www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van de profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

De Top 3 van profetisch nieuws van 2020

Het nummer één teken van de Wederkomst is het samenkomen van alle tekenen die Jezus en de profeten zeiden naar uit te kijken. Jezus zei: "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." (Lucas 21:28). Wat zijn de dingen die Jezus en de profeten zeiden om naar te kijken? Israël terug in het land (Jeremia 23:7-8)... Het Joodse volk terug in de macht over Jeruzalem (Lucas 21:24)... Het Evangelie wordt aan de hele wereld gepredikt (Matteüs 24:14)... En meer. Vandaag zien we deze tekenen. Omdat we dat doen, kunnen we er zeker van zijn dat we in de tijd van zijn terugkeer leven. Maar Jezus noemde ook andere tekenen. Dat deden de profeten ook. En we zien die tekenen ook. Nu 2020 ten einde loopt, wat waren dan de grootste profetische nieuwsberichten? Hieronder staat een lijst van wat volgens mij de top drie waren:

1) De COVID-19-pandemie

De huidige COVID-19 coronavirus-pandemie is niet een van de specifieke gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorspeld voor de zevenjarige Verdrukking. De wereld is eenvoudigweg nog niet in die periode aangekomen. Het is echter wel belangrijk voor de bijbelse profetie, omdat het de weg vrijmaakt voor de vervulling op korte termijn van veel eindtijdprofetieën. Dat is niet verwonderlijk. Politici maken gebruik van tijden van onrust, rampen en angst om veranderingen door te voeren die mensen anders niet zouden accepteren.

Sinds de coronaviruspandemie hebben politici over de hele wereld hun macht gebruikt om draconische lockdowns voor de lokale bevolking door te voeren. Landen als Italië, Spanje en Frankrijk kondigden landelijke lockdowns aan, waarbij ze alle "niet-essentiële" werknemers opdroegen thuis te blijven. Draconische beperkingen bepaalden wanneer mensen hun huis mochten verlaten en met wie ze in contact konden komen. De politie deed invallen in privé-woningen om illegale feestpartijen op te breken, en veel mensen keerden zich tegen hun buren.

Terwijl de dodelijkheid van de pandemie sinds de lente is afgenomen, blijven de overheidssluitingen en de COVID-verordeningen maar komen. In de Verenigde Staten blijven gouverneurs lastige regels uitvaardigen voor hoe en wanneer restaurants en andere bedrijven kunnen opereren. Ze vertrappen regelmatig de vrijheid van vergadering in het Eerste Amendement. In feite, zei het lid van het Hooggerechtshof Samuel Alito onlangs dat Nevada casino's gunstiger worden behandelt dan huizen van aanbidding. Al deze overheidsorders zijn een aanval op de persoonlijke vrijheid, en duwen ons op de weg naar de dictatuur.

Het woord "coronavirus" komt niet voor in de Bijbel, en het is niet één van de monumentale gebeurtenissen van de Verdrukking. Het coronavirus is echter wel een van de algemene tekens die Jezus noemde om naar te kijken. Toen Jezus gevraagd werd om de tekenen van Zijn komst te beschrijven, haalde Hij pandemieën aan, net zoals die we nu als een belangrijk teken ervaren (Lucas 21:11).

2) Oproepen tot een door de overheid gesteunde crypto-valuta

Het coronavirus heeft ook tot iets anders geleid - een versnelling van de drang naar digitale valuta, ook wel bekend als cryptocurrency. Het gebruik van papiergeld is drastisch afgenomen in dit nieuwe tijdperk van online bestellen en sociale afstand. Papiergeld is een toevluchtsoord voor bacteriën en virussen, en velen beweren dat het de verspreiding van het coronavirus zou kunnen versnellen. Daarom roepen steeds meer politici op om een einde te maken aan het gebruik van papiergeld.

Het einde van papiergeld en de vervanging ervan een door de overheid gesponsorde cryptocurrency zal onbeperkte macht bij de regeringsleiders leggen. Niet alleen biedt cryptovaluta een manier om elke financiële transactie permanent vast te leggen, maar het zal de overheid ook in staat stellen om bij te houden waar je naartoe gaat en wat je doet. Het zal de websites die je bezoekt bijhouden en noteren wie je vrienden zijn. Hoewel de meeste van deze informatie al beschikbaar is via het volgen van creditcards, bankpasjes, mobiele telefoons en sociale media profielen, zal een door de staat gesponsorde cryptovaluta ongehinderd toegang geven tot deze informatie. Het zal een gesloten, door de overheid gecontroleerd economisch systeem creëren waar je afhankelijk bent van de cryptovaluta van de overheid om te betalen voor al je behoeften.

Als de regering besluit dat ze je niet mogen, kunnen ze je de toegang beletten en je uit het economische systeem halen. Ze zullen in staat zijn om te beslissen wat je wel en niet kunt kopen. Ze zullen in staat zijn om je te vertellen waar je wel en niet heen kunt gaan. In wezen hebben ze volledige controle over je leven. En hoewel ik graag zou denken dat we maatregelen kunnen nemen om het te vermijden, is de opkomst van de door de overheid gesponsorde cryptografie onvermijdelijk.

Lang geleden voorspelde het Boek Openbaring de oprichting van een economisch systeem dat griezelig lijkt op een wereld die gedomineerd wordt door de door de overheid gesponsorde cryptovaluta. De Bijbel zegt dat er een tijd zal komen dat een wereldwijde dictator zal bepalen dat iedereen op aarde een merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd zal moeten krijgen (Openbaring 13:16). Zonder dit merkteken zullen de mensen op aarde niets kunnen kopen of verkopen (Openbaring 13:17). Hoe zal dit werken? Het valt nog te bezien. Maar de wereldwijde haast om door de overheid gesponsorde cryptovaluta te creëren geeft ons een glimp van hoe zo'n systeem zou kunnen werken. En op dit moment bedenken de centrale banken van de wereld plannen om dit systeem uit te rollen.

3) Vredesakkoorden met Israël

In de afgelopen decennia heeft geen enkel gebied ter wereld meer conflicten en voortdurende vijandigheid gekend dan het Midden-Oosten. Een ketel van etnische, politieke en religieuze botsingen, wat velen geloven dat de vonk is die de Derde Wereldoorlog aanwakkert, en uit het Midden-Oosten zal komen. Centraal in de aanhoudende conflicten in de regio staat de moslimvijandigheid jegens Israël en de geschillen over de controle over Jeruzalem en de Tempelberg. Dit zijn de exacte gebeurtenissen die volgens de Bijbel in de laatste dagen zullen plaatsvinden. De Bijbel zegt dat Jeruzalem "als een bedwelmende beker zal zijn die de nabijgelegen naties doet wankelen" (Zacharia 12:2-3). Dat is precies wat we hebben gezien. Toch zegt de Bijbel ook dat een Israëlisch vredesverdrag een centrale en belangrijke rol speelt in de eindtijd.

Meer dan 2500 jaar geleden zei Daniël dat een machtige heerser een verbond of een verdrag met Israël zal sluiten voor een periode van zeven jaar (Daniël 9:27). Dit verdrag zal het begin zijn van de zevenjarige Verdrukking en het de heerser erachter tot een belangrijke speler op het wereldtoneel zal maken. Wie is deze heerser? Niemand anders dan "de man der wetteloosheid" (2 Tessalonicenzen 2:3) zelf - de Antichrist.

2020 heeft vredesakkoorden opgeleverd tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Kosovo, Servië, Marokko en Soedan - met het vooruitzicht dat er in de nabije toekomst nog meer landen zullen toetreden. Komt een van de recente vredesakkoorden in aanmerking als het Daniël 9:27-verdrag? Sommigen zeggen ja. Ze wijzen erop dat het Daniël 9:27-verdrag een verbond is dat "met velen" is gesloten, en dat is wat we zien. Maar dat is waar de overeenkomsten beginnen en eindigen. Deze vredesakkoorden zijn niet het verdrag dat in Daniël 9:27 wordt beschreven - althans nog niet.

Het verdrag dat in Daniël 9:27 wordt beschreven is voor een bepaalde periode - zeven jaar. Geen van de recente vredesakkoorden met Israël noemt een periode van zeven jaar. Ook de man achter het verdrag van Daniël 9:27 zal een specifiek individu zijn - de Antichrist.

De drijvende diplomatieke kracht achter deze vredesakkoorden is de Trump-regering, en Donald Trump is niet de Antichrist. Ondanks wat veel van zijn politieke tegenstanders denken of zeggen, past hij gewoonweg niet in het profiel. De Bijbel beschrijft het leven en de tijd van de Antichrist. Het geeft details met betrekking tot zijn etnische achtergrond en politieke carrière. Donald Trump past niet in de beschrijving.

De Bijbel zegt dat de Antichrist de leider zal zijn van een nieuw leven ingeblazen Romeins Rijk (Daniël 7). Hij zal uit het volk van het Italiaanse schiereiland komen (Daniël 9:26), en hij zal de Assyriër worden genoemd (Jesaja 10:12; Daniël 8:9). Verder zegt de Bijbel dat de Antichrist uit een groep van tien koningen zal voortkomen (Daniël 7:7-8), en niet al deze tien koningen zullen hun macht vrijwillig afstaan. Drie zullen zich tegen hem verzetten (Daniël 7:8). Geen van deze verzen beschrijven Donald Trump.

Dus tenzij er een dramatische verandering plaatsvindt, zijn de recente Israëlische vredesakkoorden niet het verdrag dat in Daniël 9:27 wordt beschreven. Maar dat betekent niet dat ze geen profetische betekenis hebben. Naar alle waarschijnlijkheid leggen ze de basis voor het verdrag dat Israël uiteindelijk zal ondertekenen met de vorst der duisternis.

We zullen moeten afwachten wat de verdere ontwikkelingen zijn voordat we het zeker weten. Vergeet niet dat de Bijbel niet zegt dat de Antichrist een verbond met Israël zal "scheppen", maar dat hij een verbond "met velen" zal "bevestigen" (Daniël 9:27). Dus de recente Israëlische vredesakkoorden zouden wel eens de basis kunnen zijn voor het verdrag van Israël met de Antichrist.

Waarnaar te kijken in 2020

Hopelijk komt Jezus in de laatste paar dagen van 2020 terug. Maar of Hij dat nu wel of niet doet, verwacht ook dat deze zelfde trends zich in 2021 zullen voortzetten. Kijk naar de coronavirus-pandemie om de trend naar toenemende macht van de overheid te versnellen. Meer en meer mensen zijn er nu doe overheidsmandaten, reddingsoperaties en censuur tolereren. In deze machtsgreep van de overheid zal de uiteindelijke uitrol van de door de overheid gesteunde cryptovaluta als vervanging voor de papieren valuta's worden opgenomen. Wanneer dit gebeurt, zal alle vrijheid verdwijnen. Regeringen zullen de volledige controle hebben over hun burgers.

Tegen deze achtergrond zien we dat de basis wordt gelegd voor het vredesverdrag dat de Verdrukking (Daniël 9:27) zal starten. Combineer deze ontwikkelingen met ontelbare andere die in de Bijbel worden voorspeld en we kunnen de Opname, de Verdrukking en de Wederkomst zien naderen. Daarom zou u in 2021 op zoek moeten gaan naar de terugkeer van onze Heiland. Nu we een nieuw jaar ingaan, zeggen alle tekenen ons: "Jezus komt!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, December 2020