www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waarom we Nieuwtestamentische profeten nodig hebben... Het Coronavirus.

Ron Cantor - 6 maart 2020

Er zijn mensen die beweren dat het ambt van de Nieuwtestamentische profeet in de eerste eeuw na het schrijven van het Nieuwe Testament is geëindigd. Hun redenering is dat "Alles wat we nodig hebben staat in het woord van God, dus waarom hebben we profeten nodig?

Niet alles staat in het Woord van God... en God heeft voorzieningen getroffen

Ik ga een schokkende verklaring afleggen, maar raak niet in paniek! Niet alles wat we nodig hebben om ons leven effectief te leven voor Jeshua staat geschreven in het woord van God. Laat het me uitleggen. In 1998 had ik twee mogelijkheden. Ten eerste hadden we de mogelijkheid om naar Oekraïne te verhuizen om les te geven in een Messiaans-Joodse Bijbelschool. Maar een paar maanden voordat we zouden vertrekken vroeg Dr. Michael Brown, een goede vriend en mentor, mij om mee te gaan naar de Brownsville Revival School of Ministry. In die tijd vond daar een echte opwekking plaats. We waren verschillende keren op bezoek geweest en de aanwezigheid van God was zo voelbaar. Ik wist toen precies wat ik zou doen en dat was niet om naar de voormalige Sovjet-Unie te gaan, maar om Dr. Brown te vergezellen in de opwekking.

Ik kon de Bijbel niet openen en het antwoord vinden op dat wat ik nodig had. God, door zijn Heilige Geest, moest tot mij spreken. Zonder in detail te treden, had ik een zeer levendige droom (Matt. 2:13, Handelingen 2:17) waarin God mij vertelde om niet naar Pensacola te gaan. Hij zei me dat als ik zou gaan, ik mijn Joodse roeping zou verliezen. In de droom daagde Hij me uit om mijn roeping als Joods gelovige op dezelfde manier lief te hebben als ik mijn vrouw liefheb. In die tijd verachtte ik mijn roeping als Joods gelovige. Ik wilde gewoon een normale evangelist zijn.

Ongeveer twee jaar later, nadat ik een theologische reis had gemaakt om mijn roeping als Joods gelovige vaste vorm te geven - om mijn volk te bereiken en te onderwijzen over de Joodse wortels van het geloof - gaf God me verbazingwekkend genoeg bijna dezelfde droom, maar met een draai. Hij vertelde me dat ik nu veilig was in mijn Joodse roeping en dat Hij me naar Brownsville kon sturen om les te geven. Beide dromen waren uiterst helder en levendig, en in beide dromen gaf God mij informatie die ik niet in de Bijbel kon vinden.

Maar we hebben het over Profeten

Ik weet zeker dat velen van jullie soortgelijke ervaringen hebben gehad. Sommigen zouden kunnen zeggen, "Wacht even, Ron! Dat was God die tegen je sprak, en je hebt het over profeten." Nou, de reden dat ik op weg was naar Oekraïne was omdat een profeet me in de ogen had gekeken (ongeveer een jaar eerder) en zei: "God heeft je geroepen om naar Oekraïne te gaan". Toen hij dit zei, sprong de aanwezigheid van God in mij en ik wist dat het van de Heer was. Maar natuurlijk bleven we bidden en zochten we bevestiging, die we ook ontvingen.

Dat is een van de verschillen tussen een profeet uit het Oude Testament en de profeet uit het Nieuwe Testament. In de tijd van het Nieuwe Testament nemen we het woord van een profeet niet zomaar voor lief. We toetsen het aan het woord van God en het getuigenis van onze eigen geest. Wij zoeken God en moeten uiteindelijk ons eigen geweten volgen, niet het woord van een profeet.

Coronavirus en Profeten

Vandaag de dag hebben we grote behoefte aan de stem van de echte Nieuwtestamentische profeten, zoals Agabus (Handelingen 11:27-28) die de hongersnood voorspelde en de discipelen in staat waren om hun broeders in Israël te helpen. We zitten midden in, wat sommigen noemen, een wereldwijde pandemie. Waar is het woord van de Heer? Het is niet verrassend dat veel van de meer bekende "profeten" hebben gezwegen. Ik moet zeggen, het is veel gemakkelijker om te profeteren over een individu dan om te profeteren tijdens een wereldwijde catastrofe; de inzet is hoger. U (de profeet) zult (of zou moeten) worden aangesproken. Ook zegt de Bijbel dat we volgens ons geloof moeten profeteren. Voordat je je mond open doet met een potentieel woord van de Heer, moet je er zeker van zijn dat je echt gelooft dat het dat is - en niet alleen een pad naar populariteit. (Oh, de verhalen die ik zou kunnen delen!)

Drie profetische woorden

De afgelopen weken heb ik drie profetische woorden gehoord die in mijn geest een getuigenis afleggen. Ik leg ze hieronder aan u voor.

  1. Mijn collega, Asher Intrater, deelde een paar weken geleden met onze gemeente het Pesach-verhaal. De sleutel tot het stoppen van de plagen in Egypte was de Farao die de kinderen van Israël toestond de Heer te aanbidden. China, het epicentrum van deze plaag, is een natie die gelovigen vervolgt. Iran doet hetzelfde en is ook hard getroffen. Asher zoals hij hier deelt.
  2. Een van de dingen die het bevestigen of een profetisch woord van God is of niet is dit: zag de profeet het aankomen voordat het begon? De reden dat de Farao naar Jozef luisterde is omdat hij zijn droom kon vertellen en niet alleen maar kon uitleggen. Rick Ridings, een vriend en profetische stem uit Jeruzalem, zag dit een paar maanden geleden aankomen en spreekt er hier over.
  3. Ik beschouw mezelf niet als een profeet, en dat is niet alleen om nederig te zijn. Dat doe ik echt niet, en zeker niet op wereldniveau. Maar, zoals iedereen die de Heer liefheeft, probeer ik ook zijn stem te horen. Afgelopen zaterdag vroeg ik Hem of er iets was wat Hij zei over het coronavirus. Ik voelde meteen dat Hij me vertelde dat we allemaal klaar moesten zijn. Uitdagende tijden komen naar onze wereld, zoals heel duidelijk wordt voorspeld in het Nieuwe Testament. De Bijbel spreekt over hongersnood en aardbevingen, over verraad van broeder tegen broeder. Er staat ook dat velen in deze tijd beledigd of gedesillusioneerd zullen raken en het geloof zullen verlaten. Het is essentieel dat we klaar zijn voor tijden van grote beproevingen; klaar om door het geloof te leven, zelfs zoals Elia dat deed gedurende de drie en een half jaar dat het niet regende. Ik heb er in deze video over gesproken. Als u een evangelie hebt dat zegt dat u nooit zult lijden of beproevingen zult doormaken, dan is dat niet het evangelie van de Bijbel (Jakobus 1:2-4). Kijk maar naar het leven van de apostelen. Zij wandelden in de aanwezigheid en de kracht van God, maar gingen ook door grote beproevingen heen.

Nu hebben we meer dan ooit echte Nieuwtestamentische profeten nodig die het woord van de Heer hebben. Het is echter niet precies hetzelfde als in het Oude Verbond.

  1. De Nieuwtestamentische profeten werken in vijfvoudige bedieningsteams en zijn verantwoording verschuldigd aan dat leiderschap.
  2. In het Nieuwe Testament kan iedereen profeteren, niet alleen de profeten.
  3. Als je een fout maakt, zul je niet gestenigd worden. Zeker, Paulus zei niet tegen alle Korinthische gelovigen dat ze hun leven moesten riskeren door te profeteren. Door een vollere openbaring van God in het Nieuwe Testament, en omdat we allemaal de Geest van God in ons hebben, kunnen we profetische woorden afwegen en testen op een manier zoals ze in het Oude Testament niet konden doen. Het volk Israël was volledig afhankelijk van het woord van de profeet.

Moge de Heer ons in deze moeilijke tijden genade geven en ware profetische stemmen opwekken, nederig en gebroken, met een liefde voor God en zijn volk.

Bron: Why We Need New Testament Prophets… The Coronavirus | Messiah's Mandate