www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Het probleem met 'Vrede'

door Khaled Abu Toameh - 8 juni 2020

()

De Palestijnse Autoriteit, de minister van Buitenlandse Zaken Riad Malki, lijkt een "misdaad" te hebben begaan. Hij zei dat de Palestijnen bereid zijn om een ontmoeting met de Israëli's te houden! Wat de Palestijnse leiding betreft, zijn Israël en de Amerikaanse regering nu de belangrijkste vijanden van de Palestijnen. Het is verboden om met een Israëlische of Amerikaanse ambtenaar te praten. Afgebeeld: Malki op het kantoor van de Verenigde Naties in Genève op 13 oktober 2015. (Foto door Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

De minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Riad Malki, lijkt een "misdaad" te hebben begaan. Hij zei dat de Palestijnen bereid zijn een ontmoeting met de Israëli's te houden! Malki legde deze schandalige verklaring af tijdens een ontmoeting met buitenlandse journalisten vorige week.

"De Palestijnse leiding heeft vertrouwen in de Russische president Vladimir Poetin," zei Malki, verwijzend naar de mogelijkheid om een videoconferentie te houden tussen PA-president Mahmoud Abbas en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onder auspiciën van de Russische president. "De Palestijnen zullen deze mogelijkheid overwegen als Rusland bepaalt dat het nuttig is."

De Palestijnse leiding boycot sinds 2014 de vredesbesprekingen met Israël. Sinds 2017 boycot het Palestijnse leiderschap ook de Amerikaanse regering naar aanleiding van de beslissing van president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël.

Abbas kondigde op 19 mei zijn besluit aan om af te zien van alle overeenkomsten en afspraken met Israël en de VS, inclusief de samenwerking op het gebied van veiligheid. Wat de Palestijnse leiding betreft, zijn Israël en de Amerikaanse regering nu de belangrijkste vijanden van de Palestijnen. Het is verboden om met een Israëlische of Amerikaanse ambtenaar te praten. Het is voor elke Palestijn ook taboe geworden om te praten over het houden van bijeenkomsten met Israëlische of Amerikaanse functionarissen.

De verklaringen van Malki hebben dan ook een wijdverbreide woede onder de Palestijnen teweeggebracht, waarvan sommigen hem afkeuren en oproepen tot zijn ontslag.

Met name degenen die Malki nu veroordelen zijn niet alleen afkomstig uit extremistische groeperingen die tegen elk vredesproces met Israël zijn, maar ook uit de eigen heersende Fatah-factie van Abbas. Dit is dezelfde Fatah die in de internationale media regelmatig wordt aangeduid als de "gematigde" factie van de Palestijnen.

Fatah werd in 1959 opgericht en is de volledige naam van de Palestijnse Nationale Bevrijdingsbeweging. In 1967 sloot Fatah zich aan bij de PLO, die in 1993 het Oslo-akkoord met Israël ondertekende, zogenaamd om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen door middel van territoriale concessies.

Destijds stuurde de toenmalige PLO-leider Yasser Arafat een brief aan de toenmalige Israëlische premier Yitzhak Rabin, waarin hij beweerde dat de PLO bereid was het bestaansrecht van Israël te erkennen, zich in te zetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict en afstand te doen van alle vormen van terrorisme.

Zevenentwintig jaar later geloven de leiders van Fatah blijkbaar dat het voeren van onderhandelingen met Israël een "misdaad" is en dat Palestijnen die nog steeds geloven in een vredesproces met Israëli's op zijn minst uit hun baan ontslagen moeten worden.

In reactie op de verklaringen van Malki gaf de hoge Fatah-ambtenaar Tawfik Tirawi een strenge waarschuwing aan de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken en beschuldigde hem ervan te handelen in strijd met de Palestijnse "nationale consensus". Tegen Malki zei de Fatah-ambtenaar:

"Het is tijd voor u om naar huis te gaan voor zelfreflectie. U bent niet meer in staat om met een minimum aan diplomatie uitdrukking te geven aan de aspiraties van het [Palestijnse] volk. De premier moet u dringend vervangen."

Vanwege Tirawi's achtergrond en hoge positie in Fatah, legt zijn aanval op de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken gewicht in de schaal. Tirawi, die de rang van brigadegeneraal heeft en lid is van het Centraal Comité van Fatah, heeft in 1994 de Palestijnse Algemene Inlichtingendienst opgericht en geleid.

Het is ook opmerkelijk dat na de aanval van Tirawi op Malki geen enkele Fatah-leider zich in de verdediging van Malki heeft geschaard. Het stilzwijgen van Fatah kan in feite worden gezien als een bevestiging van de oproep van Tirawi om de Palestijnse ambtenaar te ontslaan die zich bereid verklaart om met de Israëli's te vergaderen.

De aanval van Tirawi op Malki is inmiddels toegejuicht door verschillende Palestijnse groeperingen die het bestaansrecht van Israël afwijzen, waaronder het door Iran gefinancierde Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ).

Hamas zei dat de opmerkingen van Malki erop wijzen dat het Palestijnse leiderschap met de dreigementen om weg te lopen uit alle overeenkomsten en afspraken met Israël, niet serieus neemt. "Deze verklaringen tonen aan dat de Palestijnse leiding niet de wil heeft om de confrontatie aan te gaan in de [Israëlische] plannen om de Westelijke Jordaanoever te annexeren," zei Hamas-woordvoerder Hazem Qassem. "Ze laten ook zien dat het Palestijnse leiderschap blijft gokken op haar relaties met de bezettingsregering."

PIJ zei in een aparte opmerking dat Malki's aankondiging "de omvang van de verwarring blootlegt in het optreden van de Palestijnse Autoriteit." Volgens PIJ onthult de boodschap ook de "tegenstrijdige standpunten en acties van Palestijnse functionarissen met betrekking tot de ontmoetingen met de vijand."

Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) van de PLO riep op om Malki te ontslaan en hem verantwoordelijk te houden voor zijn bereidheid om de vredesbesprekingen met Israël te hervatten. De "PFLP zien met ernst de verklaringen die aan Malki worden toegeschreven, die de voortdurende aanhankelijkheid van de Palestijnse Instantie over de illusies van onderhandelingen [met Israël] weerspiegelen," zei de bovengenoemde groep in een verklaring. "De PFLP beschouwt deze opmerkingen als onderdeel van een trend die zich tegen de Palestijnse nationale en feitelijke consensus keert".

Een andere PLO-groep, het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), riep Malki op om "uw politieke ketterij te stoppen en zich te houden aan de besluiten van de wetgevende organen van de [PLO] Nationale en Centrale Raden." Deze besluiten pleiten voor het verbreken van alle betrekkingen met Israël, met inbegrip van de veiligheidssamenwerking tussen de Palestijnse veiligheidstroepen en de IDF op de Westelijke Jordaanoever. De DFLP zei dat de opmerkingen van Malki "gevaarlijke standpunten en intenties bevatten die in tegenspraak zijn met de algemene tendens die de Palestijnen ten opzichte van Israël hebben aangenomen".

Het is niet verrassend dat Malki, vanwege zijn klaarblijkelijke bereidheid om een dialoog met Israël te voeren, ook geconfronteerd wordt met een opruiingscampagne op verschillende sociale mediaplatforms.

De aanvallen op Malki zijn, gezien de groeiende anti-Israëlische en anti-Amerikaanse sentimenten onder de Palestijnen, nauwelijks een verrassing.

Deze vijandigheid is het directe gevolg van de voortdurende opruiing en de vurige retoriek van het Palestijnse leiderschap tegen Israël en de VS. Dag in dag uit stampen de Palestijnse leiders het bericht in de hoofden van hun volk, namelijk dat Israël de vrede afwijst en "oorlogsmisdaden" tegen de Palestijnen pleegt.

Dezelfde leiders dringen met hun dodelijke bedoelingen er ook op aan dat de Amerikaanse regering en Trump "bevooroordeeld" zijn in het voordeel van Israël, en de Palestijnen haten. Wanneer u uw volk zo radicaliseert tegen Israël en de VS, hoe kan men dan verwachten dat de Palestijnse leiders geen veto uitspreken tegen een ontmoeting met Israëliërs?

Onder de huidige omstandigheden is het onmogelijk om te praten over de hervatting van een vredesproces tussen Israël en de Palestijnen - zoals Malki op de harde manier heeft geleerd - en dan luidt zelfs een woord over onderhandelingen uit de mond van een Palestijnse leider op zijn minst de doodsklok over zijn carrière.

Bovendien, aangezien Malki ook door "gematigden" wordt aangevallen, kan men zich slechts afvragen wat "niet-gematigden" in petto hebben voor de aangevallen minister van Buitenlandse Zaken - of voor welke leider dan ook die zou durven terug te keren naar een onderhandelingstafel met Israël?

Khaled Abu Toameh, een bekroonde journalist die in Jeruzalem is gevestigd, is een Shillman Journalistisch Medewerker bij Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: The Problem with 'Peace'