www.wimjongman.nl

(homepagina)

Politiek en Hoop

Door Hal Lindsey - 12 november 2020

()

Vandaag de dag hebben veel Republikeinen het gevoel dat ze uit het presidentschap zijn gewerkt door bedrog. Ze zijn ook gefrustreerd omdat het lijkt alsof ze het Huis van Afgevaardigden niet helemaal konden winnen, en dat de Senaat twijfelachtig blijft. Republikeinen deden het goed op het niveau van de staat. Dat is cruciaal in een verkiezingsjaar dat op nul eindigt. Het betekent dat ze de nieuwe volkstellingsinformatie zullen gebruiken om nieuwe districten te trekken in staten waar ze de wetgevende macht in handen hebben. Maar zelfs met deze glimp van goed nieuws, voelen deze week de meeste Republikeinen zich besmeurd.

Veel Democraten vinden het ergerlijk dat deze verkiezing geen grote afwijzing van president Trump bleek te zijn. De Democraten kunnen niet geloven dat zij zoveel bij de stembusgang hebben verloren. Ze voelen zich teleurgesteld dat ze zetels in het Huis verloren hebben, en dat ze waarschijnlijk ook de Senaat zullen verliezen.

Ondanks de lopende rechtszaken voelen de Democraten zich er echter zeker van dat ze de grootste prijs hebben gewonnen - het presidentschap. Maar de meesten weten niet zeker wat dat in de praktijk betekent. Grote aantallen Democraten stemden voor Joe Biden, vooral omdat hij niet Donald Trump was. Ze hebben hoop voor waar het land naartoe zal gaan, maar geen zekerheid.

Het is een vreemde verkiezing geweest in een nog vreemder jaar. Niemand is volledig tevreden. De natie lijkt doormidden gesplitst, en de kloof tussen de partijen blijft groeien.

Het algemene gevoel van onbehagen illustreert opnieuw de zinloosheid van een leven zonder Christus. Waar je ook staat in het politieke spectrum, je hebt meer nodig dan regering en politiek. De overheid kan helpen met het leven, maar ze zal je ook in de steek laten. Politici zullen je in de steek laten. Maar God zal je nooit in de steek laten.

Politieke oplossingen houden geen stand. Een nieuwe leider komt altijd met nieuwe idee├źn en nieuwe manieren. Soms werken ze, en soms verscheuren ze alles. Maar Gods woord verandert nooit, en het werkt altijd.

In Johannes 14:1 zei Jezus: "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.".

Ondanks een decennialange oorlog tegen het idee van God, gelooft 80% van de Amerikanen nog steeds in Hem. Jezus zei niet te stoppen bij een algemeen geloof in het bestaan van God, maar ook in Hem, in Jezus te geloven. In vers 2 sprak Hij over de hemel: "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga een plaats voor u bereiden."

Zoek de ooggetuigenverslagen van Jezus' leven. Hij was en blijft een volkomen betrouwbaar persoon. Hij zei dat als die hemelse digen er niet waren, hij het ons zou hebben laten weten. Jezus wilde niet dat iemand zich vasthield aan een valse hoop. Hij was en blijft in alles de waarheid. Toen Hij zei: "Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben", maakte Hij de kwestie tot een zaak van Zijn eigen geloofwaardigheid. Vertrouw hem. De hemel is echt.

In vers 3 zei Hij: "En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." Veertig dagen nadat Jezus uit de dood was opgewekt, nam God de Vader hem mee naar de hemel. Hij ging erheen om onze voorspreker te zijn (1 Johannes 2:1), en Hij ging erheen om een plaats voor ons klaar te maken.

In vers 4 zei Jezus iets mysterieus - "En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u." In het volgende vers zei de apostel Thomas: "Heer, we weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen we de weg weten?" Het antwoord dat Jezus gaf in vers 6 was verbazingwekkend. Hij zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij."

De politiek zal je in de steek laten. Maar middenin geluk of trauma - jouw kant wint, of jouw kant verliest - blijft Jezus: "de weg, de waarheid en het leven." Vertrouw op Hem.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey