering van terroristische organisaties. Doha is de enige Arabische hoofdstad die zich verzet tegen normalisatie en vrede tussen Israël, de VAE en Bahrein, en het zal waarschijnlijk verdere vreedzame ontwikkelingen tussen Jeruzalem en andere Golfstaten afwijzen.

Vanwege haar steun aan de Broederschap en Iran, die zich manifesteert in voortdurende pogingen tot ondermijning en veroorzaken van oproer die bedoeld zijn om de Arabische regimes te ondermijnen, hebben de Golfstaten zware sancties opgelegd aan Qatar om het diplomatiek en economisch te isoleren. Deze belegering had tot gevolg dat Doha nog dieper in de warme omhelzing van Teheran en uiteindelijk ook van Ankara werd geduwd.

Qatar, dat zich in de ogen van de belende Arabische regimes tot een verstotene heeft gemaakt, is de grootste verliezer met de akkoorden tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en tussen Israël en Bahrein. Alle andere Golfstaten hebben zich, expliciet of stilzwijgend, achter het verdrag geschaard. Qatar staat alleen in haar hevige bezwaar tegen de Israëlische vrede met de Golfstaten, en heeft onophoudelijk sarcasme uitgegoten tegen de normaliseringsakkoorden, voornamelijk via de staatszender Aljazeera.

Aljazeera doet al lang niet meer alsof het objectief is. Daar zijn ontelbare voorbeelden van, maar het feit dat de protesten in Iran niet worden vermeld en dat Qassem Soleimani, een massamoordenaar en terrorist van de Arabieren, wordt geprezen, toont duidelijk aan dat Qatar zijn Arabische identiteit door de Iraanse invloedssfeer heeft afgewezen. Aljazeera toont de hypocrisie openlijk aan door heel verschillende boodschappen uit te zenden naar verschillend publiek. Wanneer het zich tot het Westen richt, presenteert het een liberale façade, maar in het Arabisch verspreidt het schandelijke opruiing tegen Israël en haar deals met de VAE en Bahrein.

Aljazeera heeft altijd wreed opgehitst tegen Israël en de gewelddadige Palestijnse "strijd" aangemoedigd. In haar verslagen worden de Palestijnen steevast voorgesteld als de slachtoffers van een kwaadaardig, genadeloos Israëlisch regime. Het is een feit dat de meeste werknemers van Aljazeera, waaronder een handvol presentators van Palestijnse afkomst zijn, deze opruiing een sterke wind in de rug geeft.

Toch was Qatar de eerste Golfstaat die haar poorten opende voor hooggeplaatste Israëliërs. Shimon Peres bezocht het emiraat en Israël opende er in 1996 een handelsbureau. Dus wat veranderde er?

Toen de vorige emir van Qatar, Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani, in juni 2013 de heerschappij over het land overdroeg aan zijn zoon, Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, werden de betrekkingen met Israël clandestien. De contacten tussen de twee landen werden verontschuldigd als een poging om te bemiddelen tussen Hamas en Israël, en de reden hiervoor was de afhankelijkheid van Iran en Turkije vanwege het isolement van dit land.

De opwarming van de betrekkingen tussen Israël en de Golfregio is een grote prestatie voor zowel Jeruzalem als de betrokken Golfstaten. Deze toenadering, die in politiek, cultureel en economisch opzicht tot uiting komt, toont aan dat men vrede wil en het beleid van de regering-Trump ten aanzien van Iran en de Palestijnen wil steunen. De betrekkingen van de Golfstaten met Israël zijn afschrikwekkend voor de Iraniërs en worden door Doha dan ook met ongenoegen bekeken. -- Qatar en haar Aljazeera-spreekbuis mogen geen wig drijven tussen Israël en de Golf.

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat in Israël Today is verschenen op 10 september 2020.

Dr. Edy Cohen (Ph.D. Bar-Ilan University) spreekt vloeiend Arabisch en is gespecialiseerd in inter-Arabische relaties, het Arabisch-Israëlische conflict, terrorisme, Joodse gemeenschappen in de Arabische wereld. Hij is onderzoeker bij het BESA Centrum en auteur van het boek De Holocaust in de ogen van Mahmoud Abbas (Hebreeuws).

Bron: Qatar Is Pro-Iran and Anti-Gulf Arabs