www.wimjongman.nl

(homepagina)

Louis Pasteurs nobele visie

door Lawrence Kadish - 9 oktober 2020

"Het zijn niet de bacteriën waar we ons zorgen over moeten maken. Het is ons persoonlijke domein," zei Louis Pasteur. "Het is het overwinnen van moeilijkheden wat helden maakt... (en)... Het is in de macht van de mens om alle besmettelijke ziekten uit de wereld te doen verdwijnen."(Foto door Hulton Archive / Getty Images)

"Het zijn niet de bacteriën waar we ons zorgen over moeten maken. Het is ons persoonlijke terrein," zo liet Louis Pasteur de wereld weten.

Een van de grootste microbiologen in de geschiedenis waarschuwt ons allemaal nog steeds voor waar het echte gevaar ligt in dit tijdperk van politiek en pandemie. Het is belangrijk om verder te kijken dan COVID en te zien wat de toekomst van Amerika echt bedreigt.

Het is Communistisch China, de bron van COVID-19, en een land dat, zoals het openlijk heeft gezegd, wereldwijde overheersing beoogt. Net zo gevaarlijk zijn degenen die samenwerken met Beijing. Hun ogen zijn gericht op goedkope arbeid en een markt van 1,5 miljard consumenten. Deze sympathisanten willen - voor hun persoonlijk voordeel - de toekomst van onze democratie verkopen. Zij werken samen met marxistische communisten en moeten worden ontmaskerd en verantwoordelijk gehouden voor het feit dat zij medeplichtig zijn aan tirannie en de dood van meer dan 1.000.000 mensen door het door China geëxporteerde virus. Het is het communistische China dat iedereen en alle middelen zal gebruiken om Amerika te reduceren tot een tweederangs macht.

Pasteurs nobele visie staat in schril contrast met een visie van het kwaad als hij ons eraan herinnert: "Het is het overwinnen van moeilijkheden wat helden maken... (en)... Het ligt in de macht van de mens om alle besmettelijke ziekten uit de wereld te doen verdwijnen."

Elke Amerikaanse patriot moet naar Pasteur luisteren. Ons centrale probleem gaat niet over bacteriën. Het gaat over mensen uit China, ver weg, en hun vijfde colonne in eigen land, die proberen onze vrijheden te vernietigen en de vrije wereld te beheersen. De waarschuwing is duidelijk voor hen die verstandig zijn om het te horen. Het is tijd om te handelen.

Lawrence Kadish is een vastgoedontwikkelaar, ondernemer, en oprichter en voorzitter van het Museum of American Armor.

Vertaling door W.J. Jongman en H.W. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Pasteur's Noble Vision