www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zijn de voorspellingen over het Coronavirus waar?

Velen wenden zich tot de Schrift en de Joodse profetieën om de huidige pandemie te begrijpen.

23 maart 2020 | Anat Schneider

Profetieën over de coronaviruspandemie zijn in overvloed aanwezig.

Op het internet worden allerlei berichten doorgegeven over bijbelse profetieën en Joodse wijzen die de pandemie van het coronavirus voorzagen. Zijn deze echt? Wat moeten we geloven?

Hier is een voorbeeld van een Hebreeuws bericht dat rond is gegaan in Israël en de wereld:

"In Jesaja 26:20 staat geschreven: "Ga, mijn volk, uw kamers binnen en sluit uw deuren achter u. Verberg je een tijdje tot de toorn voorbij is."

Deze fascinerende profetie, geschreven door Jesaja, meer dan 2600 jaar geleden, trok mijn aandacht. Maar houdt het eigenlijk wel verband met het coronavirus en de wereldwijde regelgeving betreffende fysieke afstand en thuisblijven?

Het bericht verwijst verder naar een commentaar met betrekking tot de profetie van Jesaja die zo'n 1400 jaar geleden werd geschreven door een Franse Joodse filosoof met de naam Gersomides. Vertaald in het Engels luidt het:

"In de voetsporen van de Messias, op Pesach-avond, is er geen koning in Israël (interessant gezien het feit dat de Israëlische regering op dit moment in het ongewisse is).

"En de plaag kwam uit Asjkenaz (velen concluderen dat Asjkenaz China is).

"En het zijn brieven die samen een kroon vormen (Corona is een kroon in het Latijn).

"En het gaat uit en raakt de vijanden van Israël en de koningen van Perzië en Medië vallen eronder (Iran is zwaar getroffen door het virus).

"En Israël zit in zijn huizen.

"Dus Israël zal sterk en gelukkig zijn en zich vastklampen aan de Schepper van de wereld, onze Vader. Er is niemand anders dan Hij."

Op het eerste gezicht lijkt dit een authentieke en verbazingwekkende profetie te zijn. Het wekte zeker mijn aandacht en deed me denken aan de profeet Jesaja, dus ik ging terug om te kijken naar de context, die ik vond dat ze spreken over de toorn van God aan het einde der dagen.

Ik hou er niet van om samenzweringen in de eindtijd te steunen en oproepen tot oorlog en lijden. Maar zou het kunnen zijn dat we in de tijd leven die de profeet heeft voorspeld, en er onbeheersbare oorlogen zouden zijn die tot een vreselijke vernietiging zouden leiden vóór de komst van de Messias?

Leven we in de dag waar we lang op hebben geanticipeerd? Het is bekend dat de mensen door de eeuwen heen altijd hebben gesproken over de dagen dat de Messias nabij is. Maar als ik kijk naar wat er vandaag de dag in onze wereld gebeurt, dan vraag ik me af wat er aan de hand is.

Nog meer omdat veel van mijn dagelijkse routines zijn veranderd en ik gedwongen ben om meer na te denken over de huidige tijd, de huidige epidemie, en wat dat hier en nu voor ons betekent.

Er is een soort apocalyptisch gevoel van buitenaf dat me aan het denken zet en doet nadenken, en soms zelfs bang maakt.

Veel verzen van de Schrift lijken nu te spreken tot de nieuwe realiteit waarin we nu leven en de woorden van de profeten doen mijn hart ontvlammen en zorgen ervoor dat ik dingen die ik heb genegeerd of vergeten, heroverweeg.

Ik heb de antwoorden niet. Alleen vragen. En ik vraag het me hardop af, met jou.

Ik ben teruggegaan om dit verleidelijke commentaar op Jesaja te bekijken en het blijkt dat er geen filosoof met de naam Gersomides is. Er is echter wel een Frans-joodse filosoof genaamd Gersonides die commentaren op de Hebreeuwse geschriften heeft geschreven. De auteur van het bericht dat ik ontving veranderde slechts één letter om het te laten lijken op een authentieke profetie.

Och, het is beter om vast te houden aan de Bijbel en authentieke Joodse commentaren, waar er al genoeg materiaal is om ons te inspireren, uit te dagen en te troosten in uitdagende tijden.

Hier bij Israel Today zijn we er trots op dat we eerlijke verslaglegging kunnen geven en u betrouwbare en ook tijdige informatie kunnen geven over wat er in Israël en de Joodse wereld gebeurt. Veel van onze medewerkers en verslaggevers zijn vloeiend Hebreeuws sprekers met achtergronden in de Hebreeuwse Schriftteksten en het Joodse gedachtegoed. Natuurlijk hebben we niet alle antwoorden, maar we willen u graag achterlaten met een gevoel van verwondering over onze wereld, onze God en de fascinerende tijden waarin we leven.

Bron: Are the Prophecies About Coronavirus True? | Israel Today