www.wimjongman.nl

(homepagina)

De interessante verbinding tussen Pesach en het Coronavirus

Door One for Israël - 26 maart 2020

( )

Foto door CDC op Unsplash

De Paasnacht wordt dit jaar op 8 april gevierd, maar de voorbereidingen beginnen al veel eerder. De Bijbel vertelt ons dat we alle zuurdesem in onze huizen moeten opruimen om het op tijd voor het feest van het Ongezuurd Brood volledig gistvrij te krijgen. Schoonmaakproducten zijn meestal op dit moment te koop, klaar voor de seizoensgebonden vraag als Israëlische huishoudens massaal de mouwen opstropen. Het is een voorjaarsschoonmaak om alle voorgaande voorjaarsschoonmaken te verslaan!

Ondertussen wassen we overal ter wereld verwoed onze handen en reinigen we oppervlakken, wetende dat er levens van afhangen. We zijn ons er terdege van bewust geworden hoe de ziekte zich heel snel kan verspreiden met vreselijke gevolgen.

En de interessante tweedelige positie van het Coronavirus en Pesach houdt daar niet op...

Zuiveren en zuiveren

Gist, zegt Jezus, kan zich snel door een hele partij deeg verspreiden. Hij vertelde zijn discipelen dat ze "moeten oppassen voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Saducceeën" (Matteüs 16:6). En gist wordt in de Bijbel vaak gebruikt als metafoor voor de zonde of voor een hoogmoedig vertrouwen in het vlees. Hier zijn Gods Pesach-instructies:

"Op de eerste dag zult u de zuurdesem uit uw huizen verwijderen. Want wie van de eerste dag tot de zevende dag gezuurd brood eet, die zal van Israël afgesneden worden.

Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn, en op de zevende dag zal er een heilige samenkomst zijn voor u. Er zal geen werk gedaan worden, maar datgene wat iedereen zal eten, mag door u bereid worden. Zo zult u het feest van het ongezuurde brood vieren, want op diezelfde dag heb ik uw legers uit het land Egypte geleid.

Daarom zullen jullie deze dag door alle generaties heen als een eeuwige verordening in acht nemen. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand 's avonds, zullen jullie ongezuurd brood eten, tot de eenentwintigste dag van de maand 's avonds. Zeven dagen lang zal er geen zuurdesem in uw huizen gevonden worden, want wie eet wat gezuurd is, zal van de gemeente Israël afgesneden worden, of hij nu een vreemdeling is of een inwoner van het land. Gij zult niets gezuurd eten; in al uw woningen zult gij ongezuurd brood eten." (Exodus 12:14-20)

Alle mogelijke sporen van gist moeten worden verwijderd. De Joodse associatie met gist is trots, en "opgezwollen" zijn. We zien dit ook in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, wanneer hij hen waarschuwt voor het "opgezwollen" en hoogmoedig zijn, en gaat verder in hoofdstuk 5:6-8;

"Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een beetje zuurdesem de hele deeg zuur maakt? Zuiver daarom de oude zuurdesem uit, opdat u een nieuwe deeg zou zijn, want u bent werkelijk ongezuurd. Want inderdaad Christus, ons Paaslam, is voor ons geofferd. Laten we daarom het feest vieren, niet met de oude zuurdesem, noch met de zuurdesem van boosaardigheid en verdorvenheid, maar met het ongezuurde brood van oprechtheid en waarheid."

Natuurlijk kunnen we niet van de zonde afkomen - we hebben degene die de zonde heeft overwonnen nodig om het zover weg te brengen als het oosten van het westen. Alleen zijn offer zal het doen. Maar het reinigingsproces is een goed moment om na te denken over het reinigen van ons leven. Reflecteren op de zonde die zich kan ophopen, verrotten en zelfs doden als we er niet mee omgaan.

Om iets schoon te krijgen, moet iets anders vies worden

Als u een vuile vloer gaat schoonmaken met een schone doek, kan uw vloer schoon worden, maar die doek wordt erg vuil. Onze Messias heeft onze rotzooi, onze schuld, onze schaamte en onze zonde op zich genomen. In ruil daarvoor worden we in Gods ogen zuiver en rechtvaardig gemaakt. Wat een ruil.

We moeten hem de waarheid over onze zonden opbiechten, en hem vertrouwen om de reiniging te doen. Hier is de belofte in 1 Johannes 1:9:

"Als we onze zonden belijden, is Hij trouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9)

Het klimaat van angst en hulpeloosheid helpt de wereld om te beseffen dat ze het niet onder controle hebben - en dat ze dat ook nooit hadden. Het is alsof God van deze vreselijke pandemie verlost door mensen te helpen Hem nuchter te herinneren en op te zoeken. Iemand schreef dat het voelt alsof het universum ons naar onze kamers heeft gestuurd om na te denken over wat we hebben gedaan! Velen laten God nu toe om op de zonde in hun leven te wijzen, of om na te denken over de nationale zonden. Het is een tijd van bezinning, overtuiging en berouw.

Een Israëlische man ging zelfs zo ver dat hij een archeologische schat die hij vijftien jaar geleden had gestolen, terugstuurde, onder het gewicht van de overtuiging die hij in deze tijd voelde. Hij wendde zich tot Moshe Manies, die het uitlegt:

"Toen hij het tegenkwam tijdens het schoonmaken voor Pesach, samen met het apocalyptische gevoel dat het Coronavirus opwekte, voelde hij dat de tijd rijp was om zijn geweten te zuiveren, en hij vroeg mij om hem te helpen het terug te geven aan de Israëlische Antiquiteiten Autoriteit." 2

Het Coronavirus en het reinigingsproces spreken zo duidelijk over het wegwerken van de zonde in ons leven. Het moet weg!

"Kom dichter bij God, en Hij zal dichter bij jou komen. Reinig jullie handen, jullie zondaars, en zuiver jullie harten, jullie dubbelhartigen!" (Jakobus 4:8)

De inspectie van de Engel des Doods en de komende verlossing

De overeenkomsten tussen onze huidige situatie en de plagen van Egypte zijn niet moeilijk om te zien. Met de sprinkhanen die over Egypte en tien andere landen rond de Arabische Golf krioelen die de ergste crisis sinds tientallen jaren 1 veroorzaken, verschrikkelijke aardbevingen, verwoestende branden en nu dit dodelijke virus, voelt het allemaal nogal bijbels aan.

Het Pesach-verhaal is een verhaal van verlossing, zoals zowel Joden als christenen dit zullen bevestigen, wat wijst op de komst van de Messias. Wie Jezus liefheeft, zal zeggen dat de parallellen tussen Pesach en de kruisiging zowel in de diepte als in de details onthutsend zijn, het ontwerp van een almachtige God die dit vanaf het begin van de tijd heeft georkestreerd. Veel Joden die Jezus niet accepteren zullen het verhaal ook zien als de ultieme voorbode van de komende verlossing.

Er zijn inderdaad verschillende aanwijzingen dat het Pesach niet alleen over Golgotha spreekt, maar ook over de climax in de tijd. Openbaring 16 beschrijft zeer gelijksoortige plagen als die in Exodus: water dat in bloed verandert, duisternis, gigantische hagelstenen en zweren, zelfs sprinkhanen en kikkers. Dan is er natuurlijk nog de laatste terreur van de uiteindelijke dood.

De laatste en meest dodelijke van de tien Pesach-plagen heeft geen invloed gehad op huizen met bloed op de deurposten. Het is een belangrijk aspect van het verhaal om te overwegen: de engel des doods stopte niet om de gerechtigheid van de mensen in het huis te controleren - alleen of er bloed op de deurposten zat. Het was de enige bepalende factor.

Elk jaar Pesach vieren is een prachtige manier om het verhaal en de diepe betekenis ervan in leven te houden, generatie na generatie. Het houdt ons op de hoogte van God die ons kan beschermen tegen elke plaag, ons kan verlossen van de slavernij en ons zelfs kan verlossen van de dood zelf. We worden beschermd door het bloed van de Messias - het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.

"Gehoorzaam deze instructies als een blijvende verordening voor uzelf en uw nakomelingen. Wanneer u het land binnengaat dat de Heer u geven zal zoals hij heeft beloofd, neem dan deze ceremonie in acht. En als uw kinderen u vragen: "Wat betekent deze ceremonie voor u?" Zeg hen dan: "Het is het Pesach-offer aan de Heer, die de huizen van de Israëlieten in Egypte passeerde en onze huizen heeft gespaard toen hij de Egyptenaren neersloeg".

Toen boog het volk zich neer en aanbad. (Exodus 12:24-27)

Notities

1. CBNNews.com, Angst voor het 'Apocalyptische' Coronavirus, Israëlische man die het oude artefact stal, geeft het 15 jaar later terug, Emily Jones, 16 maart 2020.

2. The Guardian, Locust crisis vormt een gevaar voor miljoenen, voorspellers waarschuwen, Kaamil Ahmed, 20 maart 2020.

Bron: The Interesting Connection Between Passover and the Coronavirus Plague - ONE FOR ISRAEL Ministry