www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Vorst van de Planeet Aarde

Door Hal Lindsey - 13 februari 2020

()

Wanneer een persoon of een natie voor God vlucht, kan die persoon of natie denken dat ze zich naar atheïsme toe keren. Maar zo werkt het niet. Mensen zijn van nature religieus. Pascal sprak over een God-vormige leegte in ieder mens. In feite is een persoon zonder Christus zijn eigen God-vormige leegte. We zijn gemaakt naar Gods beeld. Niets minder dan God kan ons vervullen.

Maar mensen proberen het toch. Ze proberen de leegte te vullen met van alles. De leegte binnenin reikt uit naar geld, drugs, relaties... noem maar op. De wereld loopt vandaag de dag weg van God, maar hongert naar de godheid. Die twee dingen maken het tot een gevaarlijke mix.

Karl Marx zag een communistische natie als volkomen vrij van religie. In Rusland probeerden de bolsjewieken dat in praktijk te brengen. Ze verboden in feite de aanbidding van God en de prediking van zijn woord. Daarmee maakten ze van de staat hun religie. Kijk naar het leven van Lenin. Kijk naar het eeuwige leven dat ze hem probeerden te geven in het mausoleum op het Rode Plein. De Sovjet-Unie werd een van de meest "religieuze" naties in de geschiedenis. Stalin zorgde ervoor dat iedereen Lenin, de staat en zichzelf aanbad.

Voor sommigen wordt wetenschap de religie. Een artikel in Quartz-magazine door Jamie Holmes zei: "Een kleine groep hedendaagse psychologen heeft een serie provocerende experimenten gepubliceerd die aantonen dat het geloof in de wetenschap dezelfde geestelijk stabiliserende functie kan hebben als religieuze overtuigingen." Maar wetenschap is niet bedoeld om stabiel te zijn. Het verandert met elke nieuwe ontdekking.

Ondanks de inherente variabiliteit van het wetenschappelijk denken, hebben veel van de huidige wetenschappers een priesterschap gevormd en een geloofsbelijdenis geformuleerd. Als je je niet strikt aan de geloofsbelijdenis van het sciëntisme houdt, ben je uitgesloten van academisch succes op bepaalde gebieden. Oudere klimaatwetenschappers stellen vaak de geloofsbelijdenis van de opwarming van de aarde ter discussie. Maar jongere wetenschappers kunnen het zich niet veroorloven om de geloofsbelijdenis in twijfel te trekken als ze ooit van plan zijn om dat vakgebied te betreden op hoog niveau.

Ik hoor evolutionisten opscheppen dat slechts enkele gewaardeerde biologen het oneens zijn met de Darwinistische evolutie. Maar dat is gelijk aan opscheppen dat alle Tibetaanse monniken geloven in de voordelen van meditatie. Als je niet gelooft in de basisprincipes van de religie, word je nooit uitgenodigd voor een hoge positie in die religie.

Een van de beste manieren om te zien dat deze dingen zijn veranderd in religie is door te kijken naar de woede van de aanhangers als je het niet met hen eens bent. Onlangs kreeg de Franse intellectueel Renaud Camus een voorwaardelijke straf van twee maanden opgelegd omdat hij wees op het gevaar dat de massa-immigratie voor Frankrijk vormt. Hij zei dat het huidige Franse immigratiebeleid zal leiden tot "de vervanging van de bevolking". Camus zei: "De etnische vervanging, de grote vervanging, is de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van onze natie sinds het bestaan ervan; net als bij andere volken, als het verhaal doorgaat, zal het niet die van Frankrijk zijn."

Je zou verwachten dat zijn alarmerende, maar logische verklaring wordt besproken. Maar in plaats daarvan zijn ze veroordeeld als een misdaad. De huidige houding ten opzichte van de moslimimmigratie in Europa laat geen ruimte voor discussie. En gedwongen stilzwijgen is een kenmerk van religie.

Afkeer van God staat niet gelijk aan een afkeer van religie. En zich afkeren van religie is niet hetzelfde als zich afkeren van God. Hij is geïnteresseerd in persoonlijke relaties. Ja, Hij wil dat we deel uitmaken van een grotere gemeenschap van gelijkgestemden. Maar de kern van de relatie moet één op één zijn.

In Johannes 12:31 en elders noemde Jezus Satan "de vorst van deze wereld". Op HalLindsey.com hebben we het boek Openbaring bestudeerd. Als je je bij mij hebt aangesloten voor die studie, weet je dat de toekomst van Satan een sombere is. Maar voorlopig is hij nog steeds "de vorst van deze wereld". Dat betekent dat een afwending van God neerkomt op een wending naar de duivel. En een wending naar de duivel betekent pijn, verdriet, wanhoop en uiteindelijk de dood.

Jezus gaat over het leven. In Johannes 6:35 zei Hij: "Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal geen honger lijden en wie in Mij gelooft, zal nooit dorst hebben". In Openbaring 3:20 zei Hij: "Zie, Ik sta aan de deur en klop; als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik tot hem komen en met hem eten, en hij met Mij."

Die uitnodiging blijft open staan.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey