www.wimjongman.nl

(homepagina)

Van politiek en liefde

Door Hal Lindsey - 27 februari 2020

()

We staan midden in een grote politieke oorlog. De passies lopen aan alle kanten hoog op. Alles voelt dringend. Politieke campagnes zijn angstcampagnes geworden. "Als je verkeerd stemt," zeggen ze, "verlies je je vrijheden, je spaargeld, je gezondheidszorg en je welvaart, samen met alle hoop die je hebt voor je geliefden."

Voor hen die niet in Christus zijn, zijn dit angstige tijden. Als je je vertrouwen in menselijke regering hebt gesteld om je te redden of om je veilig te houden, dan is het logisch om bang te zijn - ongeacht wie er dit jaar de verkiezingen wint. Je zou bang moeten zijn omdat de overheid niet betrouwbaar of voorspelbaar is. We moeten er allemaal aan werken om de menselijke regering zo goed mogelijk te maken, maar we moeten onze hoop en vertrouwen in God stellen.

Er wordt ons verteld dat alles afhangt van de komende verkiezingen. Het is alsof elke campagne een man heeft met een sandwichbord. Aan de ene kant zegt het bord: "Het einde is nabij!" En aan de andere kant staat, "...tenzij je op [naam van de kandidaat hier] stemt."

Veel mensen keken vroeger naar presidentsverkiezingen zoals ze naar sportevenementen keken. Ze vonden het leuk om de talenten van de campagnevoerders te evalueren en de fijne kneepjes te zien van hun steeds verder evoluerende strategieën. Het zou moeilijk zijn om zulke mensen nu te vinden. Het is leuk om naar een basketbalwedstrijd te kijken. Maar in het basketbal valt je land niet uit elkaar als je team verliest.

Zelfs met het nieuwe coronavirus dat de wereld overspoelt, richten de Amerikaanse tv-nieuwskanalen zich bijna al hun tijd op de presidentsverkiezingen. Ander nieuws krijgt slechts een vluchtige blik. U verwacht dat de nieuwskanalen over politiek praten, maar vandaag de dag is het zo dat een boze politiek alles doordrenkt, inclusief sport, reclame, muziek, drama, boeken en videospelletjes. Gewone politieke gesprekken bestaan nauwelijks meer. Nu voelen politieke gesprekken aan als een strijd op leven en dood.

Dus, waar is God in dit alles? Hoe moeten christelijke gelovigen reageren in zo'n omgeving?

Zoals altijd beginnen we met het geloof in God. Hebreeën 11:6 leert dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Dus, vertrouw op God en wees niet bang. Er zal de komende maanden een ongekende hoeveelheid geld worden besteed aan het sturen van politieke boodschappen. De meeste van die boodschappen zullen zijn van angst. Geef er niet aan toe. Als je in Christus bent, dan hoor je bij God. Op een of andere manier zal Hij voor je zorgen.

Dus, wees niet bang, en raak niet in paniek. Wandel in vertrouwen. Niet in jezelf of je kandidaat, maar in de God wiens beloften nooit falen. Heb vertrouwen!

Vervolgens, loop in de liefde. Galaten 5:6 spreekt van "geloof dat werkt door liefde." 1 Johannes 4:18 zegt: "Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde verdrijft de angst."

De passie in de politiek heeft waterkoelers gemaakt tot slagvelden en rond keukentafels ontstaan oorlogsgebieden. Als de emoties zo hoog oplopen, hebben gezinnen, kerken, bedrijven, scholen en andere instellingen daar allemaal onder te lijden. Het is een goed moment om Spreuken 15:1 te onthouden: "Een zacht antwoord keert de woede af, maar een hardvochtig woord wakkert de woede aan."

Bij tennis noemen ze het "tempo van de bal afhalen". Er komt misschien een bericht binnen, maar je hoeft niet heet van de naald te reageren. Geef een zacht antwoord - zelfs als je ze liever met een ad rem antwoord verslaat. Ga je gang en sta voor je zaak, maar doe dat met vriendelijkheid. Vergeet niet dat een kalme houding een teken van vertrouwen is, terwijl boos gebluf uit angst en twijfel komt.

Kom uit voor je zaak, en wees dan genadig. Liefde en vriendelijkheid zal gemakkelijker anderen aan je zijde krijgen dan zelfs de beste gesprekspunten.

In Johannes 15:12 zei Jezus: "Dit is mijn bevel: Houd van elkaar zoals ik van jou heb gehouden."

1 Korintiërs 13:4-7 zegt: "De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey