www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vandaag begint de periode voor de annexatie

Gary - 1 juli 2020

1 juli is de eerste dag dat er wetgeving kan worden ingebracht in de Knesset om het deel van Israël van de Deal van de eeuw uit te voeren, namelijk de annexatie van maximaal 30% van de regio van Judea en Samaria (wat de wereld de "West Bank" noemt).

Achter de schermen legt een team van Amerikaanse en Israëlische diplomaten de laatste hand aan een kaart van wat een toekomstige Palestijnse staat zal zijn, een land in het land Israël dat niet Israël is. Dit is waarschijnlijk de door de profeet Joel voorspelde verdeling van het land:

 Want zie, in die dagen, en in die tijd, als ik een omkeer breng in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, dan heb ik alle naties verzameld, en heb ik ze laten afdalen naar het dal van Josafat, en ben ik daar met hen in oordeel geweest, over Mijn volk en Mijn erfenis-Israël, dat ze verspreid hebben onder de naties, en Mijn land dat ze hebben verdeeld. (Joël. 3:1-2, LSV)

Vergist u zich niet, hoewel de Verenigde Staten het voortouw hebben genomen in dit specifieke streven, zijn alle landen van de wereld betrokken geweest bij het verdelen van het land. Het Amerikaanse plan is eigenlijk voordeliger voor Israël dan wat Europese, Arabische en andere naties hebben voorgesteld (althans oppervlakkig), maar desalniettemin is het verdelen van het land het verdelen van het land. Hoewel dit perceel ter grootte van een Nieuwe Jersey in de ogen van de wereld misschien onbeduidend lijkt, is het voor de Schepper eeuwig kostbaar. Het was op dit land dat de Schepper stierf voor Zijn schepselen en het is vanuit dit land dat de Schepper over alle naties zal heersen.

Hoe een natie omgaat met het eeuwige landverbond dat met Abraham, Isaak en Jakob is gesloten, zal het lot van die natie bepalen. Zoals alle volken bezwaar hebben gemaakt tegen Gods verbond en erop hebben aangedrongen om dat verbond te verbreken door niet te kijken naar de letterlijke aard van de bijbelse profetieën die betrekking hebben op Israël, zo zullen alle volken onder het oordeel worden gebracht.

Om het vooruitzicht op wat er binnenkort zal gebeuren te vergroten, is er een nieuwe conceptuele kaart uitgelekt die belangrijke wijzigingen laat zien van de kaart die in de oorspronkelijke onthulling van de Deal van de eeuw werd gepresenteerd. De kaart hieronder presenteert een poging om de Israëlische en "Palestijnse" gebieden meer aaneengesloten te maken. De groen gekleurde gebieden zouden deel gaan uitmaken van Israël en de geel gekleurde gebieden zouden worden toegevoegd aan het rode gebied om een Palestijnse staat te vormen.

Vandaag is het niet het einde van het verhaal, maar het is het einde van deze meerjaarlijkse periode van onzekerheid rond het vredesplan. Israël gaat nu verder en het is slechts een kwestie van tijd. Op basis van wat er dit jaar al is gebeurd, kan ik me alleen maar inbeelden wat de komende weken voor Israël, voor de VS en voor de wereld zullen betekenen.

Maranatha.

Bron: Today The Period For Annexation Begins - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates