www.wimjongman.nl

(homepagina)

Dr. Maurice Sklar had onlangs een profetische ervaring die bevestigt wat Pastor Dana Coverstone liet zien.

10 juli 2020 - door Michael Snyder

Voor degenen die hebben gewacht op de profetische bevestiging van wat Pastor Dana Coverstone te zien kreeg, dit hebben we net binnen gekregen.

Dr. Maurice Sklar is een zeer gedecoreerde klassieke violist, en zijn decennialange bediening heeft hem veel respect opgeleverd in de christelijke wereld.

Ik heb al een aantal van de ongelofelijke profetische ervaringen die Dr. Sklar in de loop der jaren heeft gehad in mijn komende boek laten zien, maar toen werd ik bewust gemaakt van nog een andere die hij net had gekregen.

Toen de kalender zich letterlijk naar de tweede helft van 2020 overging, had Dr. Sklar een verbazingwekkend visioen, dat de Heer hem opdroeg om onmiddellijk met zijn publiek te delen. Het volgende is een transcriptie die mijn vrouw maakte van het eerste deel van die video. Ik denk dat u zich snel zult realiseren waarom deze profetische ervaring zo belangrijk is:

Meteen na middernacht kreeg ik een heel sterk waarschuwingswoord, en ook werd het vergezeld van een visioen. Dit is het duidelijkste wat de Heer in lange tijd tot mij heeft gesproken wat betreft de actualiteit... iets actueels, en de Heer zei tegen mij, Hij zei: "Ga nu meteen verder".

Het is 1 juli, we zijn net 1 juli binnengegaan, dan zegt de Heer dat er de komende vijf maanden, tot aan de verkiezing, een gecoördineerde geplande, en zeer, zeer bewuste, stap voor stap overname van de Verenigde Staten is, waarin voor links en het marxisme het hele punt is om te voorkomen dat president Trump wordt herkozen. Zij weten het, de democraten weten het, dat zij de verkiezingen zullen verliezen.

Er is een allesomvattende poging. De Heilige Geest zei tegen mij, het is om de regering omver te werpen,... om de hele zaak omver te werpen. Om Amerika te stoppen, zoals we het kennen. En de Heer zegt niet alleen dat we moeten bidden, we moeten vasten en bidden. Voor de komende vijf maanden. Als we niet ingrijpen, wat ik geloof dat God kan doen, en ik geloof dat Hij het wil doen; ik geloof dat wij dat ook willen, maar ik sta hier op dit moment, omdat ik de versnelling en de vermenigvuldiging van dit geweld heb gezien die vanuit de centra van de grote steden naar buiten komt en die niet zal ophouden tenzij we een wonder krijgen, ... we hebben een wonder van God nodig, want deze onrust is net begonnen.

Er is, er is een... ik weet niet of het een andere vorm van hetzelfde China-virus is dat we hebben meegemaakt, het kan een nieuwe zijn of het kan gewoon een heropleving zijn, ik weet het niet, maar ik zag de ambulances. Ik zag de ziekenhuizen vol lopen. Ik zag de sluiting van de scholen, die van plan waren te openen.

Dit hele COVID-ding is geen natuurlijk virus. Dit is een gecreëerd virus, ik zag het als een gecoördineerde aanval en het is echt en ik ben niet geïnteresseerd, of ik kijk niet naar de samenzweringszaken, maar ik zag de Heer die zei "Waarschuw, waarschuw, Amerika, waarschuw de kerk, waarschuw de bruid dat deze versnelling zeer ernstig is".

De Heer zegt: "Amerika zal zich voor mij vernederen."

Tot nu toe is God genadig geweest en houdt Hij zich in. Het volgende niveau gaat komen. En als dat gebeurt, zal dat het huidige niveau doen lijken op een kleine picknick. Dit, de omvang van de anarchie.... ik bedoel... ik geloof in de beloften van God, ik geloof dat God ons wil beschermen en dat zal Hij ook doen. Maar, ik zeg je ook, dit zal een allesomvattende inspanning zijn van de kant van de satanische pogingen het over te nemen, om zich voor te bereiden om Amerika ten val te brengen voor de grote opwekking. Hij weet dat het komt en om te ontmoedigen, ...om Gods volk te ontmoedigen.

Daarom vertelde hij het me de laatste 105 dagen, ik ben verder gegaan en bemoedigd en waar we lezen en de beloften van God belijden, daar staan we.

Ik geloof dat God al een scheiding heeft gemaakt, maar dit zal de wereld niet beschermen tegen de schokken die binnenkort zullen komen. En zoals ik al zei, het is al zo, we hebben nog nooit gezien van wat er waarschijnlijk komt, ik zag er twee.

De Heer zei, "Ga nu verder",

Ik heb ja Heer gezegd, ik zal het doen.

Hij zei, hij zei, dit is een goed moment om je nu voor te bereiden op het middernachtelijke uur. Dit zijn gevaarlijke tijden, en de aanval van geweld en wetteloosheid kan heel snel komen... EN met deze ziekte... EN met de andere dingen die komen gaan, dit zal Amerika tot in de kern door elkaar schudden.

We moeten onszelf vernederen, we moeten bidden.

De Heer zei dat de Heer komende is, het is al zo, het is al zo, deze dingen zijn in gang gezet. Het is al lang gepland.

We moeten God nu om zijn wonderbaarlijke tussenkomst roepen. Ik geloof deze Schrifttekst die zegt, dat de vijand als een vloed binnenkomt. De Geest van de Heer zal een banier tegen hem oprichten.

Ik houd er niet van om onheil en somberheid te voorspellen, toen ik zag wat ik zag, wat ik u moet zeggen is dat er een ander niveau is, dat tegen het einde van de zomer zal komen, een toename van deze geboorteweeën en dan is er een ander niveau wanneer we in september komen.

Op dit moment, het volk van God, moeten we tussenbeide komen zoals Abraham het deed voor Sodom, ik bedoel, let op, let op en weet dat dit heel echt is.

God schokte me vanavond. Hij schokte me, en hij zei toen we in juli binnenkwamen, dat dit op kantje-boord stond. Het kan beide kanten op gaan. Amerika kan een wedergeboorte hebben zelfs, ... maar niet met deze hardheid en trots en arrogantie en trotsering, nee. En natuurlijk, we kunnen niet alle geboorteweeën stoppen, met onze gebeden, we zijn in de eindtijd, we zijn in de laatste dagen, we staan op de grens van de verdrukking. Het is weerhouden.

De dingen gaan naar het volgende niveau. De volgende dingen die gebeuren, zijn niet licht, ze zijn niet klein, en de wereld heeft zoiets nog nooit gezien, Amerika heeft dit nog nooit gezien. Ze zijn niet voorbereid. Dat zijn we niet, we zijn niet voorbereid omdat we nog nooit zoiets hebben meegemaakt.

In de laatste zeven jaar hebben we niets anders gehad dan gemak en voorspoed, en het mooi gehad, Amerika heeft geen oorlog gekend. Dat is er niet meer geweest sinds de Tweede Wereldoorlog.

Dit was een kritieke tijd, en we moeten, ik bedoel, ik zeg het je, roep om genade tot God, vanwege de dingen die er zijn, het kwaad dat al ontketend is. Het is al in beweging. Als God geen banier opricht, zullen we een catastrofale plotselinge verandering zien in Amerika, en de tijd is gekomen.

Ik moet trouw zijn aan de Heilige Geest, en je waarschuwen.

Bron: Dr. Maurice Sklar Just Had A Prophetic Experience Which Confirms What Pastor Dana Coverstone Was Shown