www.wimjongman.nl

(homepagina)

Crisis, geestelijke honger en een profetische droom van 20 jaar geleden

19 april 2020 - door Olga Gez (Tiferet Yeshua)

()

Hier in Israël gingen we de week na de Purim-vakantie op 18 maart thuis in quarantaine vanwege het coronavirus. Nu, de week na Pesach, zijn we nog steeds in quarantaine, hoewel onze regering langzaam probeert de beperkingen te versoepelen. Dezelfde storm treft mensen over de hele wereld, maar, zoals een bepaalde Facebook-post die ik onlangs las al aangaf, zit iedereen in een ander bootje: deze crisis treft iedereen financieel, emotioneel en spiritueel op verschillende manieren.


Gebroken zijn

Voor mij persoonlijk is het een uitdagende tijd geweest, en de week van Pesach was bijzonder moeilijk. Mijn man en ik organiseren meestal een grote Pesach-maaltijd voor onze uitgebreide familie (ik houd van koken, vooral de Tunesische en Marokkaanse gerechten waarmee ik ben opgegroeid). Dit jaar besloot ik echter, vanwege de quarantainebeperkingen, om Pesach-maaltijden te koken voor mijn oudere schoonfamilie die in de buurt woont, en voor een ander familielid in een moeilijke situatie, en voor nog een andere oudere dame uit onze gemeenschap.

Toen Pesach dichterbij kwam, waren we in onze derde week van totale quarantaine, en mijn familie en ik begonnen de gevolgen ervan te voelen. Ik merkte ineens dat ik 's nachts niet meer kon slapen, en door mijn vermoeidheid overdag werd het nog moeilijker om met de moeilijke situatie om te gaan, om nog maar te zwijgen van al het extra werk dat ik voor deze vakantie op me had genomen.

Als onderdeel van het team van Tiferet Yeshua heb ik een roeping om er voor anderen te zijn: een van mijn dagelijkse activiteiten, nog meer nu, is om onze gemeenteleden op te roepen, te bidden met degenen die bemoediging nodig hebben, en te coördineren met ons team om hen te helpen die in onmiddellijke nood zijn. Ik besefte het toen nog niet, maar toen ik probeerde er voor iedereen te zijn, ook voor mijn directe en uitgebreide familie, bereikte ik een breekpunt.

Deze laatste week sprak ik wat met een zuster in de Heer over de moeilijke tijd die ik tijdens de quarantaine had. Op een gegeven moment zei ze tegen mij: "Olga, ook al ben je uitgeput, realiseer je je dat je rechts en links getuige bent geweest voor mensen?

Het was niet bij me opgekomen als iets ongewoons, maar eigenlijk was het dat wel! Ik had haar verteld hoe een familielid dat altijd tegen het evangelie was geweest, plotseling openstond om over Jeshua te horen en zelfs bereid was om wat literatuur mee naar huis te nemen om over de Messias en in de profetische Schrift te lezen. Dit familielid is volledig door de corona-crisis heen gebroken, omdat zijn vrouw tijdens de quarantaine in een klinische depressie terechtkwam en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ik had ook de gelegenheid om het met een van mijn buren te delen die als jongeman in een Yeshiva (een Joodse religieuze school) verbleef. Nu, door deze gekke situatie waarin we ons allemaal bevinden, is hij plotseling op zoek naar en staat open voor Yeshua.

Een profetische droom van 20 jaar geleden

Toen we voor het eerst in quarantaine gingen, had de Heer een krachtige droom in mijn hart gegeven, die Hij me bijna twintig jaar geleden gaf toen ik een gloednieuwe gelovige was - een tijd waarin ik nog onvolwassen was in het geloof en in veel opzichten in compromissen leefde. Het is echter verbazingwekkend voor mij, dat ondanks onze zwakheid en onvolwassenheid (denk aan Petrus de discipel), de Heer ons nog steeds diepe en verbazingwekkende openbaringen wil geven!

In de droom was ik gekleed in de kleren van Mozes en hield ik zijn staf in mijn hand. Ik liep op straat en riep tot de mensen om me heen: "Bekeer je voor het koninkrijk van God". De lucht boven ons was donker en dreigend, en ik zag een explosie ver weg in het noorden, alsof er ergens anders iets gebeurde waarvan ik wist dat het ook naar Israël zou komen. Terwijl ik over de straten liep en schreeuwde naar de mensen om me heen, kon ik zien dat mijn woorden in de harten van velen gingen, en God raakte ze aan. Er waren anderen die mijn woorden niet ontvingen, en ik kon hun harten zien verharden en zich van God afkeren.

( )

Olga zingt de zegeningen tijdens Pesach Seder 2016

Terwijl ik met mijn vriendin over mijn ervaringen tijdens de corona quarantaine sprak, realiseerde ik me dat deze droom die de Heer me toen zoveel jaren geleden gaf, voor nu is! Ik voel me wel moe en gebroken op dit moment, maar God gebruikt me nog steeds om te getuigen voor de mensen om me heen, die openstaan voor het evangelie als nooit tevoren. En niet alleen ik: tijdens de Tiferet Yeshua's Gemeente Zoom-samenkomst deelde Tiferet Yeshua's ouderling, David Trubeck, mee hoe seculiere vrienden van hem uit het leger, die nooit openstonden voor het evangelie, hem plotseling vragen zijn gaan stellen over zijn geloof. Ouderling Moti Cohen en anderen die getuigen onder de armen en behoeftigen, hebben een ongekende honger en openheid voor het evangelie gezien. Andere veldwerkers in Israël hebben hetzelfde meegemaakt.

Bid voor de oogst

Aan het begin van de quarantaine zei Pastor Gil tegen ons allen dat hij het gevoel had dat de Heer deze crisis zou gebruiken om de harten van vele ongelovigen om te keren om Hem te zoeken, en dat is precies wat er gebeurt. Zou u in deze tijd bij ons willen staan, om te bidden dat de Heer de oogst hier in Israël zal binnenhalen? Er is hier zoveel weerstand tegen het evangelie - Israëli's hebben zoveel hindernissen te overwinnen om open te staan voor het evangelie - en wij hebben uw gebeden nodig! God is in beweging, en ons gebed is dat wat hier in Israël gebeurt door de corona-crisis over de hele wereld zal gebeuren.

Bron: Crisis, Spiritual Hunger and a Prophetic Dream from 20 Years Ago – Tiferet Yeshua